Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

  • To event minęło.

Profesjonalny sekretariat. Organizacja i funkcjonowanie

Marzec 9 | 10:00 - 15:00

| 300zł (+VAT)
24704515719_3a89353ffa_z

Cel:

  • przedstawienie właściwego sposobu zorganizowania i podniesienie poziomu pracy
    sekretariatu a także kwalifikacji tej grupy zawodowej,
  • poszerzenie wiadomości z zakresu profesjonalnej obsługi interesantów , prawidłowego obiegu dokumentów, zasad korespondencji urzędowej oraz zachowania się w trudnych sytuacjach

Adresaci:

  • osoby prowadzące sekretariaty w urzędach, firmach, zakładach  użyteczności publicznej, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych, pracownicy biur obsługi interesantów
  • oraz inne zainteresowane osoby.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Teresa Kustra

  • prawnik,
  • praktyka z zakresu prawa administracyjnego, procedur administracyjnych., doświadczenie w administracji rządowej i samorządowej,
  • pracowała w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim na stanowisku dyrektora Wydziału Organizacyjnego,
  • szkoli od 12 lat w gminach, powiatach, urzędach marszałkowskich m.in. z zakresu procedur administracyjnych, obiegu dokumentów, zasad korespondencji urzędowej, skarg i wniosków,
  • prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte dla pracowników administracji publicznej; w tym także dla służby przygotowawczej
  • realizowała programy współfinansowane przez UE w zakresie zarządzania dokumentacją oraz postępowania administracyjnego.

Program szkolenia:

I. ORGANIZACJA PRACY-INTERESANCI-SZEF
1. Rola i miejsce sekretariatu
2. Sekretarka-asystentka ,jej kwalifikacje zawodowe
zakres obowiązków
3. Znaczenie informacji w pracy sekretariatu
4. Organizacja czasu pracy. Planowanie. Dyscyplina
5. Profesjonalna obsługa interesantów.
a. kontakt bezpośredni
b. sztuka rozmowy telefonicznej
c. rozmowy służbowe i prywatne
6. Współpraca z przełożonym. Przyjmowanie interesantów i gości w gabinecie

II.OBIEG DOKUMENTÓW – KORESPONDENCJA
7. Zasady wykonywania czynności kancelaryjnych
8. Organizacja obiegu korespondencji.
9. Dokumentacja biurowa i jej rodzaje. .
10. Systemy kancelaryjne –dziennikowy i bezdziennikowy
11. Obieg dokumentów
a. rejestracja korespondencji
b. rejestracja spraw, które prowadzi pracownik sekretariatu
c. prowadzenie rejestrów, ewidencji
d. zasady prawidłowego tworzenia i przechowywania dokumentów
12. Wysyłanie i doręczanie korespondencji
13. Załatwianie spraw – terminy wynikające z KPA
14. Redagowanie pism urzędowych- zasady, układy graficzne, blankiety korespondencyjne.
15. Przygotowywanie akt spraw ostatecznie załatwionych do składnicy lub archiwum zakładowego
16. Wybrane zagadnienia ustawy o ochronie danych osobowych
17. Standardy europejskie w zakresie obsługi interesantów-Europejski Kodeks Dobrej Administracji.

 

Formluarz zgłoszeniowy
  1. (wymagane)
  2. (wymagane)
  3. (wymagany adres email)
  4. (wymagane)
  5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
  6. Dane do wystawienia faktury
  7. (wymagane)
  8. (wymagane)
  9. (wymagane)
  10. (wymagane)
  11. (wymagane)
  12. Informacje organizacyjne:

    1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

    2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

    3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

    4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

    5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

    6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

  13. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

    1) Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest COGNITIO s.c., 15 – 604 Stanisławowo 36 d, NIP 542-324-43-21.
    2) Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.

    Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez osoby zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Szczegóły

Data:
Marzec 9
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
300zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Gdańsk
Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl