Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Pomorskie

Wydarzenia List Navigation

Październik 2017
390zł + VAT

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Październik 5 | 08:00 - 16:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
trento-1335426_640

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2017 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologocznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta w…

Dowiedz się więcej »
345zł+VAT

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Październik 6 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Gryf, ul. Jana z Kolna 22/26
Gdańsk,
+ Google Map
workbook-1205068_640

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie praktycznych zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kierowników jednostek sektora budżetowego, głównych księgowych, kierowników i członków komisji inwentaryzacyjnej oraz pracowników służb finansowo – księgowych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Praktyk, od 20 lat Skarbnik Gminy. Dyplomowany księgowy, członek Stowarzyszenia biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów LIBERTAS. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Białymstoku,…

Dowiedz się więcej »
345zł (+VAT)

Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa

Październik 6 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Gryf, ul. Jana z Kolna 22/26
Gdańsk,
+ Google Map
leaves-374246_640

Cel szkolenia; Obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian od 2016 roku. Szkolenie skierowane głównie na zasady obliczania zasiłków Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać…

Dowiedz się więcej »
345zł (+VAT)

UŻYTKI GRUNTOWE W EWIDENCJI GRUNTÓW – ich ustalanie, zmiana rodzaju, przeklasyfikowanie, wyłączenie z produkcji i – po zakończeniu inwestycji – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zmienionych użytków gruntowych.

Październik 16 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Gryf, ul. Jana z Kolna 22/26
Gdańsk,
+ Google Map
14772981306_dd46c512ce_z

Celem szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji pracowników starostw powiatowych oraz urzędów gmin i przybliżenie zasad zaliczania gruntów do poszczególnych rodzajów użytków wykazywanych w ewidencji gruntów i budynków, mających znaczenie na sposób opodatkowania  gruntów podatkiem rolnym, leśnym lub od nieruchomości, albo decydujące o  obowiązku wnoszenia należności  i  opłat z tytułu wyłączenia  gruntów z produkcji. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy  geodezji  i ochrony gruntów rolnych i leśnych, pracownicy Urzędów Gmin prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami ,…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

Współpraca służb organizujących pieczę zastępczą z rodzinami biologicznymi dzieci kierowanych do pieczy zastępczej oraz naliczanie rodzicom odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy

Październik 30 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
1486833803_b717b40072_b

Cel szkolenia: 1.Aktualizacja i poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa w obszarze pieczy zastępczej. 2.Uspójnienie stanowisk w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa. 3.Poprawa jakości realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej. Adresaci szkolenia: Przedstawiciele administracji samorządowej z terenu powiatów odpowiedzialni za organizację systemu pieczy zastępczej, w tym dyrektorzy i/lub pracownicy Wydziałów zajmujących się problematyką pieczy zastępczej w Starostwach Powiatowych, dyrektorzy i/lub pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizujący zadania z zakresu pieczy zastępczej, dyrektorzy i/lub pracownicy jednostek Organizatora Pieczy Zastępczej współpracujący…

Dowiedz się więcej »
345zł (+VAT)

Statut szkół i placówek

Październik 31 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Gryf, ul. Jana z Kolna 22/26
Gdańsk,
+ Google Map
12212474014_523cd63525_z

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie obowiązujących w ww. zakresie regulacji prawnych i zagadnień związanych tworzeniem i nowelizowaniem statutów w szkołach i placówkach. Osoba uczestnicząca w szkoleniu uzyska w szczególności wiedzę dotyczącą charakteru statutu, sposobu jego nowelizowania, procedur z tym związanych. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół i placówek oraz organów prowadzących. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, wieloletni praktyk w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy. Autorka publikacji…

Dowiedz się więcej »
Listopad 2017
345zł + VAT

Nowe prawo wodne 2017 – aktualne uregulowania prawne

Listopad 2 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
splashing-165192_640

Cel szkolenia? Przekazanie wiedzy nt. nowej ustawy Prawo wodne. Projekt wprowadza regulacje Unii Europejskiej oraz dokonuje szerokiej reformy administracji wodno-prawnej. Adresaci? Pracownicy Starostw Powiatowych, pracownicy Urzędów Marszałkowskich, pracownicy urzędów gmin/urzędów miast, pracownicy Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, pracownicy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Kto będzie prowadzącym? radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. W latach 2012-2015…

Dowiedz się więcej »
390zł (+VAT)

Efektywna praca zespołowa

Listopad 7 | 08:00 - 16:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
Szkolenia - Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Praktyczny 1-dniowy warsztat z pracy zespołowej pod kątem współpracy w zespole oraz podejmowania decyzji Cel szkolenia: Rozwój umiejętności komunikacyjnych w ramach doskonalenia pracy zespołowej Do kogo skierowane? Osoby pracujące w zespołach, liderzy zespołów, kierownicy, menedżerowie Prowadzący: Agnieszka Szponar Certyfikowany Coach ICC, Trener, Absolwentka Studiów Podyplomowych Psychologia Pozytywna na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, Coach i Mentor Biznesu w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, przedsiębiorca. Specjalizuje się w obszarze komunikacji, motywacji, pracy zespołowej i rozwoju kompetencji przywódczych. Metodyka: Szkolenia odbywają się…

Dowiedz się więcej »
345zł (+VAT)

OCHRONA NAUCZYCIELA JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

Listopad 14 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
12212474014_523cd63525_z

Z dniem 24 maja 2007 r. nauczyciel uzyskał status funkcjonariusza publicznego i wynikającą z tego tytułu ochronę ukształtowaną na zasadach określonych przepisami Kodeksu karnego.   Po szkoleniu nauczyciele, dyrektorzy i organy prowadzące: - znają zakres pojęcia: funkcjonariusz publiczny, - wiedzą, jakiego rodzaju ochrona prawna przysługuje nauczycielowi - potrafią właściwie postępować i reagować w sytuacjach zagrażających jego prawom - wiedzą co oznaczają podstawowe pojęcia: czynna napaść, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie, groźba bezprawna, - szkolenie przyczyni się do podniesienia poziomu świadomości. Do…

Dowiedz się więcej »
770zł + VAT

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH CZYLI ABI PO NOWEMU – W ASPEKCIE EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Listopad 21 | 09:00 - Listopad 22 | 15:00
Gdynia, HOTEL Różany Gaj, Józefa Korzeniowskiego 19D, 81-376 Gdynia + Google Map
sure-1435364_640

Cel szkolenia? Warsztaty mają za zadanie w sposób kompleksowy i praktyczny wprowadzić uczestników w tematykę ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych zadań jakie spoczywają na Administratorze Bezpieczeństwa Informacji ( po zmianach Inspektorze Danych). Warsztaty pozwolą uczestnikom samodzielnie przeprowadzić sprawdzenie (kontrolę wewnętrzną) zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa w aspekcie prawnym  oraz opracować w tym zakresie sprawozdanie dla administratora danych. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z nowym obowiązkiem ABI-ego dotyczącym zapewnienia zapoznania osób przetwarzających danych osobowych z przepisami w…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events