CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ UMOWA AGENCYJNA? | Cognitio

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ UMOWA AGENCYJNA?

stocksnap_vhxfnkmu96

Umowa agencyjna należy do umów o świadczenie usług. Kodeks cywilny przewiduje w jej przypadku wymóg obustronnego profesjonalizmu, co oznacza, że umowę agencyjną mogą zawrzeć wyłącznie przedsiębiorcy. Jej istota sprowadza się do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz lub w imieniu dającego zlecenie przedsiębiorcy.

Umowa agencyjna jest umową nazwaną, uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Jest to umowa dwustronnie zobowiązująca, wzajemna i odpłatna, dotycząca stałego świadczenia usług. Na podstawie umowy agencyjnej przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie albo do zawierania ich w imieniu zleceniodawcy, a zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 758 § 1 Kodeksu cywilnego). Nie będzie więc agencją podjęcie się pośrednictwa albo przedstawicielstwa jednorazowo lub nawet kilkakrotnie, ale bez stałego charakteru takiego działania. Tylko trwałe i powtarzające się działania agenta mieszczą się w granicach działań będących przedmiotem umowy agencyjnej.

Rafał Andrzejewski–  Prawnik, audytor , konsultant, wykładowca, autor artykułów w prasie specjalistycznej.

  • Doświadczony prawnik, trener, wykładowca, audytor, ekspert i wieloletni szkoleniowiec (ponad 10 lat)
  • Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych
  • Współpracuje z największymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce
  • Autor publikacji z zakresu Ochrony Danych Osobowych, Dostępu do Informacji Publicznej, Prawa pracy, mobbingu itp