Nowe kompetencje drogą do sukcesu

Projekt „Nowe kompetencje drogą do sukcesu” o nr FEWM.06.05-IZ.00-0017/23 realizowany jest przez Podlaską Fundację K&K z siedzibą w Stanisławowie 36d w partnerstwie z COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d i Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „PURMIA” z siedzibą w Dudki 13, 19-411 Świętajno.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+

Działanie 6.5: Edukacja przez całe życie

Cel główny projektu: Podniesienie umiejętności/kompetencji podstawowych, zwłaszcza umiejętności cyfrowych w ramach wsparcia w postaci kursów/ warsztatów (poza BUR, umożliwiające wdrażanie Upskilling pathways) u 50 OS. (30K,20M) dorosłych, powyżej 25 r. życia, uczących się, pracujących, zamieszkujących lub przebywających na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego, pow. giżyckiego i/lub oleckiego i/lub ełckiego i/lub piskiego i/lub pow. pogranicza gołdapskiego i/lub węgorzewskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, o niskich umiejętnościach podstawowych, odpowiadających poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom PRK, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji oraz zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji w terminie do 28.02.2025r.

Główne rezultaty:

Liczba osób, które podniosły kompetencje cyfrowe po opuszczeniu programu 100% – 50os.

Liczba osób, które podniosły zielone kompetencje po opuszczeniu programu 100% – 50os.

Główne zadania:

1.Indywidualna diagnoza uczestników projektu (potrzeb i umiejętności)

2. Indywidualne wsparcie mentora-coacha

3. Dopasowana i elastyczna oferta uczenia się (zgodna z wynikami audytu umiejętności) oraz walidacja nabytych umiejętności – warsztaty edukacyjne, społeczne i cyfrowe

4. Dopasowana i elastyczna oferta uczenia się (zgodna z wynikami audytu umiejętności) oraz walidacja nabytych umiejętności – warsztaty zielone

5. Kształcenie personelu projektu

6. Podsumowanie udziału uczestnika w projekcie

Okres realizacji Projektu: 01.03.2024 – 28.02.2025

Miejsce realizacji :
Województwo warmińsko-mazurskie (Powiaty: giżycki, olecki, ełcki, piski, gołdapski, węgorzewski)

Wartość projektu:
 420 468,75 zł, dofinansowanie: 396 978,75 zł

Kto może wziąć udział w projekcie:

Grupą docelową projektu będzie 50 osób (30K, 20M):

– powyżej 25 roku życia,

– uczących się, pracujących, zamieszkujących lub przebywających na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego, pow. giżyckiego i/lub oleckiego i/lub ełckiego i/lub piskiego i/lub pow. pogranicza gołdapskiego i/lub węgorzewskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

– o niskich umiejętnościach podstawowych, odpowiadających poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom PRK,

– zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji,

– znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (osoba 50+ i/lub osoba z niepełnosprawnością i/lub osoba zamieszkująca powiaty pogranicza (pow. gołdapski, pow. węgorzewski)

Kryteria premiujące:

– Kobieta

– osoba o niskich kwalifikacjach

– osoba z niepełnosprawnością

– osoba powyżej 50 roku życia

– osoba zamieszkująca pow. pogranicza

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

REKRUTACJĘ PROWADZIMY DO CZERWCA 2024r.! (z możliwością przedłużenia)

Dokumenty rekrutacyjne przyjmujemy osobiście w Biurze projektu, pocztą tradycyjną bądź pocztą elektroniczną.

Kontakt

Biuro projektu:
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu PURMIA
Dudki 13, 19-411 Świętajno
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Miejsce realizacji Projektu uwzględnia równy dostęp potencjalnym Uczestnikom projektu do osobistego kontaktu z Beneficjentem na każdym etapie realizacji Projektu. Budynek biura Projektu dostosowany do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Biuro Projektu wyposażone w meble biurowe oraz niezbędny sprzęt komputerowy, w tym sala szkoleniowa wyposażona w ławki oraz krzesła i niezbędny sprzęt do prowadzenia warsztatów.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 515 817 668

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, osobom zainteresowanym udziałem w projekcie:

  1. Kwestionariusz Rekrutacyjny
  2. Deklaracja udziału w projekcie
  3. Oświadczenie RODO
  4. Regulamin rekrutacji do projektu
  5. Regulamin uczestnictwa w projekcie
  6. Umowa wsparcia

Ułatwienia dostępu