Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

Administracyjna zmiana imion i nazwisk obywatela polskiego w kraju i za granicą

Styczeń 29 | 10:00 - 15:00

| 355zł + VAT

Adresaci:

kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego, którzy zajmują się administracyjną zmianą imienia i nazwiska oraz pracownicy urzędów wojewódzkich w ramach sprawowanego nadzoru nad urzędami stanu cywilnego.

Cel:

Celem tego szkolenia jest podniesienie wiedzy pracowników w tym trudnym temacie, szczególnie gdy zmiana ta dotyczy zmiany nazwiska i imienia obywatela polskiego, który dokonał tej zmiany przed organem państwa obcego. Podniesienie poziomu wiedzy pracowników, którzy tą problematyką się zajmują przyczyni się do szybszej i bardziej sprawnej obsługi interesanta w usc i urzędzie wojewódzkim.

Prowadzący:

Krystyna Gładych – 

 • autorka licznych publikacji w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk,
 • członek zarządu Forum urzędników stanu cywilnego woj. małopolskiego, pomorskiego i mazowieckiego,
 • członek Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP,
 • wieloletni pracownik MSWiA
 • autorka książki „Vademecum kierownika USC”.

Program:

1. Podmioty uprawnione do zmiany imienia i nazwiska

2. Ważne względy zmiany imienia i nazwiska w orzecznictwie sądowym.

3. Jak prawidłowo powinien zostać wypełniony wniosek o zmianę imienia i nazwiska.

4. W jakich sprawach wymagane jest poświadczenie podpisu wnioskodawcy na wniosku i przez kogo.

5. Zmiana nazwiska małoletniego dziecka; jakim podlega ograniczeniom.

6. Jaka jest rola sądu rodzinnego w sprawie zmiany imienia i nazwiska małoletniego.

7. Jakie elementy powinna zawierać decyzja administracyjna i kiedy wymaga ona uzasadnienia.

8. Z jakim dniem decyzja administracyjna wywołuje skutki prawne dla wnioskodawcy.

9. Z jakim dniem decyzja administracyjna może zostać wpisana do aktu stanu cywilnego.

10. Czy zmiana imienia i nazwiska obywatelowi polskiemu może być dokonana przez organy państwa obcego i jakie powinny być to organy.

11. Projekty wzmianek dodatkowych o zmianie imienia i nazwiska dołączone do aktu stanu cywilnego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z tej samej instytucji przyznany zostanie rabat w wysokości 15 zł/os.,
 • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.
Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

 13. CAPTCHA
 

Szczegóły

Data:
Styczeń 29
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł + VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Poznań
BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl