Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Warmińsko-Mazurskie

Wydarzenia List Navigation

Październik 2017
345zł + VAT

Archiwum zakładowe: organizacja, zakres działania, metodyka.

Październik 27 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, ul. Plac Jedności Słowiańskiej 1
Olsztyn, Polska
+ Google Map
prawo

Szkolenie rozpoczyna się zapoznaniem Uczestników z podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi obieg dokumentacji w podmiocie, a następnie zasadami jej archiwizacji i przechowywania. Następnie omawiana będzie kwalifikacja archiwalna wytwarzanej współcześnie dokumentacji, zasady prawidłowego obiegu dokumentacji w podmiocie ze szczególnym uwzględnieniem zasad przekazywania akt do Archiwum Zakładowego/ Składnicy akt. Centralnym punktem programu będą zasady organizacji Archiwum Zakładowego/ Składnicy akt, jego tryb działania, archiwizacja dokumentacji aktowej i technicznej oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie wypełniania środków ewidencji Archiwum i Składnicy Szkolenie ma na celu przygotowanie…

Dowiedz się więcej »
Listopad 2017
345zł + VAT

Czynności kancelaryjne w świetle przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Zarządzanie dokumentacją

Listopad 7 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
leaves-374246_640

Przeznaczenie: Szkolenie dla pracowników administracji. Jak przygotować się do kontroli. Cel szkolenia: przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego zarządzania dokumentacją oraz zmiany dokonane  w tym zakresie . Praktyczna realizacja przepisów instrukcji kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt  oraz instrukcji archiwalnej. Kto będzie prowadzącym? Teresa Kustra prawnik, praktyka z zakresu prawa administracyjnego, procedur administracyjnych., doświadczenie w administracji rządowej i samorządowej, pracowała w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim na stanowisku dyrektora Wydziału Organizacyjnego, szkoli od 12 lat w gminach, powiatach, urzędach marszałkowskich m.in.…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Listopad 10 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
315zł + VAT

Zmiany w systemie informacji oświatowej istnienie i funkcjonowanie „najnowszego przeglądarkowego SIO”

Listopad 13 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
bez-nazwy

Cel szkolenia? Przedstawienie nowych, wybranych problemów przyszłego funkcjonowania SIO w konsekwencji zmian w ustawie o SIO i innych zmian w prawie w odniesieniu do stosowania „starej, nowej, nowszej i najnowszej” aplikacji gromadzenia danych. Adresaci szkolenia? Jednostki oświaty wraz z organami prowadzącymi. Kto będzie prowadzącym? Krzysztof Sługocki – Jest zawodowym trenerem i wykładowcą od 2004 roku. Ma certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W działalności zawodowej łączy wybrane zagadnienia prawne z zastosowaniami informatyki oraz z rozwojem i doskonaleniem umiejętności osobistych. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991…

Dowiedz się więcej »
420zł (+VAT)

Istota i praktyka ochrony danych osobowych. Usystematyzowanie zagadnień prawnych (obecnych i przyszłych – RODO od maja 2018)

Listopad 14 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
sure-1435364_640

Jak uczynić przetwarzanie danych osobowych zgodnym z obecnym stanem prawa ochrony danych osobowych i być przygotowanym do obowiązków wymogów wynikających z RODO (zagadnienia wybrane)? Cel? Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany i omówiony „algorytm” myślenia i postępowania właściwy dla specyfiki funkcjonowania danego podmiotu (także w zakresie tworzenia dokumentacji rozumianej…

Dowiedz się więcej »
950zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Listopad 20 | 08:00 - Listopad 22 | 17:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

Prowadzenie postępowań w sprawach skarg, wniosków, petycji – ich prawidłowe kwalifikowanie i rozpatrywanie.

Listopad 20 | 09:00 - 14:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
stocksnap_ku273l0wtw

Uczestnicy szkolenia otrzymują: - materiał opisowy – przepisy k.p.a. wraz z komentarzami (który wykorzystają po jego zakończeniu stosując rozwiązania prawne przy prowadzeniu postępowań); - przykładowe wzory pism i formularzy do stosowania w prowadzonych postępowaniach skargowych, wnioskowych oraz w sprawach załatwianych petycji. - prezentację multimedialną, po jej omówieniu i zakończeniu szkolenia. W zależności od potrzeb materiały tekstowe zostaną udostępnione uczestnikom w wersji elektronicznej, po zakończeniu szkolenia.   Cel szkolenia: Umiejętność prawidłowego załatwiania skarg, wniosków, petycji oraz znajomość zasad ich rozpatrywania jest niezwykle…

Dowiedz się więcej »
Grudzień 2017
345zł + VAT

Dokumentacja oraz ochrona danych osobowych w szkole

Grudzień 5 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
binary-2326144_640

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami dotyczącymi dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz przechowywania i archiwizowania tych dokumentów, jak również przybliżenie obowiązku ochrony danych osobowych przetwarzanych w szkole. Korzyści płynące ze szkolenia to: Zapoznanie się podstawowymi (nowymi) przepisami prawa, na podstawie których funkcjonują szkoły. Jakie podstawowe dokumenty niezbędne są w bieżącej pracy szkoły? Jak tworzyć dokumenty, prostować w nich pomyłki oraz je archiwizować.? Zapoznanie się z problematyką stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w…

Dowiedz się więcej »
390zł (+VAT)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Grudzień 7 | 08:00 - 16:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
trento-1335426_640

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2017 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologocznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta w…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

Współpraca służb organizujących pieczę zastępczą z rodzinami biologicznymi dzieci kierowanych do pieczy zastępczej oraz naliczanie rodzicom odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy

Grudzień 11 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
1486833803_b717b40072_b

Cel szkolenia: 1.Aktualizacja i poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa w obszarze pieczy zastępczej. 2.Uspójnienie stanowisk w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa. 3.Poprawa jakości realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej. Adresaci szkolenia: Przedstawiciele administracji samorządowej z terenu powiatów odpowiedzialni za organizację systemu pieczy zastępczej, w tym dyrektorzy i/lub pracownicy Wydziałów zajmujących się problematyką pieczy zastępczej w Starostwach Powiatowych, dyrektorzy i/lub pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizujący zadania z zakresu pieczy zastępczej, dyrektorzy i/lub pracownicy jednostek Organizatora Pieczy Zastępczej współpracujący…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events