Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Podlaskie

Wydarzenia List Navigation

Maj 2018
440zł + VAT

RODO w placówkach ochrony zdrowia. Praktyczna pomoc.

Maj 14 | 09:00 - 16:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
13334048894_001d3e53d1_z

Cel szkolenia: W dniu 25 maja 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane potocznie RODO. Już od 25 maja 2018 roku placówki medyczne będą zobowiązane do stosowania regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia unijnego. Rozporządzenie wprowadza bardzo liczne zmiany w zakresie zasad…

Dowiedz się więcej »
420zł

Ochrona danych osobowych w praktyce – najnowsze rozwiązania i znowelizowane przepisy

Maj 21 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
data-1590455_640

25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Pomimo tego, że nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów – jak choćby zgody na przetwarzanie danych, które od 25 maja 2016 r. musza być zbierane na nowych zasadach. Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym,…

Dowiedz się więcej »
365zł + VAT

Najnowsze przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obowiązujące od 9 marca 2018 roku i Konstytucja dla przedsiębiorców – jak skutecznie wprowadzić w życie nowe regulacje – procedura uchwalania nowych przepisów prawa miejscowego

Maj 24 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
wineglass-553467_640

Aktualne problemy w praktyce organu - wydawanie różnych zezwoleń w nowym stanie prawnym. Adresaci: Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących samorządy. Prowadzący: Magister prawa, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji w sprawach odwoławczych, szczególnie z zakresu ustawy o wychowaniu…

Dowiedz się więcej »
385zł + VAT

Specyfika i zmiany VAT w JST i ich jednostkach w 2018 roku

Maj 28 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map

Specyfika i zmiany VAT w JST i ich jednostkach w 2018 roku w zakresie: dokumentowania, ewidencjonowania, deklarowania i odliczania. Tematyka szkolenia: Szkolenie i jego tematykę podzieliliśmy na pięć głównych części, najważniejszych dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT w JST w 2018 roku, tj. w drugim roku po scentralizowaniu rozliczeń. Pierwsza część poświęcona jest nowościom w opodatkowaniu VAT. Druga i trzeci część to: Dokumentowanie i ewidencjonowanie VAT. Czyli jaki dokument z tytułu żądanej należności jest najwłaściwszy do wystawienia. Faktura czy nota, czy…

Dowiedz się więcej »
Czerwiec 2018
365zł + VAT

Zasady naliczania oraz rola opłaty skarbowej w postępowaniu administracyjnym.

Czerwiec 4 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
6355404323_cf97f9c58e_z

Adresaci: Pracownicy wydający pozwolenia, zezwolenia i koncesje, pracownicy wydziałów dot. podatków i opłat, a także egzekucji administracyjnej. Trener: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. W latach 2012-2015 doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Program: 1. Zakres przedmiotowy ustawy. 2. Dokumenty oraz czynności podlegające opłacie skarbowej. 3. Charakter prawny opłaty skarbowej. 4. Przedmiotowe…

Dowiedz się więcej »
365zł + VAT

OCENA PRACY NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ ORAZ AWANS ZAWODOWY.

Czerwiec 8 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
szkola

Adresaci: Dyrektorzy szkół, przedszkoli publicznych i niepublicznych, wójtowie, burmistrzowie, starostowie, wydziały edukacji, zeas-y, cuw-y. Prowadzący: Elżbieta Rabenda- wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego.  Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 7000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Usuwanie drzew i krzewów z uwzględnieniem osób fizycznych, najnowszych zmian przepisów na terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz przekazanie wiedzy praktycznej.

Czerwiec 15 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
money-2696228_640

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentacje zdjęciową  przygotowaną dla każdego omawianego artykułu. W materiałach będą: 1.wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przygotowany dla strony 2.wzór protokołu z wizji lokalnej wyznaczającej drzewa do usunięcia 3.wzory  sprzeciwu – 6 szt. uwzględniające  wszystkie możliwości 4.wzór postanowienia  o nałożeniu obowiązku uzupełnienia braków 5.wzór zaświadczenia o braku sprzeciwu w formie postanowienia 6.wzór oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania. 7.wór wniosku o wydanie zezwolenia 8.wzór oświadczenia o tytule prawnym władania nieruchomością 9.wzór powiadomienia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Kwalifikowalność wydatków oraz rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE

Czerwiec 22 | 10:00 - 16:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
360864shutterstockkalkulator

Kto będzie prowadzącym szkolenie? Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL/POWER, POIG/POIR, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektyw finansowych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

PLANOWANIE PRZESTRZENNE PO NOWEMU – zmiany w 2018 roku

Czerwiec 28 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
floor-plan-1474454_640

Głównym celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego i zmian, które wejdą w życie w 2018 r. Do kogo skierowane? Warsztaty skierowane są w szczególności do urbanistów, architektów, administracji publicznej, samorządów terytorialnych, instytucji państwowych oraz wszystkich pracowników realizujących zadania związane z planowaniem przestrzennym i prawem budowlanym. Kto będzie prowadzącym? Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych,…

Dowiedz się więcej »
Lipiec 2018
385zł + VAT

RODO w projektach unijnych. Jak uniknąć kar po wprowadzeniu RODO po 25.05.2018 r.?

Lipiec 6 | 09:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
abi

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które z tytułu zadań na stanowisku pracy związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, mają obowiązek posiadania merytorycznej wiedzy z zakresu prawidłowego stosowania przepisów unijnego rozporządzenia RODO - zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w każdym przypadku styku z danymi osobowymi w projektach. CEL: Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events