Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Lubelskie

Wydarzenia List Navigation

Kwiecień 2018
355zł (+VAT)

SPECUSTAWA DROGOWA – Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Kwiecień 6 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
14740644199_8db4a51458_z

Szkolenie ma na celu omówienie poszczególnych faz przygotowania i realizacji inwestycji drogowych z zastosowaniem przepisów szczególnych: od projektu do pozwolenia na użytkowanie. Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu na tle prezentacji komputerowej, popartej wieloma przykładami zaczerpniętymi z konkretnych postępowań administracyjnych, również tych, które w wyniku odwołań i skarg były przedmiotem rozpoznania organów odwoławczych i sądów administracyjnych. Uczestnicy otrzymają: wzory obwieszczeń stosowanych w postępowaniach o zrid, zestawienia tabelaryczne czynności niezbędnych we wszystkich fazach postępowania o zrid. Szkolenie odpowie na następujące pytania:…

Dowiedz się więcej »
420zł +VAT

Ograniczenie prawa własności – aspekty prawne i praktyka w świetle najnowszego orzecznictwa

Kwiecień 18 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
building-2762237_640

Do kogo skierowane? Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do starostów oraz inwestorów (w tym gmin) realizujących inwestycje z zakresu ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji. Przy realizacji tych inwestycji bardzo często zachodzi potrzeba szybkiego wejścia na nieruchomość na okres wykonania prac. Rodzi to duże problemy dla inwestorów i wykonawców tych inwestycji, szczególnie w terminowym ich wykonaniu, z uwagi na trudności z uzyskaniem prawa do terenu. Prawidłowe…

Dowiedz się więcej »
900zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Kwiecień 25 | 09:00 - Kwiecień 27 | 17:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Standard szkolenia zapewnia…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH W NOWYM PRAWIE WODNYM

Kwiecień 27 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
splashing-165192_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

Opłaty za usługi wodne w świetle nowego Prawa wodnego – Kompendium wiedzy.

Kwiecień 27 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
drops-of-water-578897_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
Maj 2018
355zł + VAT

Aktualne problemy realizacji świadczeń z pomocy społecznej z uwzględnieniem orzecznictwa administracyjnego.

Maj 9 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
7252002214_51aeca6dfa_c

Adresaci: Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Korzyści z udziału: -  zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej -  zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pomocy społecznej, - podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych ) - podniesienie poziomu wiedzy  i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy społecznej,  - możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach…

Dowiedz się więcej »
365zł + VAT

Elektroniczne zamówienia publiczne w praktyce

Maj 11 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
6812411449_7429ec632e_z

Celem szkolenia jest przygotowanie zamawiających do zmian ustawy PZP, które wprowadzają obowiązek porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Chodzi o nabycie praktycznych umiejętności przydatnych zarówno przy dostosowaniu SIWZ do nowych przepisów, jak przy dokonywania oceny ofert składanych elektronicznie. Adresaci – Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Prowadzący –  Radca prawny z dwudziestoletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Od 2012 r. notowany w międzynarodowym rankingu Chambers and Partners…

Dowiedz się więcej »
475zł +VAT

Renta planistyczna i opłata adiacencka – praktyka

Maj 17 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
floor-plan-1474454_640

Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy samorządu terytorialnego, w szczególności urzędów gmin i miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat adiacenckich i rent planistycznych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? IWO FISZ - radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Doradza operatorom sieci gazowych i ciepłowniczych oraz wykonawcom sieci elektroenergetycznych w zakresie dotyczącym prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji samorządowej i dla przedsiębiorców przesyłowych. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi blogi…

Dowiedz się więcej »
395zł (+VAT)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Maj 22 | 08:00 - 16:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
germ-2871773_640

Podczas 8-godzinnegoo szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku

Maj 25 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
szkola

Adresaci: dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, przedstawiciele organów prowadzących, nauczyciele, pracownicy służb kadrowych, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.  Korzyści ze szkolenia:  nabycie i uporządkowanie wiedzy w zakresie zmian w ustawie Karta Nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku oraz zaplanowanie ich wdrażania w życie.  Cele szkolenia: zapoznanie uczestników ze zmianami wprowadzonymi na podstawie art. 76 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w ustawie – Karta Nauczyciela. Prowadzący: Monika Rękawek - specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, radca prawny, praktyk,…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events