Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

Podręczniki szkolne w nowej formule – procedura, finansowanie, rozliczanie – zmiany na rok szkolny 2018/2019 (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych)

Luty 9 | 10:00 - 15:00

| 355zł (+VAT)
podreczniki

Adresaci szkolenia:

Pracownicy urzędów gmin zajmujący się sprawami oświaty oraz finansami przeznaczanymi na realizację zadań oświatowych. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Prawidłowe przygotowanie organizacyjne i finansowe gmin oraz podległych im szkół podstawowych i gimnazjów do nowych zasad dotyczących podręczników szkolnych, które zaczną obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2018 r.

Prowadzący szkolenie:

Od szesnastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracuje w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Specyfika rozwiązań dotyczących obrotu podręcznikami szkolnymi.
 2. Tryb zapewnienia podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej.
 3. Tryb zapewnienia podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum.
 4. Naliczanie wnioskowanej dotacji, w tym na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.
 5. Mechanizm finansowy – dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
 6. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
 7. Rozliczenie wykorzystania dotacji i zwrot dotacji niewykorzystanej.
 8. Specyfika obliczania i rozliczania 1% kosztów realizacji zadania.
 9. Ograniczenie możliwości obrotu podręcznikami przez szkoły.
 10. Okres przejściowy wdrażania nowych rozwiązań.
Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

 13. CAPTCHA
 

Szczegóły

Data:
Luty 9
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Katowice
Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl