Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

Nowe zasady dotowania szkół i placówek niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz od 1 stycznia 2018 r. (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych).

Luty 9 | 10:00 - 15:00

| 355zł (+VAT)
bez-nazwy

Adresaci szkolenia: Szkolenie kierowane jest do organów dotujących (jst) i dyrektorów szkół i placówek niepublicznych

Cel szkolenia: Praktyczne zastosowanie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie dotowania szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnych uwzględnieniem konstrukcji aktów normatywnych stanowionych przez jednostki

Korzyści płynące ze szkolenia: Nabycie umiejętności w zakresie naliczania, udzielania i rozliczania dotacji, kontroli jej wykorzystania w świetle najnowszych zmian w ustawie o systemie oświaty

Prowadzący szkolenie: Od osiemnastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracuje w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek w praktyce, w tym problematyka zezwolenia na prowadzenie szkół publicznych przez organ inny niż samorząd.
 2. Nowe definicje oraz doprecyzowany sposób obliczania dotacji.
 3. Dotacja dla szkół i placówek publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd organ.
 4. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.
 5. Dotacje dla pozostałych szkół i placówek niepublicznych.
 6. Dotacje dla szkół publicznych przejętych do prowadzenia od gminy przez inny podmiot.
 7. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji po nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 23 czerwca 2016 r. i z dnia 14 grudnia 2016 r.
 8. Obowiązki i uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielenia dotacji.
 9. Rozliczenie wykorzystania dotacji. Tryb i zakres.
 10. Kontrola szkół i placówek dotowanych – uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego.
 11. Zwrot kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin.
 12. Porozumienie dotyczące przekazania do prowadzenia szkoły publicznej przez gminę innemu podmiotowi.
 13. Zmiany od 1 stycznia 2018 r.
 14. Uchybienia jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych.
Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

 13. CAPTCHA
 

Szczegóły

Data:
Luty 9
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Gdańsk
Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl