“Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_ue.jpg

Projekt: „Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska” realizowany jest przez Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą przy ul. Baranowickiej 79/1, 15-554 Białystok w partnerstwie z COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d

Oś Priorytetowa: IX: ROZWÓJ LOKALNY
Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Priorytet inwestycyjny: 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 30 os. (18K, 12M) będących OS. zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie LGD Puszcza Knyszyńska: gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów w terminie do 30.11.2022r. poprzez osiągnięcie efektywności społecznej na poz. min. 34% oraz efektywności zatrudnieniowej na poz. min. 25% (12% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami).

Główne rezultaty:

 1. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do OS. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 34%
 2. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do OS. z niepełnosprawnościami – min. 34%
 3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do OS. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 25%
 4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do OS. z niepełnosprawnościami – min. 12%

Główne zadania:

 1. Aktywna rekrutacja
 2. Indywidualna Ścieżka Reintegracji
 3. Reintegracja społeczna
 4. Reintegracja zawodowa
 5. Pośrednictwo pracy
 6. Szkolenia zawodowe
 7. Staże zawodowe

Okres realizacji: 01.10.2021 – 30.11.2022

Miejsce realizacji: Teren objęty LGD Puszcza Knyszyńska: gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów .

Wartość projektu: 441 192,07 zł, dofinansowanie: 415 752,07 zł

Kto może wziąć udział w projekcie: grupą docelową projektu będzie 30 osób (18K, 12M) w wieku 18+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów.

Grupą preferowaną są osoby:
– kobiety

– osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ

– osoby o niskich kwalifikacjach

– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki

OSOBY BIERNE ZAWODOWO I BEZROBOTNE NIEZAREJESTROWANE W EWIDENCJI URZĘDÓW PRACY – WYMAGANE ZAŚWIADCZENIE Z ZUS W ZAKRESIE BRAKU ODPROWADZANIA SKŁADEK SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie)

OSOBY BEZROBOTNE ZAREJESTROWANE W EWIDENCJI URZĘDÓW PRACY – WYMAGANE ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU PRACY O ZAREJESTROWANIU (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt – nr tel.: 504 476 246, email: bskubis@cognitio.edu.pl
Biuro projektu:
Cognitio s.c., 15-265 Białystok, ul. Czesława Miłosza 35 lok. 10
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania osobom zainteresowanym udziałem w projekcie:

W związku z realizacją projektu serdecznie zapraszamy do składania ofert w ramach procedury Rozeznania Rynku nr 1/463/20/SZKOLENIA na przeprowadzenie i organizację niżej wymienionych usług:

Dostarczenie usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu “Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska” o nr RPPD.09.01.00-20-0463/20:

Pracownik ds. rachunkowości i obsługi klienta z ECDL śr. 140h; 7 osób; gm. Wasilków, miejscowość Wasilków.

Więcej informacji znajduje się w poniższym załączniku:

– Pracownik magazynowo – gospodarczy z obsługą wózka widłowego śr. 110h; 11 osób; teren LGD Puszczy Knyszyńskiej: gm. Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów

– Spawacz metodą TIG śr. 140h; 2 osoby; teren LGD Puszczy Knyszyńskiej: gm. Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów

– Technolog robót wykończeniowych z uprawnieniami SEP do 1kV; śr. 125h; 10 osób; teren LGD Puszczy Knyszyńskiej: gm. Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów

Więcej informacji znajduje się w poniższym załączniku:

Ułatwienia dostępu