Cognitio Minione Wydarzenia | Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Kujawsko-Pomorskie

Wydarzenia List Navigation

Kwiecień 2018
390zł (+VAT)

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych a działalność inwestycyjna- interpretacja najnowszych przepisów

Kwiecień 16 | 10:00 - 15:00
Toruń, Hotel Refleks, ul. Wojska Polskiego 24
Toruń,
+ Google Map
6996991101_4fcacccb10_z

Cel szkolenia: 1. Przybliżenie zasad stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym na obszarach gmin wiejskich i miast. 2. Interpretacja ostatnich przepisów dotyczących warunków zabudowy gruntów rolnych. 3. Przybliżenie potrzeby uwzględniania problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich prowadzący sprawy…

Dowiedz się więcej »
420zł +VAT

Opłaty za usługi wodne w świetle nowego Prawa wodnego – Kompendium wiedzy.

Kwiecień 24 | 10:00 - 15:00
Toruń, Hotel Refleks, ul. Wojska Polskiego 24
Toruń,
+ Google Map
drops-of-water-578897_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
420zł

Ochrona danych osobowych w praktyce – najnowsze rozwiązania i znowelizowane przepisy

Kwiecień 24 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
abi

25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Pomimo tego, że nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów – jak choćby zgody na przetwarzanie danych, które od 25 maja 2016 r. musza być zbierane na nowych zasadach. Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM nowe zasady sporządzania dokumentów planistycznych i prowadzenia postępowań administracyjnych

Kwiecień 27 | 10:00 - 15:00
Toruń, Hotel Refleks, ul. Wojska Polskiego 24
Toruń,
+ Google Map
14740644199_8db4a51458_z

Adresatami szkolenia są: osoby sporządzające dokumenty planistyczne (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), pracownicy urzędów gmin prowadzący postępowania i wydający decyzje administracyjne o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o wzizt). Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytanie: jakie są nowe zasady planowania zagospodarowania przestrzennego gmin? jakie są obligatoryjne a jakie fakultatywne elementy postępowań administracyjnych po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego? Uczestnicy otrzymają praktyczny i łatwy w wykorzystaniu schemat prowadzenia…

Dowiedz się więcej »
Maj 2018
355zł + VAT

System SL 2014 – zajęcia warsztatowe rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Maj 7 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Cele szkolenia: Celem głównym oferowanego szkolenia jest poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim: – Usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych; – Skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie; – Zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy; – Uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji; – Podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu; – Podniesienie potencjału w…

Dowiedz się więcej »
375zł (+VAT)

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Maj 8 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
euro-870756_640

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi. Cel szkolenia: pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne. Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby…

Dowiedz się więcej »
900zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Maj 16 | 09:00 - Maj 18 | 17:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
Czerwiec 2018
365zł (+VAT)

Specustawa mieszkaniowa – specjalne zasady przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych

Czerwiec 11 | 10:00 - 15:00
Toruń, Hotel Refleks, ul. Wojska Polskiego 24
Toruń,
+ Google Map
7189955675_e5747d2231_z

Adresatami szkolenia są: przedstawiciele miejskich jednostek samorządu terytorialnego oraz starostw i urzędów wojewódzkich, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, zarządów lokali miejskich, TBS-ów itp. deweloperzy, inwestorzy prywatni i instytucjonalni. Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytania: Kto sprawnie, skutecznie oraz w jakim trybie może zrealizować inwestycje mieszkaniowe oraz inwestycje towarzyszące (drogowe i infrastrukturalne) z wykorzystaniem przepisów ustawy o „ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących”? Uczestnicy otrzymają praktyczny i łatwy w wykorzystaniu schemat prowadzenia inwestycji wraz z aktualną podstawą prawną…

Dowiedz się więcej »
420zł +VAT

Opłaty za usługi wodne w świetle nowego Prawa wodnego – Kompendium wiedzy.

Czerwiec 21 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
drops-of-water-578897_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Sylwetka prowadzącego: Prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego, specjalista z zakresu prawa wodnego, autor licznych publikacji o tematyce dotyczącej prawa wodnego, doktorant na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza – Modrzewskiego w Krakowie, doświadczony trener oraz…

Dowiedz się więcej »
Lipiec 2018
385zł + VAT

RODO w projektach unijnych. Jak uniknąć kar po wprowadzeniu RODO po 25.05.2018 r.?

Lipiec 20 | 09:00 - 16:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
security-1202344_640

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które z tytułu zadań na stanowisku pracy związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, mają obowiązek posiadania merytorycznej wiedzy z zakresu prawidłowego stosowania przepisów unijnego rozporządzenia RODO – zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w każdym przypadku styku z danymi osobowymi w projektach. CEL: Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events