CZY SŁUŻBOWE E-MAILE STANOWIĄ INFORMACJĘ PUBLICZNĄ?

6812411449_7429ec632e_z

Co do zasady korespondencja mailowa nie jest informacją publiczną.

Wyrok II SAB/OL 66/12 z 11-09-2012 –„należy stwierdzić, że wydruki z poczty elektronicznej nie mają cech informacji publicznej.  Zgodnie zart. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu ba zasadach w niej określonych podlegają dane publiczne, które mają treść i postać dokumentów urzędowych…

Prywatna korespondencja czy też  pytania od czytelników nie są  informacjami publicznymi.