Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej

Styczeń 15 | 10:00 - 15:00

| 355zł (+VAT)
6996991101_4fcacccb10_z

Cel szkolenia:

1. Przybliżenie zasad stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym na obszarach gmin wiejskich i miast.

2. Interpretacja ostatnich przepisów dotyczących warunków zabudowy gruntów rolnych klas I-III.

3. Przybliżenie potrzeby uwzględniania problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Pracownicy Urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Iwo Fisz – radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Doradza operatorom sieci gazowych i ciepłowniczych oraz wykonawcom sieci elektroenergetycznych w zakresie dotyczącym prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji samorządowej i dla przedsiębiorców przesyłowych. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi blogi prawnicze www.warunki-zabudowy.com.pl oraz www.inwestycjeprzesylowe.pl

PROGRAM SZKOLENIA:

1.     Ochrona gruntów rolnych i leśnych – uwagi ogólne
1.1    Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
1.2.1    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
1.2.2    Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
1.2.3    Inne regulacje o cechach planistycznych
1.2    Stosowanie przepisu art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
1.3     Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
1.4     Rekultywacja gruntów zdegradowanych i zdewastowanych
1.5    Sankcje za naruszenie przepisów ustawy

2.    Obrót gruntami rolnymi – wybrana problematyka ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
2.1    Zakres stosowania ustawy
2.2    Nabycie nieruchomości rolnej
2.3     Obowiązki związane z nabyciem nieruchomości rolnej
2.4     Uprawnienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2.5    Sankcje za naruszenie przepisów ustawy

3     Wybrane regulacje ustawy o lasach

4.    Podział nieruchomości rolnej lub leśnej

5.    Ustawa antywiatrakowa

6     Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości rolnych

7.     Podsumowanie

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

 13. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1) Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest COGNITIO s.c., 15 – 604 Stanisławowo 36 d, NIP 542-324-43-21.
  2) Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.

  Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez osoby zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Szczegóły

Data:
Styczeń 15
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Łódź
Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl