Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej – zmiany w ustawie o „jawności” życia publicznego

Luty 15 | 10:00 - 15:00

| 420zł (+VAT)
dostep

Istota i zasady realizacji dostępu do informacji publicznej. Omówienie zmian jakie w obszarze dostępu do informacji publicznej wprowadzi ustawa o jawności życia publicznego.

dostęp do informacji publicznej
Kto będzie prowadzącym?

Krzysztof Sługocki – Jest zawodowym trenerem i wykładowcą od 2004 roku. Ma certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W działalności zawodowej łączy wybrane zagadnienia prawne z zastosowaniami informatyki oraz z rozwojem i doskonaleniem umiejętności osobistych.
Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Obecne umiejętności związane z prowadzeniem szkoleń pozwoliły mu na intensywne i profesjonalne w ostatnich latach uprawianie głównie działalności szkoleniowej.
Wystąpienia publiczne w roli trenera są jego pasją i jednym ze źródeł dochodu.
Prowadzi szkolenia z zakresu następujących kręgów tematycznych:
– wybrane zagadnienia stosowania prawa (głównie prawa nowych technologii, informatyzacja, podpis elektroniczny, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo oświatowe, prawo autorskie, prawo administracyjne, prawo działalności gospodarczej i inne);
– zastosowania informatyki (głównie zaawansowane zastosowania oprogramowania biurowego – MS Office, a także OpenOffice – m.in. Excel+VBA+SQL w modelowaniu finansowym i analizach finansowych i logistycznych; zastosowania grafiki komputerowej, DTP, zastosowania informatyki w administracji publicznej, projektowanie stron www itp.);
W ocenach i opiniach jego pracy podkreślano wielokrotnie umiejętności jasnego i prostego przedstawiania nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień, profesjonalizm i głębokie zrozumienie tematu, swobodę i łatwość w przekazywaniu treści (dysponuję pakietem referencji).

Zakres szkolenia:

 1. Istota realizacji prawa do informacji publicznej. Jaka informacja jest informacją publiczną? Szczegółowa analiza wybranych przepisów prawa. Wybrane przykłady z orzecznictwa. Zasady rozróżniania informacji publicznej od informacji nie będącej informacją publiczną.
 2. Zasady realizacji dostępu i udostępniania informacji publicznej. W jaki sposób i w jakiej formie udostępniać (udzielać) informacje publiczne? Kiedy pojawia się obowiązek udostępniania? Szczegółowa analiza wybranych przepisów prawa. Wybrane przykłady z orzecznictwa.
 3. Problematyka wniesienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. W jakiej sytuacji należy uznać, że doszło do wniesienia żądania/wniosku o dostęp do informacji publicznej? Szczegółowa analiza wybranych przepisów prawa. Wybrane przykłady z orzecznictwa.
 4. Biuletyn Informacji Publicznej – zasady i organizacja funkcjonowania. Jaki jest zakres i rodzaj informacji publicznej podlegającej obowiązkowi udostępniania w BIP? Szczegółowa analiza wybranych przepisów prawa. Wybrane przykłady z orzecznictwa.
 5. Informacja „prosta”. Przekształcanie i przetwarzanie informacji publicznej. Przypadek wystąpienia szczególnie istotnego interesu publicznego. Problematyka opłat. Szczegółowa analiza wybranych przepisów prawa. Wybrane przykłady z orzecznictwa.
 6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej. Szczegółowa analiza wybranych przepisów prawa. Wybrane przykłady z orzecznictwa.
 7. Orzecznictwo w sprawach o udostępnienie informacji publicznej – ćwiczenia praktyczne w zakresie wykorzystania istniejącego orzecznictwa na potrzeby czynienia rozstrzygnięć po stronie podmiotu zobowiązanego.

 

Zachęcamy Państwa do przesyłania do nas pytań i zagadnień, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Szkoleniowiec z pewnością odniesie się do nich w trakcie wykładu.

dostęp do informacji publicznej

Udzielamy rabatu – 30 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

 13. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1) Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest COGNITIO s.c., 15 – 604 Stanisławowo 36 d, NIP 542-324-43-21.
  2) Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.

  Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez osoby zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Szczegóły

Data:
Luty 15
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
420zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Poznań
BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl