Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Podlaskie

Wydarzenia List Navigation

Styczeń 2018
420zł (+VAT)

Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej – zmiany w ustawie o „jawności” życia publicznego

Styczeń 9 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
dostep

Istota i zasady realizacji dostępu do informacji publicznej. Omówienie zmian jakie w obszarze dostępu do informacji publicznej wprowadzi ustawa o jawności życia publicznego. dostęp do informacji publicznej Kto będzie prowadzącym? Krzysztof Sługocki – Jest zawodowym trenerem i wykładowcą od 2004 roku. Ma certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W działalności zawodowej łączy wybrane zagadnienia prawne z zastosowaniami informatyki oraz z rozwojem i doskonaleniem umiejętności osobistych. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Obecne umiejętności związane z prowadzeniem…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

Prowadzenie postępowań w sprawach skarg, wniosków, petycji – ich prawidłowe kwalifikowanie i rozpatrywanie.

Styczeń 16 | 09:00 - 14:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
stocksnap_ku273l0wtw

Uczestnicy szkolenia otrzymują: – materiał opisowy – przepisy k.p.a. wraz z komentarzami (który wykorzystają po jego zakończeniu stosując rozwiązania prawne przy prowadzeniu postępowań); – przykładowe wzory pism i formularzy do stosowania w prowadzonych postępowaniach skargowych, wnioskowych oraz w sprawach załatwianych petycji. – prezentację multimedialną, po jej omówieniu i zakończeniu szkolenia. W zależności od potrzeb materiały tekstowe zostaną udostępnione uczestnikom w wersji elektronicznej, po zakończeniu szkolenia.   Cel szkolenia: Umiejętność prawidłowego załatwiania skarg, wniosków, petycji oraz znajomość zasad ich rozpatrywania jest niezwykle istotna w działalności…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Awans zawodowy nauczycieli po zmianach w Karcie Nauczyciela

Styczeń 18 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
bez-nazwy

Cel szkolenia: - Zapoznanie z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego, w tym zmianami wynikającymi z nowelizacji Karty Nauczyciela. - Nabycie umiejętność planowania i dokumentowania ścieżki awansu zawodowego. - Wypracowanie metod współpracy  z opiekunem stażu. - Zdobycie wiedzy na temat wymagań związanych z awansem zawodowym. Prowadzący: Praktyk, pracuje na stanowisku głównego specjalisty ds. oświaty w starostwie powiatowym. Zajmuję się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu prowadzącego placówki oświatowe. Ceniony wykładowca i ekspert z listy edukatorów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

Czynności kancelaryjne w świetle przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Zarządzanie dokumentacją

Styczeń 22 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
leaves-374246_640

Przeznaczenie: Szkolenie dla pracowników administracji. Jak przygotować się do kontroli. Cel szkolenia: przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego zarządzania dokumentacją oraz zmiany dokonane  w tym zakresie . Praktyczna realizacja przepisów instrukcji kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt  oraz instrukcji archiwalnej. Kto będzie prowadzącym? Teresa Kustra prawnik, praktyka z zakresu prawa administracyjnego, procedur administracyjnych., doświadczenie w administracji rządowej i samorządowej, pracowała w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim na stanowisku dyrektora Wydziału Organizacyjnego, szkoli od 12 lat w gminach, powiatach, urzędach marszałkowskich m.in.…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Rola i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Styczeń 26 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
7252002214_51aeca6dfa_c

Adresaci: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnieni w jednostce Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie  na terenie powiatów. Cele szkolenia: 1.Podniesienie kompetencji w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2.Uzgodnienie wspólnej koncepcji rozumienia idei pieczy zastępczej. 3.Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Prowadzący: Specjalista organizacji pomocy społecznej i II stopnia w zakresie pracy socjalnej. Wieloletni praktyk w rządowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Od 2006 roku – metodyk pracy…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Ocena pracy nauczyciela oraz dyrektora w świetle zmian Karty Nauczyciela

Styczeń 30 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
szkola

Cel szkolenia: Zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora, w tym zmianami wynikającymi z nowelizacji Karty Nauczyciela. Nabycie umiejętność sporządzania dokumentów związanych z oceną. Zdobycie wiedzy na temat wymagań związanych z oceną pracy. Adresaci szkolenia: Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nauczyciele, pracownicy służb kadrowych, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia. Prowadzący: Praktyk, pracuje na stanowisku głównego specjalisty ds. oświaty w starostwie powiatowym. Zajmuję się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu prowadzącego placówki oświatowe.…

Dowiedz się więcej »
Luty 2018
355zł +VAT

Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – praktyczne warsztaty

Luty 2 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
laptop-1149412_640

Głównym celem szkolenia jest przekazanie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy praktycznej z zakresu pracy z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest w szczególności do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, osób decyzyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatyków, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszystkich pracowników realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Były pracownik Muzeum Górnośląskiego. Doświadczenie…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

System SL 2014 – zajęcia warsztatowe rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Luty 7 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
stocksnap_y01vdyax63

Cele szkolenia: Celem głównym oferowanego szkolenia jest poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim: – Usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych; – Skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie; – Zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy; – Uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji; – Podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu; – Podniesienie potencjału w…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Decyzje i czynności procesowe W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWACH MELDUNKÓW I EWIDENCJI LUDNOŚCI NA TLE PRAKTYKI I ORZECZNICTWA. NOWELIZACJA USTAWY O EWIDENCJI LUDNOŚCI OD 2018.

Luty 9 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
architecture-600478_640

NOWELIZACJA USTAWY O EWIDENCJI LUDNOŚCI OD 2018! Adresaci: szkolenie dla pracowników urzędów gmin, miast (wydziały ewidencji ludności, urzędy stanu cywilnego). Korzyści: 1. Pracownicy zapoznają się z regulacjami ustawy o ewidencji ludności w kontekście dotychczasowego brzmienia. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów. Szczegółowe omówienie każdego etapu postępowania administracyjnego zwłaszcza przy wymeldowaniu. 2. W trakcie szkolenia ponadto, omówione zostaną wszystkie czynności procesowe, jakie winny być wprowadzone do metryki sprawy. Wyjaśnione zostaną skutki niedopełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia metryki oraz bezczynności lub przewlekłości postępowania.…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

FUNKCJONOWANIE CEIDG NA PODSTAWIE NOWYCH PRZEPISÓW W RAMACH „KONSTYTUCJI BIZNESU” – od 1 marca 2018 r.

Luty 12 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
images

Przedmiotem szkolenia jest omówienie: przepisów będących podstawą podejmowania działalności gospodarczej oraz funkcjonowania CEIDG po wejściu w życie ustaw w ramach „Konstytucji Biznesu” (projektowany termin 1 marca 2018 r.): Prawo przedsiębiorców o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP o  Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców zmian innych przepisów prawnych dot. przedsiębiorców wynikających z projektu ustawy-Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events