Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › Mazowieckie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

 Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.
W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzną Malec tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl Pobierz formularz

Minione Wydarzenia › Mazowieckie

Marzec 2019

KONTROLE ARCHIWALNE – ZAKRES, CEL I PRZEDMIOT KONTROLI ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

6 marca 2019 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
410zł (+VAT)

I. Podstawy prawne kontroli archiwalnych II. Jednostki podlegające kontroli ze strony: 1) Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych; 2) Archiwów państwowych; III. Przedmiot i cel kontroli; IV. Procedura kontroli 1) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 2) czas trwania kontroli – ograniczenia. V. Obowiązki i nowe uprawnienia organu kontrolującego 1) prawo do swobodnego poruszania się po terenie siedziby jednostki kontrolowanej; 2) prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej zakresu i przedmiotu kontroli lub mającej znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego (dokumentacja objęta zakresem tych uprawnień, zasady dostępu,…

Dowiedz się więcej »

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

8 marca 2019 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
390zł (+VAT)

Do kogo skierowane jest szkolenie? Kurs skierowany jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie sekretariatów, archiwów, kancelarii, składnic w placówkach oświatowych a także do  pracowników,  którzy generują dokumentację i są zobowiązani ją przechowywać oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.            Pani trener prowadząca szkolenie zachęca Państwa do przynoszenia na szkolenie dokumentów oraz akt z którymi Państwo na co dzień pracują lub            o nadesłanie  zapytań, które zostaną omówione na szkoleniu.     Kto będzie prowadzącym szkolenie? Specjalista ds. archiwizacji i zarządzania dokumentacją. Absolwentka…

Dowiedz się więcej »

ORGANIZACJA PRACY BIUR RAD I ZARZĄDÓW. PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ ORAZ SKUTECZNA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYM I PRZEWODNICZĄCYM RADY.

14 marca 2019 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
380zł (+VAT)

Cel szkolenia: • omówienie statutu rady, zadań i organizacji pracy; • zapoznanie uczestników szkolenia, jak prawidłowo powinna wyglądać sesja rady, czy posiedzenia komisji; • przekazanie wiedzy nt. statusu prawnego i zadań przewodniczącego komisji oraz przewodniczącego rady; • omówienie organizacji pracy biura rady/zarządów z radnymi; • praktyczne omówienie występujących problemów w funkcjonowaniu rady i jej organów oraz biura rady. Szkolenie skierowane jest do: • pracowników biura rady i zarządów; • przewodniczących rad oraz komisji; • radnych. Program: 1. Statut, jako podstawa…

Dowiedz się więcej »

Inspektor ochrony danych osobowych – praktyczne warsztaty

18 marca 2019 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
380zł (+VAT)

Opis Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych, które rozpoczną obowiązywanie od dnia 25 maja 2018 roku. Główny nacisk położony został na wykonywanie funkcji przez inspektorów ochrony danych osobowych, a także ich  praw, obowiązków oraz pozycji w strukturze organizacyjnej administratora danych. Szkolenie bazuje nie tylko na przepisach prawa ale także praktycznych doświadczeniach trenera we wdrażaniu oraz przeprowadzaniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych. W szkoleniu uwzględniono również stanowiska prezentowane przez Prezesa UODO. Szkolenie skierowane jest…

Dowiedz się więcej »

Formy organizacji dowozu dzieci do szkół – na tle planowanych zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

26 marca 2019 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
365(+VAT)

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie związanym z organizacją dowozu dzieci do szkół i przedszkoli jak  a w szczególności  omówienie planowanych zmian w ustawie o publicznych transporcie zbiorowym, Adresatami są pracownicy gmin lub gminnych jednostek obsługujących jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola) odpowiedzialni za organizację dowozu dzieci do szkół i przedszkoli. Prowadzący: adwokat, doktor nauk prawnych, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej; specjalista w dziedzinie prawa transportowego, spedycyjnego oraz z zakresu dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie; ekspert Polskiej Izby Spedycji i…

Dowiedz się więcej »

Nowość w systemie emerytalnym – Pracownicze Plany Kapitałowe

27 marca 2019 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
440zł + VAT

Cele i korzyści Od 1 stycznia 2019r. zaczęły obowiązywać przepisy Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dla niektórych pracodawców oznacza to utworzenie planu i odprowadzenie pierwszych składek do PPK już w drugiej połowie 2019 roku. Dla innych podmiotów obowiązek ten jest odsunięty w czasie, mimo to jest on nieunikniony. Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według Ustawy środki w ramach PPK będą współfinansowane przez podmioty zatrudniające – przy czym nie są to wyłącznie…

Dowiedz się więcej »

Maj 2019

Inspektor ochrony danych osobowych – praktyczne szkolenie w oparciu o doświadczenia pierwszych miesięcy obowiązywania RODO

9 maja 2019 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
380zł +VAT

Opis szkolenia: Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych, które rozpoczną obowiązywanie od dnia 25 maja 2018 roku. Główny nacisk położony został na wykonywanie funkcji przez inspektorów ochrony danych osobowych, a także ich  praw, obowiązków oraz pozycji w strukturze organizacyjnej administratora danych. Szkolenie bazuje nie tylko na przepisach prawa ale także praktycznych doświadczeniach trenera we wdrażaniu oraz przeprowadzaniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych. W szkoleniu uwzględniono również stanowiska prezentowane przez Prezesa UODO. Szkolenie skierowane…

Dowiedz się więcej »

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

14 maja 2019 | 10:30 - 16 maja 2019 | 15:00
Warszawa, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Łucka 13, WARSZAWA
Warszawa, Polska
+ Google Map
990zł (+VAT)

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W JEDNOSTCE

16 maja 2019 | 10:00 - 16:00
Warszawa, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Łucka 13, WARSZAWA
Warszawa, Polska
+ Google Map
395zł (+VAT)

Podstawy prawne postępowania z dokumentacją 1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i zmiany w przepisach resortowych po 1.01.2019 r. 2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego 3. Narodowy zasób archiwalny 4. Państwowy zasób archiwalny 5. Niepaństwowy zasób archiwalny 6. Państwowa sieć archiwalna 7. Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym 8. Formy ochrony prawnej Rodzaje współczesnej dokumentacji 1. Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości 2. Rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej 3. Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej 4. Dokumentacja jawna i niejawna 5.…

Dowiedz się więcej »

Prawo pracy i zmiany od 2019 r.

24 maja 2019 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
370zł + VAT

Jaki jest cel szkolenia? Celem szkolenia jest omówienie zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i praktyczne wskazanie, jak akta te powinny być prowadzone oraz jakie dodatkowe obowiązki zostały nałożone na działy kadr od 1 stycznia 2019 r. W ramach szkolenia zostaną wskazane dopuszczalne formy przechowywania akt osobowych oraz możliwości zmian pomiędzy tymi formami. Podczas szkolenia zostanie również przedstawiony tok postępowania z aktami w okresach przejściowych. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów Personalnych, Kierowników działów kadr i płac,…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz