Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Kiedy konieczna jest zmiana uchwał oraz stawek za odbieranie odpadów komunalnych po wprowadzeniu nowych zasad odbierania i zbierania odpadów komunalnych

15 grudnia 2017 | 10:00 - 15:00

| 345zł + VAT
3785225324_1ef1b7c4e0_z

Uczestnicy mogą przywieźć ze sobą dokumenty (uchwały, projekty uchwał, wnioski o wydanie decyzji, decyzje do konsultacji). Istnieje także możliwość zadania pytania wykładowcy do omówienia na szkoleniu najpóźniej 2 dni przed szkoleniem.

Na szkoleniu będą przedstawione nowe sposoby liczenia odpadów biodegradowalnych!

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane do przedstawicieli gmin, oraz podmiotów odbierających, zbierających i przetwarzających odpady komunalne.

Kto będzie prowadzącym?

Od wielu lat zajmuje się tematyką odpadów. Jest członkiem grupy roboczej działającej przy Głównym Dyrektorze Ochrony Środowiska. Ponad 10 lat pracowała w inspekcji ochrony środowiska. Aktualnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim zajmując się szeroko pojętą gospodarką odpadami (naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, prowadzenie kontroli, wydawanie decyzji administracyjnych, weryfikacja sprawozdań, w tym dotyczących odpadów komunalnych, przygotowywanie planu gospodarki odpadami, udział w przygotowaniu kryteriów funduszy pomocowych).

Program:

 1. Czy obowiązujący w gminie system odbierania i zbierania odpadów komunalnych jest zgodny z przepisami w tym zakresie.
 2. W jaki sposób przeprowadzić analizę sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych i kosztów z tym związanych.
 3. Jakie są propozycje nowych zasad liczenia poziomów ograniczenia odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania oraz jakie informacje będzie należało dodatkowo uzyskać.
 4. Wpływ proponowanego sposobu liczenia poziomów ograniczenia odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania na koszty zagospodarowania odpadów
 5. Sposób uwzględnienia nowych wymogów w zakresie odbierania i zbierania odpadów w aktach prawa miejscowego.
 6. Możliwości zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów w województwie, a wywiązanie się z nałożonych obowiązków w zakresie recyklingu czy też ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych
 7. Szacowanie nowych kosztów odbierania odpadów po wdrożeniu selektywnego zbierania i zmianie sposobu lub miejsca zagospodarowania odpadów
 8. Analiza ilości i rodzajów odbieranych i zbieranych odpadów komunalnych
 9. Analiza sposobów odbierania odpadów ulegających biodegradacji i ich wpływ na koszty systemu
 10. Wpływ sposobu odbierania i zbierania odpadów ulegających biodegradacji na ich zagospodarowanie w regionie i poza regionem
 11. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

– rodzaje odpadów, które muszą być zbierane w PSZOK

– rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w PSZOK

– rodzaje pojemników i sposoby zbierania

– zasady zagospodarowania odpadów zbieranych

– prowadzenie ewidencji zbieranych odpadów

 1. Jakie działania można uznać za ponowne użycie produktu, a co jest zbieraniem odpadów.
 2. Zasady prowadzenia ewidencji odpadów odbieranych i przetwarzanych
 3. Kontrola przedsiębiorców wg nowych wymogów oraz zasad wynikających z KPA
 4. Nowe obowiązki przy transporcie odpadów.
 5. Wykazywanie możliwości i rodzaju przetwarzanych odpadów

– czy ilość przyjętych do przetworzenia i ilość wytworzonych odpadów musi być równa  (analiza informacji z wniosku o wydanie decyzji, informacji z decyzji oraz rzeczywistego przetwarzania)

– najczęściej występujące zapisy wniosków mogące mieć wpływ na ograniczenia decyzji

– wypełnianie warunków decyzji (sankcje za brak ich realizacji)

 1. Indywidualne konsultacje
Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

 13. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1) Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest COGNITIO s.c., 15 – 604 Stanisławowo 36 d, NIP 542-324-43-21.
  2) Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.

  Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez osoby zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Szczegóły

Data:
15 grudnia 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
345zł + VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Kraków, Centrum Szkoleniowe Europrofes
Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4
Kraków, małopolskie 31-001 Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl