Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Wielkopolskie

Wydarzenia List Navigation

Styczeń 2018
360zł (+VAT)

CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH – NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW , PRZYCHODY I KOSZTY W OBSZARZE WZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Styczeń 19 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Celem niniejszego szkolenia jest szeroka analiza zagadnień dotyczących nowych obowiązków jakie zostają włożone na jednostki obsługujące. KORZYŚCI ZE SZKOLENIA Uczestnicy kursu będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków. ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie adresowane jest do…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Rola i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Styczeń 19 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
7252002214_51aeca6dfa_c

Adresaci: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnieni w jednostce Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie  na terenie powiatów. Cele szkolenia: 1.Podniesienie kompetencji w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2.Uzgodnienie wspólnej koncepcji rozumienia idei pieczy zastępczej. 3.Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Prowadzący: Specjalista organizacji pomocy społecznej i II stopnia w zakresie pracy socjalnej. Wieloletni praktyk w rządowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Od 2006 roku – metodyk pracy…

Dowiedz się więcej »
Luty 2018
355zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Luty 2 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017- Korekta odpisu 31.12.2017 – ZMIANY 2018

Luty 5 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org  This microstock required lots of post processing to get the blue tint. I also needed a bounce card to  get more detail in the glasses.

Cel szkolenia: Przedstawienie zagadnień związanych z ZFŚS Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką ZFŚS które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki. Prowadzący:  Menedżer,  specjalista prawa pracy i ubezpieczeń  społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

Praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej

Luty 5 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
6996991101_4fcacccb10_z

Cel szkolenia: 1. Przybliżenie zasad stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym na obszarach gmin wiejskich i miast. 2. Interpretacja ostatnich przepisów dotyczących warunków zabudowy gruntów rolnych klas I-III. 3. Przybliżenie potrzeby uwzględniania problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Luty 6 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
szkola

Cel szkolenia: - Zdobycie wiedzy na temat aktualnych podstaw prawnych dotyczących tworzenia arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2018/2019. - Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz nowelizacją Karty Nauczyciela i ich wpływ na tworzenie arkuszy organizacyjnych szkół. - Zapoznanie z mechanizmami służącymi optymalizacji kosztów przy tworzeniu arkuszy organizacyjnych. ADRESACI: Pracownicy d/s oświaty JST, dyrektorzy szkół i przedszkoli. PROWADZĄCY: Praktyk, pracuje na stanowisku głównego specjalisty ds. oświaty w starostwie powiatowym. Zajmuję…

Dowiedz się więcej »
950zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Luty 7 | 09:00 - Luty 9 | 17:00
Poznań, Cosinus Poznań, ul. Św. Marcin 66/72
Poznań, Polska
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
420zł (+VAT)

Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej – zmiany w ustawie o „jawności” życia publicznego

Luty 15 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
dostep

Istota i zasady realizacji dostępu do informacji publicznej. Omówienie zmian jakie w obszarze dostępu do informacji publicznej wprowadzi ustawa o jawności życia publicznego. dostęp do informacji publicznej Kto będzie prowadzącym? Krzysztof Sługocki – Jest zawodowym trenerem i wykładowcą od 2004 roku. Ma certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W działalności zawodowej łączy wybrane zagadnienia prawne z zastosowaniami informatyki oraz z rozwojem i doskonaleniem umiejętności osobistych. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Obecne umiejętności związane z prowadzeniem…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Administracyjna zmiana imion i nazwisk obywatela polskiego w kraju i za granicą

Luty 16 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map

Adresaci: kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego, którzy zajmują się administracyjną zmianą imienia i nazwiska oraz pracownicy urzędów wojewódzkich w ramach sprawowanego nadzoru nad urzędami stanu cywilnego. Cel: Celem tego szkolenia jest podniesienie wiedzy pracowników w tym trudnym temacie, szczególnie gdy zmiana ta dotyczy zmiany nazwiska i imienia obywatela polskiego, który dokonał tej zmiany przed organem państwa obcego. Podniesienie poziomu wiedzy pracowników, którzy tą problematyką się zajmują przyczyni się do szybszej i bardziej sprawnej obsługi interesanta w usc i urzędzie…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Rola i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Luty 16 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
1486833803_b717b40072_b

Adresaci: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnieni w jednostce Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie  na terenie powiatów. Cele szkolenia: 1.Podniesienie kompetencji w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2.Uzgodnienie wspólnej koncepcji rozumienia idei pieczy zastępczej. 3.Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Prowadzący: Specjalista organizacji pomocy społecznej i II stopnia w zakresie pracy socjalnej. Wieloletni praktyk w rządowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Od 2006 roku – metodyk pracy…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events