Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

REWOLUCJA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. Istota i praktyka ochrony danych osobowych. Usystematyzowanie zagadnień prawnych (obecnych i przyszłych – RODO od maja 2018)

Luty 15 | 10:00 - 15:00

| 420zł (+VAT)
binary-2326144_640

Jak uczynić przetwarzanie danych osobowych zgodnym z obecnym stanem prawa ochrony danych osobowych i być przygotowanym do obowiązków wymogów wynikających z RODO?

Cel?

Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych.

W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany i omówiony „algorytm” myślenia i postępowania właściwy dla specyfiki funkcjonowania danego podmiotu (także w zakresie tworzenia dokumentacji rozumianej i traktowanej jako dowody legalności przetwarzania danych osobowych) prowadzący do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych (ochrony danych osobowych). Zagadnienia szkolenia ujęte w programie szkolenia będą „ilustrowane” przykładami naruszeń prawa ochrony danych osobowych oraz wskazywaniem odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak się owych naruszeń ustrzec.

Adresaci?

Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych w szczególności osoby, które w codziennej pracy mają do czynienia z danymi osobowym: administratorzy bezpieczeństwa informacji, pracownicy kadr, marketingu, administracji, sprzedaży, obsługi klienta, IT, działu prawnego, menedżerowie i kadra zarządzająca.

Kto będzie prowadzącym?

Krzysztof Sługocki – Jest zawodowym trenerem i wykładowcą od 2004 roku. Ma certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W działalności zawodowej łączy wybrane zagadnienia prawne z zastosowaniami informatyki oraz z rozwojem i doskonaleniem umiejętności osobistych.
Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Obecne umiejętności związane z prowadzeniem szkoleń pozwoliły mu na intensywne i profesjonalne w ostatnich latach uprawianie głównie działalności szkoleniowej.
Wystąpienia publiczne w roli trenera są jego pasją i jednym ze źródeł dochodu.
Prowadzi szkolenia z zakresu następujących kręgów tematycznych:
– wybrane zagadnienia stosowania prawa (głównie prawa nowych technologii, informatyzacja, podpis elektroniczny, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo oświatowe, prawo autorskie, prawo administracyjne, prawo działalności gospodarczej i inne);
– zastosowania informatyki (głównie zaawansowane zastosowania oprogramowania biurowego – MS Office, a także OpenOffice – m.in. Excel+VBA+SQL w modelowaniu finansowym i analizach finansowych i logistycznych; zastosowania grafiki komputerowej, DTP, zastosowania informatyki w administracji publicznej, projektowanie stron www itp.);
W ocenach i opiniach jego pracy podkreślano wielokrotnie umiejętności jasnego i prostego przedstawiania nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień, profesjonalizm i głębokie zrozumienie tematu, swobodę i łatwość w przekazywaniu treści (dysponuję pakietem referencji).

Główne zagadnienia i program szkolenia

 • Czy we właściwy sposób w danym podmiocie są przetwarzane dane osobowe? Jak we właściwy sposób gromadzić i przetwarzać dane osobowe? Co to znaczy „właściwy”?
 • Czy wdrożono w danym podmiocie  odpowiednie procedury postępowania z danymi osobowymi? Jak wdrożyć odpowiednie procedury? Co to znaczy „odpowiednie”?
 • Dlaczego i w jakim zakresie dbanie o ochronę danych osobowych dotyczy poszczególnych pracowników danego podmiotu?
 • Jak osiągnąć,  jakie posiadać i w jakim kontekście dokumenty, które będą dowodami legalnego przetwarzania danych osobowych w danym podmiocie i jednostkach organizacyjnych?
 • Co się zmieniło po 01 stycznia 2015 roku w prawie ochrony danych osobowych i jakie ma to znaczenie (jakie zmiany nastąpiły w roku 2016; jakie zmiany nastąpią w najbliższym czasie)?
 • Na czym polega nowa rola i istota funkcjonowania administratora bezpieczeństwa informacji? Czy ABI („nowy ABI” w rozumieniu zmian w prawie w roku 2015)  jest potrzebny? Jakie są nowe wymagania wobec funkcjonowania ABI? Zamiast ABI będzie IODO (IOD, DPO) – co to oznacza dla danego podmiotu i jednostek organizacyjnych?

Zakres merytoryczny:

 1. Usystematyzowanie koniecznych działań w danym podmiocie w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.
  1. Usystematyzowanie zagadnień prawnych (obecnych i przyszłych – RODO od maja 2018)
  2. Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych (pojęcie przetwarzania danych osobowych, pojęcie danych osobowych, pojęcie zbioru danych osobowych, rodzaje danych osobowych).
 2. Obowiązki i prawa tych, którzy mają do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych; obowiązki i prawa administratora danych osobowych (ADO) i administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).
 3. Prawa osoby, której dotyczą dane, zabezpieczanie zbiorów danych osobowych, rejestracja zbiorów danych osobowych; odpowiedzialność karna, GIODO, zakresy uprawnień.
  1. Prawa uczestnika realizacji zadań realizowanych w danym podmiocie w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.
  2. Prawa dotyczące pracownika w danym podmiocie w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  3. Udostępnianie danych osobowych.
 4. Praktyka kompletowania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych i działania kontrolne (koniecznym jest zgromadzenie i administrowanie pakietem dokumentów wskazanych w przepisach prawa).
 5. Organizacja przetwarzania i ochrony danych osobowych (praktyczne wskazówki i rozwiązania dla danego podmiotu).
 6. Wybór przypadków i orzecznictwo.
 7. Zmiany w ochronie danych osobowych – nowe unijne ramy – rozporządzenie PE (od kiedy i co należy czynić?).

ochrona danych osobowych

Udzielamy rabatu – 30 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

 13. CAPTCHA
 

Szczegóły

Data:
Luty 15
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
420zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Łódź
Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl