Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia › Mazowieckie

Wydarzenia List Navigation

Styczeń 2018
355zł + VAT

Prowadzenie postępowań w sprawach skarg, wniosków, petycji – ich prawidłowe kwalifikowanie i rozpatrywanie.

15 stycznia 2018 | 09:00 - 14:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
stocksnap_ku273l0wtw

Uczestnicy szkolenia otrzymują: – materiał opisowy – przepisy k.p.a. wraz z komentarzami (który wykorzystają po jego zakończeniu stosując rozwiązania prawne przy prowadzeniu postępowań); – przykładowe wzory pism i formularzy do stosowania w prowadzonych postępowaniach skargowych, wnioskowych oraz w sprawach załatwianych petycji. – prezentację multimedialną, po jej omówieniu i zakończeniu szkolenia. W zależności od potrzeb materiały tekstowe zostaną udostępnione uczestnikom w wersji elektronicznej, po zakończeniu szkolenia.   Cel szkolenia: Umiejętność prawidłowego załatwiania skarg, wniosków, petycji oraz znajomość zasad ich rozpatrywania jest niezwykle istotna w działalności…

Dowiedz się więcej »
360zł (+VAT)

CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH – NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW , PRZYCHODY I KOSZTY W OBSZARZE WZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

19 stycznia 2018 | 10:00 - 15:00
Warszawa Pankiewicza, Warszawa, Centrum Szkoleń, ul. Pankiewicza 3 mazowieckie + Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Celem niniejszego szkolenia jest szeroka analiza zagadnień dotyczących nowych obowiązków jakie zostają włożone na jednostki obsługujące. KORZYŚCI ZE SZKOLENIA Uczestnicy kursu będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków. ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie adresowane jest do…

Dowiedz się więcej »
365zł (+VAT)

FUNKCJONOWANIE CEIDG NA PODSTAWIE NOWYCH PRZEPISÓW W RAMACH „KONSTYTUCJI BIZNESU” – od 1 marca 2018 r.

22 stycznia 2018 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
images

Przedmiotem szkolenia jest omówienie: przepisów będących podstawą podejmowania działalności gospodarczej oraz funkcjonowania CEIDG po wejściu w życie ustaw w ramach „Konstytucji Biznesu” (projektowany termin 1 marca 2018 r.): Prawo przedsiębiorców o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP o  Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców zmian innych przepisów prawnych dot. przedsiębiorców wynikających z projektu ustawy-Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy…

Dowiedz się więcej »
365zł (+VAT)

NOWE ZASADY REALIZACJI INWESTYCJI zwykłych i celu publicznego. PLANOWANE ZMIANY PRAWA BUDOWLANEGO I USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

26 stycznia 2018 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
14740644199_8db4a51458_z

Adresatami szkolenia są: pracownicy urzędów gmin oraz starostw i urzędów wojewódzkich prowadzący postępowania i wydający decyzje administracyjne o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o wzizt) oraz o pozwoleniu na budowę; inwestorzy realizujący zamierzenia budowlane zwykłe oraz celu publicznego. Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytanie: jakie są obligatoryjne a jakie fakultatywne etapy prowadzenia inwestycji po 1 czerwca 2017r. w świetle znowelizowanego Kodeksu postępowania administracyjnego oraz z uwzględnieniem zmian ustaw mających na celu uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego? Uczestnicy otrzymają…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events