Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Wielkopolskie

Wydarzenia List Navigation

Listopad 2017
345zł + VAT

WARSZTATY PRAKTYCZNE Z PODATKU VAT DLA JST

Listopad 13 | 10:00 - 15:00
Poznań, Centrum ADAMS, ul. Matejki 62
Poznań, Polska
+ Google Map
Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org  This microstock required lots of post processing to get the blue tint. I also needed a bounce card to  get more detail in the glasses.

Kto będzie prowadzącym szkolenie? Właściciel kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 9-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów.. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w…

Dowiedz się więcej »
430zł + VAT

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Listopad 14 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
images

UWAGA! Szkolenie poprowadzi ekspert komisji sejmowej oraz podkomisji sejmowej do spraw nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego (druk 1183), konsultujący projekt na etapie przedłożenia rządowego. CEL SZKOLENIA: Przedstawienie zmian uchwalonych w ustawie Kpa – obowiązujących od 1 czerwca 2017. PROWADZĄCY SZKOLENIE: dr Krzysztof Andrzej Wąsowski – Doktor prawa, adwokat, Wspólnik w kancelarii prawnej Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k. w Warszawie. Ekspert komisji sejmowej ds. nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego. Prowadził także…

Dowiedz się więcej »
345zł (+VAT)

Praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej

Listopad 15 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
trento-1335426_640

Cel szkolenia: 1. Przybliżenie zasad stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym na obszarach gmin wiejskich i miast. 2. Interpretacja ostatnich przepisów dotyczących warunków zabudowy gruntów rolnych klas I-III. 3. Przybliżenie potrzeby uwzględniania problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich…

Dowiedz się więcej »
420zł (+VAT)

Istota i praktyka ochrony danych osobowych. Usystematyzowanie zagadnień prawnych (obecnych i przyszłych – RODO od maja 2018)

Listopad 21 | 10:00 - 15:00
Poznań, Cosinus Poznań, ul. Św. Marcin 66/72
Poznań, Polska
+ Google Map
sure-1435364_640

Jak uczynić przetwarzanie danych osobowych zgodnym z obecnym stanem prawa ochrony danych osobowych i być przygotowanym do obowiązków wymogów wynikających z RODO (zagadnienia wybrane)? Cel? Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany i omówiony „algorytm” myślenia i postępowania właściwy dla specyfiki funkcjonowania danego podmiotu (także w zakresie tworzenia dokumentacji rozumianej…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

Współpraca służb organizujących pieczę zastępczą z rodzinami biologicznymi dzieci kierowanych do pieczy zastępczej oraz naliczanie rodzicom odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy

Listopad 22 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
1486833803_b717b40072_b

Cel szkolenia: 1.Aktualizacja i poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa w obszarze pieczy zastępczej. 2.Uspójnienie stanowisk w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa. 3.Poprawa jakości realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej. Adresaci szkolenia: Przedstawiciele administracji samorządowej z terenu powiatów odpowiedzialni za organizację systemu pieczy zastępczej, w tym dyrektorzy i/lub pracownicy Wydziałów zajmujących się problematyką pieczy zastępczej w Starostwach Powiatowych, dyrektorzy i/lub pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizujący zadania z zakresu pieczy zastępczej, dyrektorzy i/lub pracownicy jednostek Organizatora Pieczy Zastępczej współpracujący…

Dowiedz się więcej »
390zł (+VAT)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Listopad 23 | 08:00 - 16:00
Poznań, Budynek Cosinus Poznań, ul. Św. Marcin 66/72
Poznań, Polska
+ Google Map
trento-1335426_640

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2017 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologocznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta w…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Listopad 24 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Listopad 24 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Archiwum zakładowe: organizacja, zakres działania, metodyka.

Listopad 27 | 09:00 - 16:00
Poznań, Centrum ADAMS, ul. Matejki 62
Poznań, Polska
+ Google Map
archiwum

Szkolenie rozpoczyna się zapoznaniem Uczestników z podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi obieg dokumentacji w podmiocie, a następnie zasadami jej archiwizacji i przechowywania. Następnie omawiana będzie kwalifikacja archiwalna wytwarzanej współcześnie dokumentacji, zasady prawidłowego obiegu dokumentacji w podmiocie ze szczególnym uwzględnieniem zasad przekazywania akt do Archiwum Zakładowego/ Składnicy akt. Centralnym punktem programu będą zasady organizacji Archiwum Zakładowego/ Składnicy akt, jego tryb działania, archiwizacja dokumentacji aktowej i technicznej oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie wypełniania środków ewidencji Archiwum i Składnicy Szkolenie ma na celu przygotowanie…

Dowiedz się więcej »
Grudzień 2017
345zł (+VAT)

Czynności kancelaryjne w świetle przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Zarządzanie dokumentacją

Grudzień 4 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
leaves-374246_640

Przeznaczenie: Szkolenie dla pracowników administracji. Jak przygotować się do kontroli. Cel szkolenia: przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego zarządzania dokumentacją oraz zmiany dokonane  w tym zakresie . Praktyczna realizacja przepisów instrukcji kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt  oraz instrukcji archiwalnej. Kto będzie prowadzącym? Teresa Kustra prawnik, praktyka z zakresu prawa administracyjnego, procedur administracyjnych., doświadczenie w administracji rządowej i samorządowej, pracowała w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim na stanowisku dyrektora Wydziału Organizacyjnego, szkoli od 12 lat w gminach, powiatach, urzędach marszałkowskich m.in.…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events