Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Śląskie

Wydarzenia List Navigation

Listopad 2017
390zł+VAT

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Listopad 20 | 08:00 - 16:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
trento-1335426_640

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2017 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologocznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta w…

Dowiedz się więcej »
420zł (+VAT)

Istota i praktyka ochrony danych osobowych. Usystematyzowanie zagadnień prawnych (obecnych i przyszłych – RODO od maja 2018)

Listopad 20 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
sure-1435364_640

Jak uczynić przetwarzanie danych osobowych zgodnym z obecnym stanem prawa ochrony danych osobowych i być przygotowanym do obowiązków wymogów wynikających z RODO (zagadnienia wybrane)? Cel? Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany i omówiony „algorytm” myślenia i postępowania właściwy dla specyfiki funkcjonowania danego podmiotu (także w zakresie tworzenia dokumentacji rozumianej…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

FORMY ORGANIZACJI DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ PO 1 STYCZNIA 2018 R.

Listopad 21 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
transport 2

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie związanym z organizacją dowozu dzieci do szkół i przedszkoli jak  również omówienie zmian o warunkach organizacji przewozu dzieci po 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy gmin lub gminnych jednostek obsługujących jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola) odpowiedzialni za organizację dowozu dzieci do szkół i przedszkoli. Kto będzie prowadzącym szkolenie? adwokat, doktor nauk prawnych, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej; specjalista w dziedzinie prawa transportowego, spedycyjnego oraz z zakresu dochodzenia roszczeń…

Dowiedz się więcej »
315zł + VAT

Zmiany w systemie informacji oświatowej istnienie i funkcjonowanie „najnowszego przeglądarkowego SIO”

Listopad 21 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
bez-nazwy

Cel szkolenia? Przedstawienie nowych, wybranych problemów przyszłego funkcjonowania SIO w konsekwencji zmian w ustawie o SIO i innych zmian w prawie w odniesieniu do stosowania „starej, nowej, nowszej i najnowszej” aplikacji gromadzenia danych. Adresaci szkolenia? Jednostki oświaty wraz z organami prowadzącymi. Kto będzie prowadzącym? Krzysztof Sługocki – Jest zawodowym trenerem i wykładowcą od 2004 roku. Ma certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W działalności zawodowej łączy wybrane zagadnienia prawne z zastosowaniami informatyki oraz z rozwojem i doskonaleniem umiejętności osobistych. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

VAT dla jednostek samorządu terytorialnego – aktualne problemy

Listopad 27 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
money-2696228_640

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest wskazanie zmian w podatku VAT wprowadzonych w 2017 roku i planowanych na 2018 rok,  omówienie etapów do realizacji w zakresie korekty prewskażnika w styczniu 2018 roku oraz rozliczania VAT przy realizacji inwestycji przez JST Adresaci: Skarbnicy, główni księgowi w jednostkach i zakładach budżetowych, którym powierzono wykonywanie obowiązków w zakresie rozliczania VAT Prowadzący: Właściciel kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 9-letnia praktyka…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

Czynności kancelaryjne w świetle przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Zarządzanie dokumentacją

Listopad 29 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
leaves-374246_640

Przeznaczenie: Szkolenie dla pracowników administracji. Jak przygotować się do kontroli. Cel szkolenia: przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego zarządzania dokumentacją oraz zmiany dokonane  w tym zakresie . Praktyczna realizacja przepisów instrukcji kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt  oraz instrukcji archiwalnej. Kto będzie prowadzącym? Teresa Kustra prawnik, praktyka z zakresu prawa administracyjnego, procedur administracyjnych., doświadczenie w administracji rządowej i samorządowej, pracowała w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim na stanowisku dyrektora Wydziału Organizacyjnego, szkoli od 12 lat w gminach, powiatach, urzędach marszałkowskich m.in.…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – praktyczne warsztaty

Listopad 30 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
laptop-1149412_640

Głównym celem szkolenia jest przekazanie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy praktycznej z zakresu pracy z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest w szczególności do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, osób decyzyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatyków, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszystkich pracowników realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Były pracownik Muzeum Górnośląskiego. Doświadczenie…

Dowiedz się więcej »
Grudzień 2017
345zł +VAT

PRAKTYCZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Grudzień 1 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
matrix-2503236_640

ADRESACI : Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i pracowników realizujących zadania w szeroko pojętych jednostkach oświatowo-wychowawczych. PROWADZĄCY : Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych w Wyżej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Certyfikowany trener biznesu. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Umowy o roboty budowlane

Grudzień 4 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
stocksnap_ku273l0wtw

Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy jednostek samorządów terytorialnych (gminy, powiaty, województwa), pracownicy instytucji państwowych, zarządcy dróg publicznych, agencje rolne,  spółki energetyczne, firmy budowlane i deweloperskie i inne podmioty mające styczność z umowami o roboty budowlane. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności). W latach 2006 – 2007 pełniła funkcję Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Od 10 lat zajmuje się prowadzeniem…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

NOWY PLAN KONT OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU – ZMIANY W ZAKŁADOWYM PLANIE KONT, NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW, INWENTARYZACJA , CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH – PRAKTYCZNE WARSZTATY

Grudzień 11 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
728640-pit-657-323

CEL SZKOLENIA Celem niniejszego szkolenia jest szeroka analiza zagadnień dotyczących nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości. Zakres zmian jaki wynika z jego treści wymagać będzie od jednostki przeanalizowania dotychczasowych zasad rachunkowości (szczególne zasady i ogólne zasady rachunkowości) tak by móc wypełnić obowiązki sprawozdawcze i informacyjne zawarte w nowym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku. KORZYŚCI ZE SZKOLENIA Uczestnicy kursu będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events