Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Mazowieckie

Wydarzenia List Navigation

Kwiecień 2018
365zł (+VAT)

Nadzór pedagogiczny i kontrola zarządcza w szkole (placówce) – procedury , narzędzia , raportowanie

Kwiecień 26 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
6235929961_7ab2fe63d7_z

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzący: Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela, dyrektora szkoły, dyrektora Wydziału kadr i organizacji w Kuratorium Oświaty i dyrektora Wydziału Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim, jest wykładowcą na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych z organizacji i zarządzania oświatą, wieloletni trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego. 1.Zadania i czynności dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego a) Procedury dotyczące planowania  i  czynności nadzoru pedagogicznego. b) Formy nadzoru pedagogicznego. c)…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

Marketing instytucji kultury, czyli jak stworzyć najpopularniejsze miejsce w mieście

Kwiecień 26 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
fireworks-1854942_640

Cel szkolenia: Podniesienie świadomości z zakresu marketingu, promocji miasta i regionu, a także strategii promocyjnych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się promocją w jednostkach samorządu terytorialnego, osób zajmujących się wizerunkiem w gminach, powiatach, województwach, odpowiedzialnych za strategie rozwoju regionalnego, w szczególności dla pracowników ośrodków kultury. Prowadzący: dziennikarz, publicysta, filmowiec; znawca i wielbiciel nowoczesnych technologii. Pisze o kulturze i sprawach społecznych. Autor ponad stu artykułów popularnonaukowych, wywiadów i analiz literackich. Na co dzień webmaster, coach oraz współpracownik Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, Wojewódzkiego Ośrodka…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

Prezencja – Jak się dobrze zaprezentować i sprzedać?

Kwiecień 26 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
handshake-2056023_1920

Motto szkolenia: „Weź tyle ile potrzebujesz, daj tyle ile możesz” (Sokrates) „Gdy chce się coś robić, to się robi, a nie odkłada na później” (zasłyszane) „Zrób to, czego się boisz a strach minie” (V. S. Naipul) Cel szkolenia: Podniesienie świadomości z zakresu wizerunku i prezencji. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących reprezentatywne stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego. Prowadzący: dziennikarz, publicysta, filmowiec; znawca i wielbiciel nowoczesnych technologii. Pisze o kulturze i sprawach społecznych. Autor ponad stu artykułów popularnonaukowych, wywiadów i analiz literackich. Na co…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych – stosowanie Rodo i nowych przepisów krajowych

Kwiecień 27 | 10:00 - 15:00
Radom, Hotel PONIATOWSKI***, ul. Poniatowskiego 4,
Radom,
+ Google Map
data-1590455_640

Do kogo skierowane jest szkolenie? Kurs skierowany jest do osób, którzy generują dokumentację i mają styczność z danymi osobowymi oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (2 860 h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej…

Dowiedz się więcej »
Maj 2018
420zł +VAT

Renta planistyczna i opłata adiacencka – praktyka

Maj 9 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
floor-plan-1474454_640

Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy samorządu terytorialnego, w szczególności urzędów gmin i miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat adiacenckich i rent planistycznych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? IWO FISZ - radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Doradza operatorom sieci gazowych i ciepłowniczych oraz wykonawcom sieci elektroenergetycznych w zakresie dotyczącym prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji samorządowej i dla przedsiębiorców przesyłowych. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi blogi…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

Ograniczenie prawa własności – aspekty prawne i praktyka w świetle najnowszego orzecznictwa

Maj 22 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
building-2762237_640

Do kogo skierowane? Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do starostów oraz inwestorów (w tym gmin) realizujących inwestycje z zakresu ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji. Przy realizacji tych inwestycji bardzo często zachodzi potrzeba szybkiego wejścia na nieruchomość na okres wykonania prac. Rodzi to duże problemy dla inwestorów i wykonawców tych inwestycji, szczególnie w terminowym ich wykonaniu, z uwagi na trudności z uzyskaniem prawa do terenu. Prawidłowe…

Dowiedz się więcej »
Czerwiec 2018
355zł (+VAT)

NOWE ZASADY REALIZACJI INWESTYCJI zwykłych i celu publicznego. PLANOWANE ZMIANY PRAWA BUDOWLANEGO I USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Czerwiec 15 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
construction-2578410_640

Adresatami szkolenia są: pracownicy urzędów gmin oraz starostw i urzędów wojewódzkich prowadzący postępowania i wydający decyzje administracyjne o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o wzizt) oraz o pozwoleniu na budowę; inwestorzy realizujący zamierzenia budowlane zwykłe oraz celu publicznego. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Wieloletni pracownik administracji publicznej różnych szczebli. Urbanista z wykształcenia, praktyk w dziedzinie stosowania przepisów prawa regulujących procesy inwestycyjne: od planowania do realizacji z uwzględnieniem specustaw. Obecnie kierownik oddziału w dużym mieście na prawach powiatu wydającym…

Dowiedz się więcej »
900zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Czerwiec 18 - Czerwiec 20
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
365zł (+VAT)

Specustawa mieszkaniowa – specjalne zasady przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych

Czerwiec 18 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
site-2733678_640

Adresatami szkolenia są: przedstawiciele miejskich jednostek samorządu terytorialnego oraz starostw i urzędów wojewódzkich, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, zarządów lokali miejskich, TBS-ów itp. deweloperzy, inwestorzy prywatni i instytucjonalni. Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytania: Kto sprawnie, skutecznie oraz w jakim trybie może zrealizować inwestycje mieszkaniowe oraz inwestycje towarzyszące (drogowe i infrastrukturalne) z wykorzystaniem przepisów ustawy o „ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących”? Uczestnicy otrzymają praktyczny i łatwy w wykorzystaniu schemat prowadzenia inwestycji wraz z aktualną podstawą prawną…

Dowiedz się więcej »
365zł + VAT

Zasady naliczania oraz rola opłaty skarbowej w postępowaniu administracyjnym.

Czerwiec 21 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
money-1255667_640

Adresaci: Pracownicy wydający pozwolenia, zezwolenia i koncesje, pracownicy wydziałów dot. podatków i opłat, a także egzekucji administracyjnej. Trener: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. W latach 2012-2015 doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Program: 1. Zakres przedmiotowy ustawy. 2. Dokumenty oraz czynności podlegające opłacie skarbowej. 3. Charakter prawny opłaty skarbowej. 4. Przedmiotowe…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events