CO TO JEST INFORMACJA PRZETWORZONA? | Cognitio

CO TO JEST INFORMACJA PRZETWORZONA?

16715168254_212f05fa78_z

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.) nie zawiera definicji informacji przetworzonej. Ale z orzecznictwa wynika, że informacja przetworzona jest jakościowo nową informacją, nieistniejącą dotychczas w przyjętej treści i postaci, chociaż jej źródłem są informacje publiczne proste, dostępne bez wykazywania interesu publicznego. Dopiero konieczność przeprowadzenia pewnych czynności analitycznych, a przede wszystkim intelektualnych w oparciu o posiadane informacje proste może czynić z informacji prostej informację przetworzoną.