DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PODLEGA UDOSTĘPNIANIU (ALE NIE W CAŁOŚCI) W TRYBIE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

stocksnap_y01vdyax63

Sądy administracyjne w wyrokach odnoszących się do dokumentacji przetwarzania danych nie wykluczyły nadania jej statusu informacji publicznej (np. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2016 r. sygn. akt II SAB/Ol 72/15, wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt II SAB/Wa 453/11 ), co nie oznacza, że musi być ona udostępniana w całości. Prawo do informacji publicznej podlega bowiem ograniczeniu np. z uwagi na ochronę informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych  ( np. środki zabezpieczeń) czy ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, co reguluje art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.).

Rafał Andrzejewski–  Prawnik, audytor , konsultant, wykładowca, autor artykułów w prasie specjalistycznej.

  • Doświadczony prawnik, trener, wykładowca, audytor, ekspert i wieloletni szkoleniowiec (ponad 10 lat)
  • Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych
  • Współpracuje z największymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce
  • Autor publikacji z zakresu Ochrony Danych Osobowych, Dostępu do Informacji Publicznej, Prawa pracy, mobbingu itp