Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

Drogi wewnętrzne. Zasady udostępnienia nieruchomości gminnych.

Grudzień 18 | 10:00 - 15:00

| 355zł + VAT
12385183073_9f7a734f39_z

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników gmin z problematyką dróg wewnętrznych, a w szczególności z zasadami, które dotyczą tych dróg oraz przepisami regulującymi ich status.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów gmin – referatów drogowych i gospodarki nieruchomościami.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?
Radca prawny, wiceprezes SKO, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych, autor publikacji na temat ustawy o drogach publicznych. Orzecznictwo. Wzory aktów prawnych”. Wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych.

Program szkolenia:

1. Pojęcie drogi wewnętrznej w świetle znowelizowanych przepisów.
2. Zarządzanie drogami wewnętrznymi. Stan prawny nieruchomości pod drogami.
3. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej.
4. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych.
5. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych. Sporządzanie projektu organizacji ruchu.
6. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych.
7. Zasady udostępniania gruntu pod drogami wewnętrznymi osobom trzecim i przedsiębiorstwom przesyłowym. Ustalanie opłat z tego tytułu.
8. Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej. Pojęcie przyłącza i sieci.
9. Cywilnoprawne formy udostępniania nieruchomości innym podmiotom:
– umowa dzierżawy
– umowa najmu
– użyczenie
– użytkowanie
– służebność ( gruntowa, osobista, przesyłu )
10. Zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej.
11. Budowa „zjazdów” z dróg wewnętrznych oraz ogrodzeń.
12. Przywrócenie do stanu poprzedniego nielegalnie zajętej drogi wewnętrznej.
13. Zajęcie nieruchomości gminnych pod drogami wewnętrznymi w celu realizacji inwestycji celu publicznego, w tym realizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

 13. CAPTCHA
 

Szczegóły

Data:
Grudzień 18
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł + VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Warszawa
Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl