DO KIEDY NALEŻY SPORZĄDZIĆ SPRAWOZDANIE DLA GIODO? | Cognitio

DO KIEDY NALEŻY SPORZĄDZIĆ SPRAWOZDANIE DLA GIODO?

Digital marketing on the tablet

GIODO zwraca się w formie pisemnej do ABI o dokonanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych  określając zakres i termin sprawdzenia.

Art. 19b.
1. Generalny Inspektor może zwrócić się do administratora bezpieczeństwa informacji
wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 46c, o dokonanie sprawdzenia, o którym mowa w
art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a, u administratora danych, który go powołał, wskazując zakres i termin
sprawdzenia.
2. Po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a, administrator
bezpieczeństwa informacji, za pośrednictwem administratora danych, przedstawia
Generalnemu Inspektorowi sprawozdanie, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a.