Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Podkarpackie

Wydarzenia List Navigation

Październik 2017
345zł +VAT

Nowe Prawo wodne – uregulowania prawne w ustawie z 2017 r. – wybrane zagadnienia

Październik 20 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
river-2380984_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalista z zakresu prawa wodnego, autor licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

PRAWO WODNE – POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH W NOWYM PRAWIE WODNYM

Październik 23 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
river-2380984_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalista z zakresu prawa wodnego, autor licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager…

Dowiedz się więcej »
Listopad 2017
345zł +VAT

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

Listopad 8 | 09:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
control-427510_640

Cel szkolenia:  Podniesienie ogólnego i szczegółowego – związanego z tematyką szkolenia – poziomu wiedzy uczestników z zakresu kontroli i audytu dotacji unijnych. Do kogo skierowane jest szkolenie? Wszystkie osoby zainteresowane tematyką kontroli i audytów przy realizacji projektów unijnych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Ekonomista, absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku ( specjalność finanse, rachunkowość, system podatkowy ) oraz Uniwersytetu w Białymstoku (Podyplomowe Studia Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego); ekspert ds. finansów publicznych, dochodów i wydatków jst,…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego według nowej ustawy – Prawo wodne z uwzględnieniem zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego z 7 kwietnia 2017 r.

Listopad 22 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
splashing-165192_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalista z zakresu prawa wodnego, autor licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Listopad 24 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
stocksnap_y01vdyax63

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
345zł (+VAT)

CENY TRANSFEROWE-analiza zmian 2017

Listopad 27 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
euro-870756_640

Celem szkolenia jest omówienie obowiązków podatników w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, jak również zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. Nr 3697). Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zajmujące się rozliczaniem transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi  w grupach kapitałowych, księgowi, kontrolerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doradca podatkowy, biegły…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

Współpraca służb organizujących pieczę zastępczą z rodzinami biologicznymi dzieci kierowanych do pieczy zastępczej oraz naliczanie rodzicom odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy

Listopad 29 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
1486833803_b717b40072_b

Cel szkolenia: 1.Aktualizacja i poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa w obszarze pieczy zastępczej. 2.Uspójnienie stanowisk w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa. 3.Poprawa jakości realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej. Adresaci szkolenia: Przedstawiciele administracji samorządowej z terenu powiatów odpowiedzialni za organizację systemu pieczy zastępczej, w tym dyrektorzy i/lub pracownicy Wydziałów zajmujących się problematyką pieczy zastępczej w Starostwach Powiatowych, dyrektorzy i/lub pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizujący zadania z zakresu pieczy zastępczej, dyrektorzy i/lub pracownicy jednostek Organizatora Pieczy Zastępczej współpracujący…

Dowiedz się więcej »
Grudzień 2017
950zł +VAT

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA

Grudzień 4 | 09:00 - Grudzień 6 | 17:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
archiwum

Czas trwania szkolenia: 3 dni, godz.9-17.00 (jeden dzień zajęć teoretycznych i dwa dni zajęć praktycznych w archiwum zakładowym) Cel szkolenia: Pogłębienie posiadanej przez słuchaczy wiedzy poprzez kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną oraz przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracownicy…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach prawa handlowego i podmiotach publicznych w duchu nowego ISO 37001 (czyli jak tworzyć procedury kontrolne i je egzekwować).

Grudzień 5 | 09:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
control-427510_640

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z kwestiami związanymi z efektywnym sprawowaniem nadzoru nad spółkami i podmiotami publicznymi. KTO BĘDZIE PROWADZIĆ SZKOLENIE? Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności). W latach 2006 – 2007 pełniła funkcję Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Od 10 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń. PROGRAM SZKOLENIA: Podstawy z zakresu obrotu gospodarczego: - formy prowadzenia działalności gospodarczej w naszym…

Dowiedz się więcej »
420zł + VAT

NOWE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – jakie zmiany czekają nas po 25 maja 2018 r.? Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Grudzień 11 | 09:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
security-1202344_640

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, informatycznym, ale i organizacyjno-technicznym. Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany nas czekają i jak się na nie przygotować. Dowiesz się również jakie są założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO. Z uwagi na to, że zmiany są przedstawiane i porównywane w kontekście obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, szkolenie jest dedykowane dla osób posiadających już wiedzę  na temat ochrony danych osobowych.…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events