Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Podkarpackie

Wydarzenia List Navigation

Luty 2018
420zł +VAT

PRAKTYCZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO WEJŚCIU RODO 2018

Luty 27 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
sure-538715_640

Adresaci : Osoby zainteresowane tematyką ochrony danych, w szczególności: administratorzy bezpieczeństwa informacji, pracownicy kadr, marketingu, administracji, sprzedaży, obsługi klienta, IT, działu prawnego, menedżerowie i kadra zarządzająca. Prowadzący : Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener biznesu. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w…

Dowiedz się więcej »
Marzec 2018
375zł +VAT

PLANOWANIE PRZESTRZENNE PO NOWEMU – zmiany w 2018 roku

Marzec 19 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
floor-plan-1474454_640

Głównym celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego i zmian, które wejdą w życie w 2018 r. Do kogo skierowane? Warsztaty skierowane są w szczególności do urbanistów, architektów, administracji publicznej, samorządów terytorialnych, instytucji państwowych oraz wszystkich pracowników realizujących zadania związane z planowaniem przestrzennym i prawem budowlanym. Kto będzie prowadzącym? Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych,…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

Opłaty za usługi wodne w świetle nowego Prawa wodnego – Kompendium wiedzy.

Marzec 28 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
drops-of-water-578897_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

ZARZĄDZANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM – ZADANIA GMIN oraz ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY. LOKALE SOCJALNE, POMIESZCZENIA TYMCZASOWE, NOCLEGOWNIE. Omówienie rządowego projektu zmian do ustawy o ochronie praw lokatorów- projekt został przekazany do Sejmu do rozpatrzenia

Marzec 30 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
architecture-600478_640

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym - zadania gmin i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe i noclegownie: - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego- omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20.07. 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. - Kodeks cywilny –  w zakresie najmu lokali mieszkalnych -Kodeks postępowania cywilnego  oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu…

Dowiedz się więcej »
Kwiecień 2018
355zł +VAT

Nowe Prawo wodne – uregulowania prawne w ustawie z 2017 r. – wybrane zagadnienia

Kwiecień 20 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
river-2380984_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

Opłaty za usługi wodne w świetle nowego Prawa wodnego – Kompendium wiedzy.

Kwiecień 20 | 10:00 - 15:00
Tarnów, ul. Sienna 5 + Google Map
drops-of-water-578897_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
900zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Kwiecień 25 | 09:00 - Kwiecień 27 | 17:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych – stosowanie Rodo i nowych przepisów krajowych

Kwiecień 25 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
data-1590455_640

Do kogo skierowane jest szkolenie? Kurs skierowany jest do osób, którzy generują dokumentację i mają styczność z danymi osobowymi oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (2 860 h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej…

Dowiedz się więcej »
420zł +VAT

Ograniczenie prawa własności – aspekty prawne i praktyka w świetle najnowszego orzecznictwa

Kwiecień 30 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
building-2762237_640

Do kogo skierowane? Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do starostów oraz inwestorów (w tym gmin) realizujących inwestycje z zakresu ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji. Przy realizacji tych inwestycji bardzo często zachodzi potrzeba szybkiego wejścia na nieruchomość na okres wykonania prac. Rodzi to duże problemy dla inwestorów i wykonawców tych inwestycji, szczególnie w terminowym ich wykonaniu, z uwagi na trudności z uzyskaniem prawa do terenu. Prawidłowe…

Dowiedz się więcej »
Maj 2018
375zł (+VAT)

Prawidłowe udzielanie zamówień publicznych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Praktyczne warsztaty dla beneficjentów projektów UE.

Maj 18 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
workbook-1205068_640

Cel szkolenia Uczestnicy poznają wytyczne i interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych dla podmiotów niestosujących ustawy PZP oraz dla zamówień poniżej progu 30 tys. euro. Uczestnicy szkolenia poznają zasady nakładania korekt finansowych ze względu na rodzaj i skalę popełnianych błędów w udzielonych zamówieniach. Warsztaty i ćwiczenia dotyczące prawidłowego konstruowania zapytań ofertowych pozwolą na zdobycie umiejętności w zakresie prawidłowego udzielania zamówień i uniknięcie błędów mogących skutkować niekwalifikowalnością kosztów. Uczestnicy podczas szkolenia będą pracować na konkretnych przykładach zamówień i…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events