Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Ocena pracy nauczyciela oraz dyrektora w świetle zmian Karty Nauczyciela

Styczeń 30 | 10:00 - 15:00

| 355zł + VAT
szkola

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora, w tym zmianami wynikającymi z nowelizacji Karty Nauczyciela.
 • Nabycie umiejętność sporządzania dokumentów związanych z oceną.
 • Zdobycie wiedzy na temat wymagań związanych z oceną pracy.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nauczyciele, pracownicy służb kadrowych, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący:

Praktyk, pracuje na stanowisku głównego specjalisty ds. oświaty w starostwie powiatowym. Zajmuję się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu prowadzącego placówki oświatowe.
Ceniony wykładowca i ekspert z listy edukatorów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie przygotowania koncepcji szkoleń dla pracowników jst, absolwentka seminarium doktorskiego Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikowany doradca zawodowy, specjalista w zakresie public relations, członek Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, członek Zarządu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Ostrołęce.
Autorka książki „Profesjonalny sekretariat w placówce oświatowej”, Wyd. Presscom Wrocław, 2016 oraz autorka publikacji z zakresu oświaty na portalu EDURADA oraz wydawnictwa TiK.

Program:

1. Zapoznanie z obowiązującymi od 2018 roku przepisami prawa dotyczącymi oceny pracy nauczyciela wynikającymi z nowelizacji Karty Nauczyciela.

2. Ocena pracy zamiast ceny dorobku zawodowego.

3. Tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze:

– terminy dokonywania oceny,

– ocena z inicjatywy organów czy na wniosek zainteresowanego,

– czas na dokonanie oceny.

4. Nowy katalog ocen – korzyści i negatywne konsekwencje.

5. Rola rodziców w procedurze oceny pracy nauczyciela.

6. Zakres informacji zawartych w ocenie pracy nauczyciela.

7. Tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od oceny pracy.

8. Nowy obowiązek ustalenia regulaminu dokonywania oceny pracy.

9. Kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, uwzględniające realizację planu zawodowego nauczyciela.

10. Wpływ oceny pracy na możliwość awansu zawodowego oraz wzrostu wynagrodzenia nauczyciela.

11. Dyskusja, wymiana spostrzeżeń, pytania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera przerwę kawową, lunch, materiały szkoleniowe i piśmiennicze (notes i długopis), wydanie certyfikatów oraz przykładowe wzory pism i formularzy,

– udzielamy rabatu – 15 zł/ osoba przy zgłoszeniach min. 2 osobowych z jednej organizacji,

– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

 13. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1) Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest COGNITIO s.c., 15 – 604 Stanisławowo 36 d, NIP 542-324-43-21.
  2) Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.

  Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez osoby zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Szczegóły

Data:
Styczeń 30
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł + VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Białystok
Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl