Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Styczeń 12 | 10:00 - 15:00

| 345zł + VAT
stocksnap_w0rus6fwbj

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, które realizują oraz zamierzają realizować projekty w ramach w nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

pracownik samorządowy, specjalista ds. kompleksowej realizacji projektów. Funduszami europejskimi i projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych zajmuję się od ponad 7 lat zarówno jako teoretyk jak i praktyk. Posiadam wieloletnie doświadczenie w koordynacji projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków EFRR. Wartość zrealizowanych i rozliczonych projektów to kwota przekraczająca 30mln zł. Jestem praktykiem w zakresie całkowitej realizacji projektów w szczególności poprzez przygotowanie, przeprowadzenie i zrealizowanie projektów z uwzględnieniem pełnej realizacji rzeczowej z całkowitym rozliczeniem, przeprowadzeniem procedur zmian w projektach oraz pełnieniem funkcji Finance Director projektu. Poprzez ciągłe szkolenia z zakresu zarządzania projektami, metodologii zarządzania projektami – Prince2, identyfikacji zagrożeń projektowych doskonalę warsztat pracy i możliwości. Aktualnie zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Program szkolenia:

1. Umowa o dofinansowanie projektu – podstawowe obowiązki beneficjenta.

2. System SL 2014.
• Nadawanie i cofanie uprawnień do działania w systemie
• Rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny itd.)
• Wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie
• Monitorowanie postępu rzeczowego projektu
• Monitorowanie postępu finansowego realizacji
• Zestawienie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia
• Analiza realizacji zakładanych wskaźników
• Sprawozdawczość
• wykorzystanie Modułu Korespondencja
• rejestracja Harmonogramu płatności
• wprowadzenie danych pracowników merytorycznych do Bazy personelu
• zgłoszenie informacji o zamówieniach przekraczających progi ustawy o PZP
• procedura wycofania wniosku o płatność
• poprawa wniosku przez Beneficjenta
• korekta wniosku przez Opiekuna projektu
• Zakończenie weryfikacji wniosku przez Opiekuna projektu zakończone przesłaniem do Beneficjenta wyniku weryfikacji oraz uruchomieniem płatności

3. Najczęściej popełniane błędy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 1. cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
 2. udzielamy rabatu – 15 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji
Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

 13. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1) Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest COGNITIO s.c., 15 – 604 Stanisławowo 36 d, NIP 542-324-43-21.
  2) Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.

  Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez osoby zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Szczegóły

Data:
Styczeń 12
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
345zł + VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Łódź
Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl