Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Łódzkie

Wydarzenia List Navigation

Kwiecień 2018
375zł +VAT

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych – stosowanie Rodo i nowych przepisów krajowych

Kwiecień 17 | 10:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
data-1590455_640

Do kogo skierowane jest szkolenie? Kurs skierowany jest do osób, którzy generują dokumentację i mają styczność z danymi osobowymi oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (2 860 h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji w organach administracji publicznej – z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2018 r., wprowadzonych najnowszą nowelizacją do ustaw samorządowych.

Kwiecień 20 | 10:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
images

CEL SZKOLENIA: Podstawowym celem tego szkolenia jest wyjaśnienie istoty postępowania skargowo – wnioskowego oraz postępowania w sprawach dotyczących petycji, podstaw ich stosowania, relacji tych postępowań do postępowań odrębnych, szczegółowe objaśnienie trybu postępowania, dotyczącego rozpatrywania skarg i wniosków, trybu postępowania z petycjami oraz przybliżenie instytucji ogólnego postępowania administracyjnego, które znajdują zastosowanie w sprawach skarg i wniosków. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione różnice pomiędzy skargą rozpatrywaną w trybie działu VIII KPA, a skargą w trybie toczącego się postępowania administracyjnego. Prowadzący: Trener z bogatym doświadczeniem…

Dowiedz się więcej »
390zł (+VAT)

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych a działalność inwestycyjna- interpretacja najnowszych przepisów

Kwiecień 27 | 10:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
6996991101_4fcacccb10_z

Cel szkolenia: 1. Przybliżenie zasad stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym na obszarach gmin wiejskich i miast. 2. Interpretacja ostatnich przepisów dotyczących warunków zabudowy gruntów rolnych klas. 3. Przybliżenie potrzeby uwzględniania problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich prowadzący…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Praktyczne korzystanie z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA – z omówieniem zmian do KPA wprowadzonych od 1 czerwca 2017 r. oraz zasad prowadzenia postępowań w formie elektronicznej

Kwiecień 27 | 10:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
images

Czemu służy szkolenie? Szkolenie ma charakter głównie praktyczny – służy wyjaśnieniu najczęstszych wątpliwości interpretacyjnych z zakresu KPA, aktów wykonawczych do KPA. W jego trakcie omówione zostaną zagadnienia związane z interpretacją przepisów prawnych w świetle wiodącej linii orzecznictwa administracyjnego, doktryny. Szczegółowo omówiona zostanie nowelizacja przepisów KPA, obowiązująca od 1 czerwca 2017 r.  Co otrzymują uczestnicy? – materiał tekstowy w formie papierowej – analiza porównawcza przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wraz z komentarzami do poszczególnych instytucji (Kodeks wraz z komentarzami i zaznaczeniem zmian przepisów wprowadzonych do…

Dowiedz się więcej »
Maj 2018
365zł + VAT

Elektroniczne zamówienia publiczne w praktyce

Maj 9 | 10:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Celem szkolenia jest przygotowanie zamawiających do zmian ustawy PZP, które wprowadzają obowiązek porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Chodzi o nabycie praktycznych umiejętności przydatnych zarówno przy dostosowaniu SIWZ do nowych przepisów, jak przy dokonywania oceny ofert składanych elektronicznie. Adresaci – Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Prowadzący –  Radca prawny z dwudziestoletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Od 2012 r. notowany w międzynarodowym rankingu Chambers and Partners…

Dowiedz się więcej »
450zł + VAT

RODO – praktyczna pomoc we wdrożeniu. Wskazówki dla Inspektora.

Maj 14 | 09:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
security-1202344_640

Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych, które rozpoczną obowiązywanie od dnia 25 maja 2018 roku. Podczas szkolenia zostaną przekazane praktyczne wskazówki dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Prowadzący: Dr STEFAN SZYSZKO Absolwent Liceum Gottwalda (ob. Staszica) w Warszawie (pierwszy w Polsce eksperymentalny tok z matematyczną specjalizacją, 1967-71). Magisterium na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, specjalizacja w automatyce i metrologii, 1976. Doktorat na tym Wydziale,1982. Pracownik Instytutu Automatyki i Robotyki PW (1976-88). W trakcie pracy na Politechnice…

Dowiedz się więcej »
375zł (+VAT)

Arkusz organizacyjny a nowelizacja Karty Nauczyciela – zmiany w szkolnym prawie na rok szkolny 2018/2019

Maj 16 | 10:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
szkola

Adresaci Dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele organów prowadzących i dotujących (JST). Korzyści z udziału Uczestnicy szkolenia otrzymają zastrzyk wiedzy na temat podstaw prawnych planowania organizacji pracy przedszkola/szkoły, zasad tworzenia arkuszy organizacyjnych oraz zmian w karcie nauczyciela. Cele Przekazanie uporządkowanej wiedzy o aktualnych podstawach prawnych tworzenia arkusza organizacji przedszkola/szkoły na rok szkolny 2018/2019. Nabycie umiejętności oceny zawartości arkusza organizacji w kontekście statutowych zadań przedszkola/szkoły oraz szkolnych planów nauczania. Zapoznanie się ze zmianami zachodzącymi w Karcie Nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019.…

Dowiedz się więcej »
Czerwiec 2018
355zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Czerwiec 8 | 10:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
6812411449_7429ec632e_z

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
390zł (+VAT)

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych a działalność inwestycyjna- interpretacja najnowszych przepisów

Czerwiec 20 | 10:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
6996991101_4fcacccb10_z

Cel szkolenia: 1. Przybliżenie zasad stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym na obszarach gmin wiejskich i miast. 2. Interpretacja ostatnich przepisów dotyczących warunków zabudowy gruntów rolnych. 3. Przybliżenie potrzeby uwzględniania problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich prowadzący sprawy…

Dowiedz się więcej »
385zł + VAT

RODO w projektach unijnych. Jak uniknąć kar po wprowadzeniu RODO po 25.05.2018 r.?

Czerwiec 22 | 09:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
abi

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które z tytułu zadań na stanowisku pracy związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, mają obowiązek posiadania merytorycznej wiedzy z zakresu prawidłowego stosowania przepisów unijnego rozporządzenia RODO – zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w każdym przypadku styku z danymi osobowymi w projektach. CEL: Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events