Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Współpraca służb organizujących pieczę zastępczą z rodzinami biologicznymi dzieci kierowanych do pieczy zastępczej oraz naliczanie rodzicom odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy

11 grudnia 2017 | 10:00 - 15:00

| 345zł + VAT
1486833803_b717b40072_b

Cel szkolenia:

1.Aktualizacja i poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa w obszarze pieczy zastępczej.

2.Uspójnienie stanowisk w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa.

3.Poprawa jakości realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej.

Adresaci szkolenia:

Przedstawiciele administracji samorządowej z terenu powiatów odpowiedzialni za organizację systemu pieczy zastępczej, w tym dyrektorzy i/lub pracownicy Wydziałów zajmujących się problematyką pieczy zastępczej w Starostwach Powiatowych, dyrektorzy i/lub pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizujący zadania z zakresu pieczy zastępczej, dyrektorzy i/lub pracownicy jednostek Organizatora Pieczy Zastępczej współpracujący z rodzinami dzieci przyjętych do pieczy zastępczej.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Specjalista organizacji pomocy społecznej i II stopnia w zakresie pracy socjalnej. Wieloletni praktyk w rządowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Od 2006 roku – metodyk pracy socjalnej, w tym pracy socjalnej z rodziną na stanowisku asystenta w Zakładzie Pracy Socjalnej UMCS w Lublinie. W latach 2007-2014 ekspert MPiPS w zakresie standaryzacji usług pomocy i integracji społecznej. Od 2015 roku biegły NIK ds. kontroli samorządu gminy i powiatu w obszarze pomocy społecznej i polityki prorodzinnej. Od lipca 2017 roku certyfikowany superwizor pracy socjalnej.

Korzyści dla uczestników:

Możliwość weryfikacji posiadanej wiedzy.

Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy.

Zmniejszenie poziomu stresu i poprawa komfortu pracy.

Program szkolenia:

 1. Kontekst współpracy administracji rządowej i samorządowej z rodzinami, w których występują problemy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Rodzaje problemów rodziny i sposoby wspierania rodziny w rozwiazywaniu tych problemów.
 3. Rodzaje sankcji stosowanych wobec rodzin nie podejmujących współpracy w zakresie rozwiązania problemów oraz ich skutki dla rodziny, samorządu terytorialnego i państwa.
 4. Katalog podmiotów egzekwujących sankcje wobec rodzin.
 5. Proces ustalania zobowiązań wobec rodziny winnej zaniedbań wobec dzieci ( w tym skierowanych do pieczy zastępczej).
 6. Zasady naliczania rodzicom odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej oraz prawidłowy przebieg tego procesu ( podmioty biorące w nim udział, zasady współpracy podmiotów, rodzaje dokumentów, sposób dokumentowania).
 7. Zasady obowiązujące w gospodarowaniu środkami publicznymi przeznaczonymi na organizację pieczy zastępczej, w tym zasady stanowienia prawa lokalnego w zakresie ustalenia ulg i zwolnień za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
 8. Nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowej w obszarze pieczy zastępczej i współpracy z rodzicami biologicznymi dzieci skierowanych do pieczy zastępczej, w tym;
  • opieszałe naliczanie rodzicom odpłatności za pobyt och dzieci w pieczy zastępczej,
  • nieprawidłowe naliczanie odpłatności,
  • zwalnianie i stosowanie ulg w naliczaniu odpłatności z urzędu, bez wniosku rodziny,
  • zwalnianie z odpłatności i stosowanie ulg bez rzetelnie prowadzonego postępowania dowodowego.
 9. Sankcje stosowane wobec urzędników (pracowników samorządowych) winnych zaniedbań w kwestiach gospodarowania środkami finansowymi w obszarze pieczy zastępczej.
 10. Dyskusja, wnioski, podsumowanie szkolenia i zakończenie.
Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

 13. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1) Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest COGNITIO s.c., 15 – 604 Stanisławowo 36 d, NIP 542-324-43-21.
  2) Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.

  Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez osoby zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Szczegóły

Data:
11 grudnia 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
345zł + VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Olsztyn
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl