Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia › Śląskie

Wydarzenia List Navigation

Luty 2018
375zł +VAT

PLANOWANIE PRZESTRZENNE PO NOWEMU – zmiany w 2018 roku

Luty 21 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
floor-plan-1474454_640

Głównym celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego i zmian, które wejdą w życie w 2018 r. Do kogo skierowane? Warsztaty skierowane są w szczególności do urbanistów, architektów, administracji publicznej, samorządów terytorialnych, instytucji państwowych oraz wszystkich pracowników realizujących zadania związane z planowaniem przestrzennym i prawem budowlanym. Kto będzie prowadzącym? Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych,…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

Opłaty za usługi wodne w świetle nowego Prawa wodnego – Kompendium wiedzy.

Luty 23 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
drops-of-water-578897_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
420zł (+VAT)

REWOLUCJA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. Istota i praktyka ochrony danych osobowych. Usystematyzowanie zagadnień prawnych (obecnych i przyszłych – RODO od maja 2018)

Luty 27 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
binary-2326144_640

Jak uczynić przetwarzanie danych osobowych zgodnym z obecnym stanem prawa ochrony danych osobowych i być przygotowanym do obowiązków wymogów wynikających z RODO? Cel? Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany i omówiony „algorytm” myślenia i postępowania właściwy dla specyfiki funkcjonowania danego podmiotu (także w zakresie tworzenia dokumentacji rozumianej i traktowanej…

Dowiedz się więcej »
Marzec 2018
420zł +VAT

PRAKTYCZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO WEJŚCIU RODO 2018

Marzec 6 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
sure-538715_640

Adresaci : Osoby zainteresowane tematyką ochrony danych, w szczególności: administratorzy bezpieczeństwa informacji, pracownicy kadr, marketingu, administracji, sprzedaży, obsługi klienta, IT, działu prawnego, menedżerowie i kadra zarządzająca. Prowadzący : Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener biznesu. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w…

Dowiedz się więcej »
365zł (+VAT)

Asystentura rodziny – problemy i wyzwania

Marzec 9 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
1486833803_b717b40072_b

WARSZTATY DLA ASYSTENTÓW RODZINY- PROBLEMY I WYZWANIA  Prowadzącym szkolenie jest kierownik Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od maja 2014 roku pełni również funkcję prezesa stowarzyszenia „Zaczarowana Pomoc”. Działa aktywnie w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Cele szkolenia: Dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu asystowania w życiu i funkcjonowaniu asystenta w rodzinie wieloproblemowej. Praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy. Podnoszenie kwalifikacji Rozwój zawodowy. Program szkolenia: - rola asystenta rodziny w funkcjonowaniu rodziny wieloproblemowej, -…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

PLANOWANIE PRZESTRZENNE PO NOWEMU – zmiany w 2018 roku

Marzec 12 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
floor-plan-1474454_640

Głównym celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego i zmian, które wejdą w życie w 2018 r. Do kogo skierowane? Warsztaty skierowane są w szczególności do urbanistów, architektów, administracji publicznej, samorządów terytorialnych, instytucji państwowych oraz wszystkich pracowników realizujących zadania związane z planowaniem przestrzennym i prawem budowlanym. Kto będzie prowadzącym? Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych,…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

BŁĘDY, UCHYBIENIA i NIEPRAWIDŁOWOŚCI w stosowaniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej

Marzec 15 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
Buch Recht Paragraphen Zeichen Illustration

Zmiany KPA oraz wejście w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych nie zawsze powodowały prawidłowe ich stosowanie przez pracowników samorządowych o czym świadczą ustalenia prowadzonych kontroli wewnętrznych, kontroli nadzoru Wojewody, Najwyższej Izby Kontroli a także uchylane decyzje administracyjne. Dokumentacja prowadzonych spraw administracyjnych nie zawsze odpowiada obowiązującym przepisom. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Teresa Kustra prawnik, praktyka z zakresu prawa administracyjnego,…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2018 r.

Marzec 30 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
law-1991004_640

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Korzyści ze szkolenia: dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events