“Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego”


logo

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki w partnerstwie z Katarzyną Malec i Krzysztofem Luty prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d, 15 – 604.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób młodych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET. Uczestnicy projektu będą zamieszkiwać obszar pow. m. Suwałki, pow. suwalskiego, pow. augustowskiego, pow. sejneńskiego, pow. grajewskiego lub pow. monieckiego. Projekt przyczyni się do osiągnięcia jego celu głównego oraz celu szczegółowego PO WER poprzez objęcie uczestników usługą aktywizacji zawodowej poprzez indywidualną i kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą z Indywidualnego Planu działania (IPD), w szczególności poprzez doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne oraz szkolenia zawodowe i staże zawodowe

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: min. 39% dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami) i 54% dla pozostałych osób nie należących do ww. grup.

 

Główne zadania: Usługa aktywizacji zawodowej osób młodych poprzez indywidualną i kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą z Indywidualnego Planu działania (IPD) w szczególności poprzez doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże zawodowe.

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2019-12-31

 

Wartość projektu: 721 875,00 zł, dofinansowanie: 685 781,00 zł

Grupa docelowa: 50 osób (min. 27 kobiet) (z pow. m. Suwałki, pow. suwalskiego, pow. augustowskiego, pow. sejneńskiego, pow. grajewskiego i pow. monieckiego) w wieku 15-29 lat wpisujących się w jedną z kategorii: os. bierne zaw. lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zgodnie z def. osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. Co najmn. 70% os. stanowić będą os. bierne zawodowo. UP będą zam. obszar pow. m. Suwałki, pow. suwalskiego, pow. augustowskiego, pow. sejneńskiego, pow. grajewskiego, pow. monieckiego w rozumieniu przepisów KC.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w projekcie.


Lp. Partner Nr Projektu Tytuł Projektu Temat wsparcia Data organizacji Godziny
w których odbywają się spotkania
Miejsce realizacji Imię i nazwisko osoby prowadzącej wsparcie UWAGI
INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (IPD)
1 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualny Plan Działania (IPD) 12.09.2019 8:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Katarzyna Malec Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
2 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualny Plan Działania (IPD) 12.09.2019 8:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Krzysztof Luty Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
3 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualny Plan Działania (IPD) 13.09.2019 8:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Katarzyna Malec Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
4 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualny Plan Działania (IPD) 13.09.2019 8:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Krzysztof Luty Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
5 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualny Plan Działania (IPD) 23.09.2019 8:00-14:00 Grajewo,
ul. Mickiewicza 3
Katarzyna Malec Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
6 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualny Plan Działania (IPD) 23.09.2019 8:00-14:00 Grajewo,
ul. Mickiewicza 3
Krzysztof Luty Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
7 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualny Plan Działania (IPD) 30.09.2019 8:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Katarzyna Malec Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
8 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualny Plan Działania (IPD) 30.09.2019 8:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Krzysztof Luty Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
9 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualny Plan Działania (IPD) 01.10.2019 8:00-14:00 Grajewo,
ul. Mickiewicza 3
Katarzyna Malec Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
10 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualny Plan Działania (IPD) 01.10.2019 8:00-14:00 Grajewo,
ul. Mickiewicza 3
Krzysztof Luty Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
11 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualny Plan Działania (IPD) 02.10.2019 8:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Katarzyna Malec Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
12 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualny Plan Działania (IPD) 02.10.2019 8:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Krzysztof Luty Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Lp. Partner Nr Projektu Tytuł Projektu Temat wsparcia Data organizacji Godziny
w których odbywają się spotkania
Miejsce realizacji Imię i nazwisko osoby prowadzącej wsparcie UWAGI
1 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualne poradnictwo zawodowe 24.09.2019 8:00-20.00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Katarzyna Malec Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
2 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualne poradnictwo zawodowe 24.09.2019 8:00-20.00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Krzysztof Luty Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
3 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualne poradnictwo zawodowe) 25.09.2019 8:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Katarzyna Malec Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
4 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualne poradnictwo zawodowe 25.09.2019 8:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Krzysztof Luty Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
5 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualne poradnictwo zawodowe 26.09.2019 8:00-14:00 Grajewo,
ul. Mickiewicza 3
Katarzyna Malec Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
6 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualne poradnictwo zawodowe 26.09.2019 8:00-14:00 Grajewo,
ul. Mickiewicza 3
Krzysztof Luty Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
7 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualne poradnictwo zawodowe 03.10.2019 11:45-20:45 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Krzysztof Luty Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
8 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualne poradnictwo zawodowe 03.10.2019 11:45-20:45 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Katarzyna Malec Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
9 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualne poradnictwo zawodowe 04.10.2019 11:45-20:45 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Krzysztof Luty Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
10 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualne poradnictwo zawodowe 04.10.2019 11:45-20:45 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Katarzyna Malec Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
11 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualne poradnictwo zawodowe 05.10.2019 11:45-17:45 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Krzysztof Luty Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
12 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualne poradnictwo zawodowe 05.10.2019 11:45-17:45 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Katarzyna Malec Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
13 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualne poradnictwo zawodowe 25.10.2019 8:00-14:00 Grajewo,
ul. Mickiewicza 3
Katarzyna Malec Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
14 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualne poradnictwo zawodowe 25.10.2019 8:00-14:00 Grajewo,
ul. Mickiewicza 3
Krzysztof Luty Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Lp. Partner Nr Projektu Tytuł Projektu Temat wsparcia Data organizacji Godziny
w których odbywają się spotkania
Miejsce realizacji Imię i nazwisko osoby prowadzącej wsparcie UWAGI
1 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Pośrednictwo zawodowe 12.09.2019 11:00-21:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Katarzyna Gutowska – Polińska Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
2 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Pośrednictwo zawodowe 13.09.2019 8:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Katarzyna Gutowska – Polińska Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
3 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Pośrednictwo zawodowe 14.09.2019 8:00-18:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Katarzyna Gutowska – Polińska Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
4 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Pośrednictwo zawodowe 15.09.2019 8:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Katarzyna Gutowska – Polińska Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
5 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Pośrednictwo zawodowe 16.09.2019 8:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Katarzyna Gutowska – Polińska Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
6 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego `Pośrednictwo zawodowe 30.09.2019 17:00-21:00 Grajewo,
ul. Mickiewicza 3
Katarzyna Gutowska – Polińska Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
7 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Pośrednictwo zawodowe 01.10.2019 13:30-15:30 Grajewo,
ul. Mickiewicza 3
Katarzyna Gutowska – Polińska Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
8 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Pośrednictwo zawodowe 02.10.2019 8:00-14:00, 16:00-18.00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Katarzyna Gutowska – Polińska Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
9 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Pośrednictwo zawodowe 02.10.2019 19:00-21.00 Grajewo,
ul. Mickiewicza 3
Katarzyna Gutowska – Polińska Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
10 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Pośrednictwo zawodowe 05.10.2019 8:00-16.00 Grajewo,
ul. Mickiewicza 3
Katarzyna Gutowska – Polińska Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Lp. Partner Nr Projektu Tytuł Projektu Temat wsparcia Data organizacji Godziny
w których odbywają się spotkania
Miejsce realizacji Imię i nazwisko osoby prowadzącej wsparcie UWAGI
1 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Konsultacje psychologiczne 24.09.2019 8:00-16:00 Grajewo,
ul. Mickiewicza 3
Beata Obrycka Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
2 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Konsultacje psychologiczne 01.10.2019 11:30-19:30 Grajewo,
ul. Mickiewicza 3
Beata Obrycka Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
3 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Konsultacje psychologiczne 8.10..2019 8:00-16:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Beata Obrycka Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
4 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Konsultacje psychologiczne 21.10..2019 8:00-16:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Beata Obrycka Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Od 01.12.2019 r. rozpoczęły się trzymiesięczne staże dla 11 Uczestników/czek projektu.


Lp Firma Miejsce realizacji stażu Godziny realizacji stażu
1 TADBUD Tadeusz Krajewski Ryżówka 15, 16-503 Krasnopol 10.00-18.00
2 SUWAR Sadowska sp. j. ul. Kościuszki 4, 16-400 Suwałki 8.00-16.00
3 Biuro Rachunkowo-Consultingowe VIA Bogusława Strzyżewska ul. Noniewicza 93C lok. IV, 16-400 Suwałki 8.00-16.00
4 ODNOVA Anna Wróblewska ul. Szpitalna 50, 16-400 Suwałki 8.30-16.30
5 Polin Katarzyna Gutowska-Polińska ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki 7.30-15.30
6 Studio Urody Forever Beauty Wioleta Kurzynowska ul. Waryńskiego 5, 16-400 Suwałki 8.00-16.00
7 KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski * ul. Sejneńska 51/101, 16-400 Suwałki 8.00-16.00
8 NZOZ Przychodnia Rodzinna i Medycyny Pracy ul. Popiełuszki 1, 16-400 Suwałki 8.00-16.00
9 Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Geniuszy” ul. Olsztyńska 58, 16-400 Suwałki 8.00-16.00
10 Alladyn Piotr Kwiatkowski Szczebra 24, 16-304 Nowinka 8.00-16.00
11 Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki 7.30-15.30

* Staż zakończony 31.01.2020r.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Ułatwienia dostępu