Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia › Mazowieckie

Wydarzenia List Navigation

Luty 2018
950zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Luty 19 | 09:00 - Luty 21 | 17:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

PLANOWANIE PRZESTRZENNE PO NOWEMU – zmiany w 2018 roku

Luty 19 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
floor-plan-1474454_640

Głównym celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego i zmian, które wejdą w życie w 2018 r. Do kogo skierowane? Warsztaty skierowane są w szczególności do urbanistów, architektów, administracji publicznej, samorządów terytorialnych, instytucji państwowych oraz wszystkich pracowników realizujących zadania związane z planowaniem przestrzennym i prawem budowlanym. Kto będzie prowadzącym? Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych,…

Dowiedz się więcej »
550zł +VAT

Ochrona środowiska w urzędzie 2017/2018 – Kompendium obowiązków urzędów w zakresie ochrony środowiska

Luty 19 | 10:00 - 16:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
germ-2871773_640

Określone obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą nie tylko przedsiębiorców ale również urzędy. Należą do nich m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska za samochody służbowe, ewidencja odpadów czy raporty do KOBiZE. Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska to ponad 500 aktów regulujących materię bardziej skomplikowaną niż księgowość. Ciągłe zmiany w przepisach, nowe obowiązki i wysokie kary za nawet niewielkie przewinienia przyprawiają o zawrót głowy nawet osoby biegłe w tej dziedzinie. Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie…

Dowiedz się więcej »
365zł + VAT

System SL 2014 – zajęcia warsztatowe rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Luty 21 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
360864shutterstockkalkulator

Cele szkolenia: Celem głównym oferowanego szkolenia jest poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim: – Usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych; – Skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie; – Zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy; – Uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji; – Podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu; – Podniesienie potencjału w…

Dowiedz się więcej »
365zł (+VAT)

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych a działalność inwestycyjna- interpretacja najnowszych przepisów

Luty 26 | 10:00 - 15:00
Warszawa Pankiewicza, Warszawa, Centrum Szkoleń, ul. Pankiewicza 3 mazowieckie + Google Map
6996991101_4fcacccb10_z

Cel szkolenia: 1. Przybliżenie zasad stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym na obszarach gmin wiejskich i miast. 2. Interpretacja ostatnich przepisów dotyczących warunków zabudowy gruntów rolnych . 3. Przybliżenie potrzeby uwzględniania problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich prowadzący…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowo- płacowej po zmianach od 1 stycznia 2018 r.

Luty 26 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
binary-2326144_640

Głównym celem jest przekazanie wiedzy z prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy. Do kogo skierowane jest szkolenie? Osób odpowiedzialnych za prowadzenie sekretariatów, archiwów zakładowych, kancelarii, praocwnikow działów administracyjnych, HR, a także innych osob, które generują dokumentację i są zobowiązani ją przechowywać oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Były Specjalista ds. Archiwizacji…

Dowiedz się więcej »
890zł +VAT

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ujęciu praktycznym – jak unikać błędów w postępowaniu kasacyjnym (aktualne orzecznictwo NSA)

Luty 27 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
hammer-719066_640

Cel: Głównym celem jest przekazanie wiedzy z prawidłowego prowadzenia postępowania kasacyjnego. Adresaci: Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy praktycznej w zakresie skarg kasacyjnych. Prowadzący: Alicja Plucińska - Filipowicz, sędzia NSA w stanie spoczynku Wieloletni Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji z dziedziny materialnego i procesowego prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Tomasz Filipowicz - doktor nauk prawnych, radca prawny, Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny, wspólnik w…

Dowiedz się więcej »
890zł +VAT

Inwestycje budowlane – m.in. prawo budowlane, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, udostępniania informacji o środowisku

Luty 27 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
construction-2578410_640

Celem szkolenia jest przystępne zaznajomienie słuchaczy z aktualnymi kierunkami orzecznictwa sądowego w sprawach inwestycyjno-budowlanych oraz dotyczących zagospodarowania przestrzennego. W zamierzeniu organizatorów i wykładowców jest umożliwienie pozyskania jak najbardziej aktualnej wiedzy i umiejętności rozwiązywania pojawiających się w praktyce wątpliwości na podstawie analizy konkretnych, trudnych spraw. Adresaci: Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy praktycznej w zakresie inwestycji budowlanych. Prowadzący: Alicja Plucińska - Filipowicz, sędzia NSA w stanie spoczynku Wieloletni Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji z…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

PRAWO WODNE – POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH W NOWYM PRAWIE WODNYM

Luty 28 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
river-2380984_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
Marzec 2018
375zł +VAT

Opłaty za usługi wodne w świetle nowego Prawa wodnego – Kompendium wiedzy.

Marzec 6 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
drops-of-water-578897_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events