Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Wielkopolskie

Wydarzenia List Navigation

Marzec 2018
355zł

Marzec 1 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
mobbing

Cele i korzyści wynikające ze szkolenia: *Pozyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy o społecznych, psychologicznych, prawnych i etycznych aspektach mobbingu. *Nabycie umiejętności identyfikacji sytuacji mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w tym zakresie. *Zdobycie wiedzy o sposobach reagowania na mobbing i zachowaniach mobberów oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. *Doskonalenie kompetencji w efektywnym komunikowaniu się, budowaniu przyjaznej i życzliwej atmosfery w środowisku pracy. Adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane do wszystkich osób czujących dyskomfort w pracy i życiu codziennym;…

Dowiedz się więcej »
420zł +VAT

Opłaty za usługi wodne w świetle nowego Prawa wodnego – Kompendium wiedzy.

Marzec 12 | 10:00 - 15:00
Poznań, Budynek Cosinus Poznań, ul. Św. Marcin 66/72
Poznań, Polska
+ Google Map
drops-of-water-578897_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Zawieranie umów dzierżawy najmu nieruchomości i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Zarządzanie drogami wewnętrznymi.

Marzec 27 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
trudny-klient

Wzory i przykłady. Prowadzący: Dariusz Matuk – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny – od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.) – wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt. Program: 1. Pojęcie…

Dowiedz się więcej »
395zł (+VAT)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – zmiany od 1.01.2018 r.

Marzec 30 | 08:00 - 16:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
trento-1335426_640

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta w…

Dowiedz się więcej »
Kwiecień 2018
420zł +VAT

Renta planistyczna i opłata adiacencka – praktyka

Kwiecień 20 | 10:00 - 15:00
Poznań, Centrum ADAMS, ul. Matejki 62
Poznań, Polska
+ Google Map
floor-plan-1474454_640

Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy samorządu terytorialnego, w szczególności urzędów gmin i miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat adiacenckich i rent planistycznych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? IWO FISZ - radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Doradza operatorom sieci gazowych i ciepłowniczych oraz wykonawcom sieci elektroenergetycznych w zakresie dotyczącym prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji samorządowej i dla przedsiębiorców przesyłowych. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi blogi…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych – stosowanie Rodo i nowych przepisów krajowych

Kwiecień 24 | 10:00 - 15:00
Poznań, Centrum ADAMS, ul. Matejki 62
Poznań, Polska
+ Google Map
data-1590455_640

Do kogo skierowane jest szkolenie? Kurs skierowany jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie sekretariatów, archiwów zakładowych, kancelarii, składnic, pracowników z działu kadr i finansów a także do zwykłych pracowników i przedsiębiorców, którzy generują dokumentację i mają styczność z danymi osobowymi oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty…

Dowiedz się więcej »
420zł +VAT

Opłaty za usługi wodne w świetle nowego Prawa wodnego – Kompendium wiedzy.

Kwiecień 25 | 10:00 - 15:00
Poznań, Centrum ADAMS, ul. Matejki 62
Poznań, Polska
+ Google Map
drops-of-water-578897_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
420zł +VAT

Nowe Prawo wodne – uregulowania prawne w ustawie z 2017 r. – wybrane zagadnienia

Kwiecień 25 | 10:00 - 15:00
Poznań, Centrum ADAMS, ul. Matejki 62
Poznań, Polska
+ Google Map
river-2380984_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
Maj 2018
355zł +VAT

Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – praktyczne warsztaty

Maj 15 | 10:00 - 15:00
Kalisz, Hotel EUROPA***, Al. Wolności 5
Kalisz,
+ Google Map
laptop-1149412_640

Głównym celem szkolenia jest przekazanie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy praktycznej z zakresu pracy z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest w szczególności do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, osób decyzyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatyków, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszystkich pracowników realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka…

Dowiedz się więcej »
440zł + VAT

RODO w placówkach ochrony zdrowia. Praktyczna pomoc.

Maj 18 | 09:00 - 16:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
security-1202344_640

Cel szkolenia: W dniu 25 maja 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane potocznie RODO. Już od 25 maja 2018 roku placówki medyczne będą zobowiązane do stosowania regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia unijnego. Rozporządzenie wprowadza bardzo liczne zmiany w zakresie zasad…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events