!!! UWAGA: OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRACY !!!

ogloszenie-o-prace-facebook-png

Naszą misją jest: kreować i mobilizować do działania ludzi w każdym zakątku Polski: człowiek – potrzeba – działanie

Czujemy się częścią społeczności w której żyjemy. Chcemy być w niej mile widziani dlatego codzienną pracą zamierzamy wpływać na relacje między nami – naszymi klientami i partnerami.

Wierzymy, że działania na rzecz stałego doskonalenia kadr sfery publicznej, przedsiębiorstw oraz organizacji non profit są zarówno moralnie słuszne jak i kluczowe w rozwoju naszej firmy. Wiemy też, że nasza praca w wyznaczonym obszarze nigdy nie jest skończona.

 

Czy chciałbyś dołączyć do szybko rozwijającej się firmy?

Aktualnie do naszego zespołu w Białymstoku poszukujemy Specjalisty ds. Projektów Unijnych.

Czym będziesz się zajmować?

 • Obsługą administracyjną i logistyczną projektów EFS (RPO lub POWER)
 • Reprezentowaniem firmy w kontaktach zewnętrznych tj. rekrutacją uczestników; pozyskiwaniem i współpracą z podwykonawcami, trenerami, biurem rachunkowym
 • Obsługą programów (generatory wniosków, baza konkurencyjności oraz SL 2014)
 • Kontaktami z instytucjami przyznającymi i rozliczającymi dotacje UE

Jakich umiejętności szukamy?

 • Posiadasz doświadczenie na stanowisku odpowiedzialnym za zarządzanie projektami unijnymi (Koordynator lub Asystent koordynatora projektu)
 • Znasz bieżące przepisy i wytyczne w zakresie realizacji projektów unijnych i kwalifikowalności wydatków
 • Obsługujesz generatory wniosków, bazę konkurencyjności oraz SL2014
 • Doskonale organizujesz pracę, jesteś zaangażowany, samodzielny oraz otwarty na naukę i wyjazdy służbowe

Jak wygląda praca w COGNITIO s.c.?

 • Największą zaletą naszej firmy są ludzie, z którymi będziesz pracować. Cieszymy się z atmosfery współpracy którą zbudowaliśmy
 • Rozwijająca się firma zapewni Ci wiele możliwości rozwoju zawodowego
 • Zatrudnienie dostosujemy do Twoich potrzeb (umowa o pracę, zlecenia, własna działalność gospodarcza)
 • Konkurencyjne wynagrodzenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@cognitio.edu.pl

Prosimy o dopisanie w CV: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

nowyrok

WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

kartka

Dofinansowanie na szkolenie (BUR) – do 80%!

want-to-look-good

Co to jest BUR?

Baza Usług Rozwojowych stanowi kontynuację ogólnopolskiej bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl, prowadzonej od ponad dziesięciu lat przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W tym czasie zamieszczono w niej 0,5 miliona ofert szkoleniowych, z których skorzystało 250 tysięcy osób. Łączna liczba użytkowników portalu przekroczyła 7 milionów.

Baza Usług Rozwojowych to rewolucyjne na europejskim rynku HR interaktywne narzędzie. Dzięki jego funkcjonalnościom firmy szkoleniowe i doradcze uzyskują bezpłatną możliwość zaprezentowania swojej oferty, a przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

Baza Usług Rozwojowych – łatwo, wygodnie i bezpłatnie – korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne.

Baza Usług rozwojowych to serwis przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w którym znajdują się wszystkie szkolenia wraz z terminami realizacji jednostek posiadających pozytywną akredytację PARP na świadczenie usług i szkoleń dofinansowanych.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania do szkoleń mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze danego województwa oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę) z obszaru tego samego województwa.

Czyli aby uzyskać finansowanie na szkolenia w województwie podlaskim firma powinna być zarejestrowana właśnie w tym województwie.

Z dofinansowania mogą skorzystać równie osoby fizyczne zameldowane w danym regionie, w którym uruchomiono nabór.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje tylko i wyłącznie usługi szkoleniowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, przez podmioty posiadające pozytywną zweryfikowaną akredytację na realizację usług dofinansowanych.

Jak uzyskać dofinansowanie?

 1. W Bazie Usług Rozwojowych wybierz dowolne szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb z oferty COGNITIO

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ: OFERTA COGNITIO BUR

jeżeli tylko potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego szkolenia dla siebie skontaktuj się z nami  – pomożemy!

 1. Skontaktuj się z operatorem w Twoim województwie, który pomoże Ci wypełnić wniosek zgłoszeniowy, jak również zweryfikuje ramy wejścia do projektu oraz poziom dofinansowania.

– Operatorem jest instytucja, która realizuje podmiotowy system finansowania w danym województwie. Dysponuje ona i przyjmuje wnioski zgłoszeniowe oraz dystrybuuje środki do beneficjentów, czyli do osób i firm zainteresowanych kursami dofinansowanymi, które takie wsparcie otrzymają.

Listę operatorów w konkretnych województwach podajemy w liście rozwijanej na końcu tego poradnika.

 1. Podpisz Umowę z operatorem.
 2. Zapisz się na szkolenie COGNITIO poprzez Bazę Usług Rozwojowych.
 3. Zrealizuj szkolenie, oceń je oraz opłać fakturę.
 4. Skontaktuj się z operatorem w celu otrzymania refundacji.

 

Najczęściej zadawane pytania:

Jaki jest poziom dofinansowania do szkoleń?

Finansowanie jakie można uzyskać na wybrane przez siebie szkolenia wynosi od 50% do 80% w zależności od województwa oraz założonych kryteriów. Szczegóły dotyczące każdego województwa podajemy w liście rozwijanej na końcu tego artykułu.

Jaki jest okres realizacji projektu dofinansowania do szkoleń?

Dofinansowanie do wybranych kursów i szkoleń będzie realizowane od roku 2017 aż do 2019r.

Kiedy rusza dofinansowanie szkoleń w moim województwie?

W poszczególnych województwach w różnym czasie uruchamiane zostanie podmiotowe finansowanie usług szkoleniowych.

 

Szczegółowe dane dotyczące dofinansowania oraz lista operatorów z podziałem na województwa:

PODLASKIE – NABÓR TRWA! – od 25.09.2017 r. (od godz. 7:30) do 31.10.2017 r. (do godz. 15:30).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Projekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Podlaskim

Całkowita kwota dofinansowania: 21 970 000,00 zł

Okres realizacji projektu: Od 02.01.2017 do 31.07.2019 roku

Rekrutacja: I Kwartału 2017 (termin nie wyznaczony)

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę: 10 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

80% pracownicy powyżej 50 roku życia

80% pracownicy o niskich kwalifikacjach

80% pracownicy z niepełnosprawnościami

80% przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

80% przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER

80% usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

80% przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+

Operator:

Wojewódzki Urząd Pracy

psfpodlasie@wup.wrotapodlasia.pl

Tel. 85/ 74 97 221

Źródła: http://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-finansowania-szkolen-i-doradztwa-realizowanych-w-ramach-rejestru-uslug-rozwojowych

 

Uzyskaliśmy certyfikat SUS 2.0 uprawniający do korzystania z dofinansowania EFS!

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu 19 czerwca 2017 roku przeszliśmy audit, w wyniku którego otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający skuteczne wdrożenie wymagań standardu SUS 2.0. Mogą Nas Państwo znaleźć w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), dzięki czemu możemy świadczyć usługi dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.

Innymi słowy, decydując się na skorzystanie z naszych usług szkoleniowych, otrzymują Państwo:

 • możliwość ubiegania się o dofinansowanie z EFS, poprzez Bazę Usług Rozwojowych PARP (BUR),
 • sprawdzonego dostawcę usług szkoleniowych, spełniającego najwyższe standardy – SUS 2.0, wyróżniającego się wieloma rekomendacjami od usatysfakcjonowanych klientów.

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0 to unikatowe rozwiązanie na polskim rynku firm szkoleniowych, które:

 • nie koncentruje się na samym spełnieniu wymagań, a na rozwoju i ciągłym doskonaleniu usług,
 • odnosi się do efektów uczenia się i rozwoju oraz osiąganych wyników, jednocześnie zachowując dowolność praktyk służących ich osiąganiu,
 • skupia się na odpowiednim doborze kadry zapewniającej właściwą realizację usług,
 • nastawiony jest na sposób zarządzania firmą, kompetencje kadry odpowiedzialnej za realizację usług oraz sam proces świadczenia usług szkoleniowo-rozwojowych,
 • zorientowany jest na klienta, pokazując jakie praktyki firmy szkoleniowej prowadzą do zamierzonych rezultatów i zapewniają wysoką jakość wykonania usług.

 

 

 

WESOŁEGO ALLELUJA

wielkanoc

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zadania wynikające z przepisów prawa

Jeśli chodzi o zadania narzucone przez ustawodawcę są one uregulowane w art. 36a ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych:

Art. 36a
(…)
2. Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy:
1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2–4a i 7.

 

 

Z tego przepisu jednoznacznie wynika, iż Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest zobowiązany do szeregu działań mających zapewnić właściwe i zgodne z prawem przetwarzanie danych w jednostce. Katalog zadań zapewniających przestrzeganie przepisów (wskazany w lit. a–c) ma charakter otwarty, czyli nie można go traktować jako zamkniętego ani kompletnego. Wskazane zadania trzeba rozumieć jako konieczne do realizacji, ale jednocześnie nie można zakładać, iż są wystarczające.

Podstawowe grupy zadań ABI obejmują:

 • regularne sprawdzanie stanu zabezpieczeń i realizacji wymogów w zakresie ochrony danych oraz przygotowywanie sprawozdań dla dyrektora w tym zakresie,
 • zadania dotyczące funkcjonującej w placówce dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
 • zadania związane z kompetencjami pracowników,
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych.

Rozporządzenia

Ustawowa regulacja dość ogólnie określa zadania ABI, zawierając jednocześnie w art. 36a ust. 9 delegację dla ministra administracji i cyfryzacji do wydania rozporządzenia dokładnie regulującego te kwestie:

Art. 36a
(…)
9. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b,
2) sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości realizacji zadań administratora bezpieczeństwa informacji oraz niezależności i organizacyjnej odrębności w wykonywaniu przez niego zadań.

Rozporządzenia, o których mowa powyżej to:

 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015 poz. 745),
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 poz. 719).
 • Rozporządzenia te określają szczegółowe zasady i sposoby wykonywania zadań ABI wskazanych w ustawie. W naturalny sposób – ze względu na kształt delegacji ustawowej – nie wprowadzają nowych zadań. Zatem na gruncie formalnym i najwyższym poziomie ogólności katalog zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji określony został w ustawie i obejmuje:
  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36a ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane wrażliwe.

Sprawdzenia

Pierwszym zadaniem, które dla ABI przewiduje ustawa i akty wykonawcze, jest dokonywanie regularnych sprawdzeń oraz przedstawianie sprawozdania  z nich administratorowi danych. Przepisy aktu wykonawczego ustalają konkretne  ramy okresów, w jakich muszą się odbywać sprawdzenia (nie rzadziej niż raz w roku) oraz na okresy, w jakich należy planować sprawdzenia (plan obejmuje co najmniej kwartał, co najwyżej rok).Przepisy mówiące o okresach rocznych nie odnoszą się do sposobu liczenia roku. W większości przypadków  jak sądzę oczywistym odniesieniem będzie  rok kalendarzowy.

Dokumentacja ochrony danych osobowych

Drugim elementem zadań ABI wskazanych w art. 36a ust. 2 ustawy jest nadzór nad opracowaniem i aktualizowaniem dokumentacji oraz przestrzeganiem zasad w niej opisanych. Należy mieć na uwadze, iż  ustawa nie nakłada na ABI obowiązku opracowania dokumentacji, a jedynie nadzór nad tym procesem. Taka rozwiązanie wydaje się uzasadniona, jeśli brać pod uwagę, że w bardzo dużych organizacjach może to być zadanie, któremu jedna osoba nie jest w stanie podołać.

Opracowanie, w szczególności zupełnie od podstaw, dokumentacji przetwarzania danych osobowych ,Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi , może być dla ABI zadaniem karkołomnym, zwłaszcza gdy dopiero zaczął pełnić tę funkcję.

Zaleca się korzystanie z usług firm specjalistycznych, które zawodowo zajmują się tworzeniem dokumentacji.

Szkolenie pracowników

Kolejnym zadaniem o których jest mowa w przepisach ustawy, jest zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

ABI  szkoli i sprawuje nadzór  nad tym, który z pracowników i w jaki sposób został przeszkolony. Kwestie realizacji szkoleń, ich częstotliwości, formy oraz innych okoliczności powinny chyba podlegać indywidualnym decyzjom administratora danych osobowych. Szkolenia mogą być organizowane przez firmy  zewnętrzne  lub w jakimś zakresie zapewniane przez ABI.

Upoważnienia do przetwarzania danych

Przepisy ustawy nakładają obowiązek dopuszczenia do przetwarzania danych jedynie tych osób, którym wcześniej nadano upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z ustawową regulacją nadawanie upoważnień jest zadaniem administratora danych oraz prowadzenia ewidencji osób upoważnionych.

Istnieje możliwość delegowania tych zadań dla administratora bezpieczeństwa informacji..

W związku z powyższym katalog zadań ABI uzupełnić o nadawanie i odbieranie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ich ewidencji. Trzeba mieć na uwadze,  że nie jest to zadanie ABI, będzie on formalnie potrzebował wystawionego przez administratora danych osobowych  pełnomocnictwa umożliwiającego nadawanie i odbieranie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

 

Bibliografia:

– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz 966 z późn. zm.),

www.giodo.gov.pl.

Szczęśliwego Nowego Roku!

nowy_rok

ROZPORZĄDZENIE O KRAJOWYCH RAMACH INTEROPERACYJNOŚCI

Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  wprowadzone zostały nowe obowiązkowe wymagania dla:

 • rejestrów publicznych,
 • wymiany informacji w postaci elektronicznej,
 • systemów teleinformatycznych.

 

 

KRIO dotyczą:

 • specyfikacji formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym,
 • sposobów zapewnienia bezpieczeństwa przy wymianie informacji,
 • standardów technicznych zapewniających wymianę informacji z udziałem podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymiany transgranicznej,
 • sposobów zapewnienia dostępu do zasobów informacji podmiotów publicznych dla osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie wprowadza również obowiązek okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji – nie rzadziej niż raz na rok.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

kartkaswiateczna