Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia › Pomorskie

Wydarzenia List Navigation

Luty 2018
390zł (+VAT)

Rozwój umiejętności interpersonalnych w pracy kierownika w urzędzie

Luty 22 | 08:00 - 16:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
8157673934_fa94429a3b_z

Praktyczny 1-dniowy warsztat z zakresu wzmocnienia kompetencji kierowniczych Cel szkolenia: Poznanie najważniejszych narzędzi komunikacyjnych ułatwiających zarządzanie pracownikami Dostosowanie stylu zarządzania do etapu rozwoju pracownika Zidentyfikowanie swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju oraz wytyczenie dalszych własnych celów rozwojowych Do kogo skierowane? Kadra kierownicza Metodyka: Szkolenia odbywają się głownie w formie wykładowo- warsztatowej, aby poza wiedzą teoretyczną umożliwić uczestnikom nabycie praktycznych umiejętności. Stosowane metody: dyskusja moderowana, interaktywny wykład, ćwiczenia w parach i podgrupach, filmy. Korzyści udziału w szkoleniu: Zwiększenie samoświadomości w…

Dowiedz się więcej »
Marzec 2018
355zł (+VAT)

Nowe zasady dotowania szkół i placówek niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz od 1 stycznia 2018 r. (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych).

Marzec 9 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
bez-nazwy

Adresaci szkolenia: Szkolenie kierowane jest do organów dotujących (jst) i dyrektorów szkół i placówek niepublicznych Cel szkolenia: Praktyczne zastosowanie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie dotowania szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnych uwzględnieniem konstrukcji aktów normatywnych stanowionych przez jednostki Korzyści płynące ze szkolenia: Nabycie umiejętności w zakresie naliczania, udzielania i rozliczania dotacji, kontroli jej wykorzystania w świetle najnowszych zmian w ustawie o systemie oświaty Prowadzący szkolenie:…

Dowiedz się więcej »
300zł (+VAT)

Profesjonalny sekretariat. Organizacja i funkcjonowanie

Marzec 9 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
24704515719_3a89353ffa_z

Cel: przedstawienie właściwego sposobu zorganizowania i podniesienie poziomu pracy sekretariatu a także kwalifikacji tej grupy zawodowej, poszerzenie wiadomości z zakresu profesjonalnej obsługi interesantów , prawidłowego obiegu dokumentów, zasad korespondencji urzędowej oraz zachowania się w trudnych sytuacjach Adresaci: osoby prowadzące sekretariaty w urzędach, firmach, zakładach  użyteczności publicznej, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych, pracownicy biur obsługi interesantów oraz inne zainteresowane osoby. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Teresa Kustra prawnik, praktyka z zakresu prawa administracyjnego, procedur administracyjnych., doświadczenie w administracji rządowej i samorządowej,…

Dowiedz się więcej »
395zł (+VAT)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – zmiany od 1.01.2018 r.

Marzec 16 | 08:00 - 16:00
Kraków, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4
Kraków, małopolskie 31-001 Polska
+ Google Map
trento-1335426_640

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta w…

Dowiedz się więcej »
420zł (+VAT)

Ochrona danych osobowych – zadania i wypełnianie funkcji ABI (nowego IODO). Przygotowanie do RODO – zmiany jakie czekają nas po 25 maja 2018 r.

Marzec 19 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
sure-1435364_640

Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych, które rozpoczną obowiązywanie od dnia 25 maja 2018 roku. Główny nacisk położony został na wykonywanie funkcji przez inspektorów ochrony danych osobowych, a także ich  praw, obowiązków oraz pozycji w strukturze organizacyjnej administratora danych. Szkolenie skierowane jest do osób, które mają pełnić funkcję inspektora ochrony danych osobowych. Jego celem jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy uczestników z zakresu ochrony danych osobowych, w sposób umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie w czasie pełnienia…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

Archiwum zakładowe – nowe zasady obiegu, archiwizacji i przetwarzania danych w dokumentacji kadrowej w świetle rozporządzenia Rodo i nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

Marzec 21 | 10:00 - 15:00
Gdynia, HOTEL Różany Gaj, Józefa Korzeniowskiego 19D, 81-376 Gdynia + Google Map
6721198_c5b0e9a009_z

Cel: Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii/archiwum jednostki organizacyjnej. Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy Adresaci: Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia, Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów. Prowadzący: Dyplomowany…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Marzec 23 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Gryf, ul. Jana z Kolna 22/26
Gdańsk,
+ Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events