Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Renta planistyczna i opłata adiacencka – praktyka

Styczeń 15 | 10:00 - 15:00

| 420zł +VAT
floor-plan-1474454_640

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Pracownicy samorządu terytorialnego, w szczególności urzędów gmin i miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat adiacenckich i rent planistycznych.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

IWO FISZ – radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Doradza operatorom sieci gazowych i ciepłowniczych oraz wykonawcom sieci elektroenergetycznych w zakresie dotyczącym prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji samorządowej i dla przedsiębiorców przesyłowych. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi blogi prawnicze www.warunki-zabudowy.com.pl oraz www.inwestycjeprzesylowe.pl

Program szkolenia:

Renta planistyczna i opłata adiacencka – szkolenie praktyczne

1. Renta planistyczna
1.1 Uwagi wstępne
1.2 Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – aspekty czasowe i terytorialne
1.3 Wzrost wartości nieruchomości
1.4 Związek przyczynowy między planem miejscowym a wzrostem wartości nieruchomości
1.5 Faktyczny i potencjalny sposób wykorzystania nieruchomości
1.6 Zbycie nieruchomości
1.7 Katalog czynności powodujących obowiązek uiszczenia renty planistycznej
1.8 Aspekty czasowe zbycia nieruchomości
1.9 Podmiot zobowiązany do ponoszenia renty planistycznej
1.10 Procedura wymiaru renty planistycznej
1.11 Termin wymierzenia renty planistycznej
1.12 Postępowanie wyjaśniające
1.13 Prawidłowa redakcja decyzji wymierzającej rentę planistyczną
1.14 Decyzja projektująca

2. Opłata adiacencka
2.1 Uwagi wstępne
2.2 Opłata adiacencka związana z podziałem lub scaleniem i podziałem nieruchomości
2.3 Opłata adiacencka związana z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej
2.4 Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty adiacenckiej
2.5 Terminy wymierzenia opłaty adiacenckiej
2.6 Procedura wymiaru opłaty adiacenckiej
2.7 Postępowanie wyjaśniające
2.8 Prawidłowa redakcja decyzji wymierzającej rentę planistyczną

3. Operat szacunkowy
3.1 Charakter prawny operatu szacunkowego
3.2 Moment sporządzenia operatu szacunkowego
3.3 Aktualność operatu szacunkowego
3.4 Ocena operatu szacunkowego i jego kwestionowanie przez stronę

4. Podsumowanie

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

 13. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1) Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest COGNITIO s.c., 15 – 604 Stanisławowo 36 d, NIP 542-324-43-21.
  2) Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.

  Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez osoby zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Szczegóły

Data:
Styczeń 15
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
420zł +VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Centrum Szkoleniowe Cosinus
ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl