Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic oraz placów

Styczeń 19 | 10:00 - 15:00

| 355zł +VAT
winter-2404731_640

Celem szkolenia jest poszerzenie wiadomości na temat aktualnych przepisów w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów, odpowiedzialności z tego tytułu  oraz  na temat stosowanych materiałów i sprzętu w robotach ZUD (zimowe utrzymanie dróg) oraz nowoczesnych technologii w ZUD. Szkolenie pozwala na poszerzenie znajomości problematyki  ZUD  oraz dotyczących  materiałów , sprzętu i nowoczesnych technologii w ZUD.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe , Zarządy Dróg Powiatowych , Zarządy Dróg Miejskich , Zakłady Gospodarki Komunalnej, Zarząd Dróg Wojewódzkich

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Absolwent  Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych , pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie.

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń  , a w czasie swojej pracy pełnił funkcje : drogomistrza , inspektora nadzoru i  obecnie naczelnika wydziału inwestycji.

Szkolenia z  dziedziny drogownictwa(zimowe utrzymanie dróg , remonty  kapitalne i przebudowy nawierzchni , roboty utrzymaniowe) prowadził od 2003 r. na terenie całego kraju,  a ponadto w 2011 r. prowadził  cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Łącznie przeprowadził ponad 100 szkoleń z w/w tematyki.

Program szkolenia:

1.PODSTAWY PRAWNE
– Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r ( Dz.U. z 2016 poz.1440 ze zm.)
-Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r
( Dz. U. poz. 250 z 2016r ze zm.)
– Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania
środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach
(Dz.U. nr230 poz. 1960 z 2005r)
– Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z 1964r ze zm.)

2. OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW DRÓG I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI , I ICH
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA.

3. STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG (ZUD).

4. ORGANIZACJA I PROWADZENIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA (Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005r)
w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków , jakie mogą być używane na drogach
publicznych oraz ulicach i placach”

6. MATERIAŁY STOSOWANE DO ZUD.

7. WPŁYW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W ZUD NA NAWIERZCHNIE
DROGOWE I PRZYRODĘ

8. SPOSOBY PROWADZENIA ZUD ORAZ SPRZĘT UŻYWANY DO ZUD

9. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ZUD (GPS , radary meteorologiczne , stacje
drogowe , mapy termiczne)

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

 13. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1) Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest COGNITIO s.c., 15 – 604 Stanisławowo 36 d, NIP 542-324-43-21.
  2) Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.

  Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez osoby zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Szczegóły

Data:
Styczeń 19
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł +VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Bydgoszcz
Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl