Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Pomorskie

Wydarzenia List Navigation

Październik 2017
345zł (+VAT)

Statut szkół i placówek

31 października 2017 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Gryf, ul. Jana z Kolna 22/26
Gdańsk,
+ Google Map
12212474014_523cd63525_z

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie obowiązujących w ww. zakresie regulacji prawnych i zagadnień związanych tworzeniem i nowelizowaniem statutów w szkołach i placówkach. Osoba uczestnicząca w szkoleniu uzyska w szczególności wiedzę dotyczącą charakteru statutu, sposobu jego nowelizowania, procedur z tym związanych. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół i placówek oraz organów prowadzących. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, wieloletni praktyk w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy. Autorka publikacji…

Dowiedz się więcej »
Listopad 2017
345zł + VAT

Nowe prawo wodne 2017 – aktualne uregulowania prawne

2 listopada 2017 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
splashing-165192_640

Cel szkolenia? Przekazanie wiedzy nt. nowej ustawy Prawo wodne. Projekt wprowadza regulacje Unii Europejskiej oraz dokonuje szerokiej reformy administracji wodno-prawnej. Adresaci? Pracownicy Starostw Powiatowych, pracownicy Urzędów Marszałkowskich, pracownicy urzędów gmin/urzędów miast, pracownicy Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, pracownicy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Kto będzie prowadzącym? radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. W latach 2012-2015…

Dowiedz się więcej »
390zł (+VAT)

Efektywna praca zespołowa

7 listopada 2017 | 08:00 - 16:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
Szkolenia - Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Praktyczny 1-dniowy warsztat z pracy zespołowej pod kątem współpracy w zespole oraz podejmowania decyzji Cel szkolenia: Rozwój umiejętności komunikacyjnych w ramach doskonalenia pracy zespołowej Do kogo skierowane? Osoby pracujące w zespołach, liderzy zespołów, kierownicy, menedżerowie Prowadzący: Agnieszka Szponar Certyfikowany Coach ICC, Trener, Absolwentka Studiów Podyplomowych Psychologia Pozytywna na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, Coach i Mentor Biznesu w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, przedsiębiorca. Specjalizuje się w obszarze komunikacji, motywacji, pracy zespołowej i rozwoju kompetencji przywódczych. Metodyka: Szkolenia odbywają się…

Dowiedz się więcej »
345zł (+VAT)

OCHRONA NAUCZYCIELA JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

14 listopada 2017 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
12212474014_523cd63525_z

Z dniem 24 maja 2007 r. nauczyciel uzyskał status funkcjonariusza publicznego i wynikającą z tego tytułu ochronę ukształtowaną na zasadach określonych przepisami Kodeksu karnego.   Po szkoleniu nauczyciele, dyrektorzy i organy prowadzące: - znają zakres pojęcia: funkcjonariusz publiczny, - wiedzą, jakiego rodzaju ochrona prawna przysługuje nauczycielowi - potrafią właściwie postępować i reagować w sytuacjach zagrażających jego prawom - wiedzą co oznaczają podstawowe pojęcia: czynna napaść, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie, groźba bezprawna, - szkolenie przyczyni się do podniesienia poziomu świadomości. Do…

Dowiedz się więcej »
770zł + VAT

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH CZYLI ABI PO NOWEMU – W ASPEKCIE EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

21 listopada 2017 | 09:00 - 22 listopada 2017 | 15:00
Gdynia, HOTEL Różany Gaj, Józefa Korzeniowskiego 19D, 81-376 Gdynia + Google Map
sure-1435364_640

Cel szkolenia? Warsztaty mają za zadanie w sposób kompleksowy i praktyczny wprowadzić uczestników w tematykę ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych zadań jakie spoczywają na Administratorze Bezpieczeństwa Informacji ( po zmianach Inspektorze Danych). Warsztaty pozwolą uczestnikom samodzielnie przeprowadzić sprawdzenie (kontrolę wewnętrzną) zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa w aspekcie prawnym  oraz opracować w tym zakresie sprawozdanie dla administratora danych. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z nowym obowiązkiem ABI-ego dotyczącym zapewnienia zapoznania osób przetwarzających danych osobowych z przepisami w…

Dowiedz się więcej »
Styczeń 2018
780zł (+VAT)

Rozwiązywanie konfliktów

Styczeń 9 | 08:00 - Styczeń 10 | 16:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
Szkolenia - Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Praktyczny 2-dniowy warsztat z rozwiązywania konfliktów w instytucji. Cel szkolenia: Rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów w instytucjach. Do kogo skierowane? Osoby pracujące w zespołach, liderzy zespołów, kierownicy, menedżerowie. Prowadzący: Agnieszka Szponar Certyfikowany Coach ICC, Trener, Absolwentka Studiów Podyplomowych Psychologia Pozytywna na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, Coach i Mentor Biznesu w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, przedsiębiorca. Specjalizuje się w obszarze komunikacji, motywacji, pracy zespołowej i rozwoju kompetencji przywódczych. Program 2-dniowego szkolenia: WSTĘP DO KONFLIKTU 1. Definicja konfliktu…

Dowiedz się więcej »
950zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Styczeń 15 | 08:00 - Styczeń 17 | 17:00
Gdańsk, Hotel Gryf, ul. Jana z Kolna 22/26
Gdańsk,
+ Google Map
archiwum

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – praktyczne warsztaty

Styczeń 18 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Gryf, ul. Jana z Kolna 22/26
Gdańsk,
+ Google Map
laptop-1149412_640

Głównym celem szkolenia jest przekazanie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy praktycznej z zakresu pracy z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest w szczególności do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, osób decyzyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatyków, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszystkich pracowników realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Były pracownik Muzeum Górnośląskiego. Doświadczenie…

Dowiedz się więcej »
Luty 2018
355zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Luty 2 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org  This microstock required lots of post processing to get the blue tint. I also needed a bounce card to  get more detail in the glasses.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

Praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej

Luty 19 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
6996991101_4fcacccb10_z

Cel szkolenia: 1. Przybliżenie zasad stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym na obszarach gmin wiejskich i miast. 2. Interpretacja ostatnich przepisów dotyczących warunków zabudowy gruntów rolnych klas I-III. 3. Przybliżenie potrzeby uwzględniania problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events