Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia › Mazowieckie

Wydarzenia List Navigation

Grudzień 2017
355zł +VAT

Promocja miast i regionów, tworzenie wizerunku, zdobywanie inwestorów i turystów – Warsztaty.

Grudzień 12 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
3078373960_de4c415537_z

Cel szkolenia: Podniesienie świadomości z zakresu marketingu terytorialnego, promocji miasta i regionu, a także strategii promocyjnych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się promocją w jednostkach samorządu terytorialnego, osób zajmujących się wizerunkiem w gminach, powiatach, województwach, a także wszystkie osoby odpowiedzialne za strategie rozwoju regionalnego. Prowadzący: dziennikarz telewizyjny, trener rozwoju osobistego i zawodowego, specjalista ds. wizerunku, PR i marketingu. Współpracował z wieloma instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, w tym z: Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku, Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Związkiem…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

INWENTARYZACJA 2017- cel i rola w samorządowych jednostkach organizacyjnych

Grudzień 12 | 10:00 - 15:00
Warszawa Pankiewicza, Warszawa, Centrum Szkoleń, ul. Pankiewicza 3 mazowieckie + Google Map
workbook-1205068_640

PROWADZĄCYM SZKOLENIE będzie prawnik, praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie procedur planowania budżetowego.  Absolwentka Wydziału Prawa  Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz w zakresie doradztwa podatkowego. Od 27 lat pracuje w administracji samorządowej, 17 lat na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem w jednostce sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie jako prelegent na konferencjach i warsztatach z zakresu finansów publicznych i rachunkowości. Współautorka publikacji z zakresu podatków lokalnych i kontroli wewnętrznej. Odpowiedzialna za…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

ETYKIETA I PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W PRACY W URZĘDZIE

Grudzień 14 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
handshake-2056023_1920

Adresaci szkolenia: Personel jednostek samorządu terytorialnego- pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów zainteresowani zdobyciem wiedzy i poszerzeniem zakresu umiejętności promowania jednostek terytorialnych. Cel i korzyści szkolenia: 1/Wzbogacenie umiejętności rozumienia i posługiwania się etykietą i protokołem dyplomatycznym. 2/Efektywne kreowanie wizerunku urzędu i zdolności autoprezentacji personelu w spotkaniach i wizytach krajowych i międzynarodowych. 3/Nabycie sprawności w organizowaniu i realizacji przyjęć delegacji zagranicznych. 4/Wzmocnienie skuteczności w kontaktach międzyludzkich w oparciu o dobre maniery- poprawa wizerunku kompetentnego urzędnika. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Socjolog, kulturoznawca; konkursowy…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE – NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW , PRZYCHODY I KOSZTY W OBSZARZE WZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Grudzień 15 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
728640-pit-657-323

CEL SZKOLENIA Celem niniejszego szkolenia jest szeroka analiza zagadnień dotyczących nowych obowiązków jakie zostają włożone na jednostki obsługujące. KORZYŚCI ZE SZKOLENIA Uczestnicy kursu będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków. ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie adresowane jest do Głównych Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań. PROWADZĄCYM SZKOLENIE będzie prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach, były pracownik kontroli wewnętrznej oraz niezależny konsultant wielu…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

PREWSKAŹNIK ZA 2017 ROK – ROZLICZENIE PREWSKAŹNIKA ORAZ KOREKTY DO ROZLICZENIA PODATKU VAT.

Grudzień 18 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
Render of a man with a magnifying glass looking to the text VAT

Celem szkolenia jest wszechstronna prezentacja rozliczeń prewskaźnika za 2017 rok wraz ze wskazaniem pułapek w obszarze: a)powiązania zakupów z obszarami działalności danej jednostki; b)faktycznej sprzedaży w danym miesiącu rozliczeniowym; c)braku wystąpienia danej sprzedaży; d)weryfikacji danych liczbowych określonych w mianowniku i liczniku; e)ustaleniu transakcji na zewnątrz i wewnątrz j.s.t.; f)ustaleniu transakcji na zewnątrz i wewnątrz po centralizacji; g)obliczania podatku naliczonego do odliczenia w zależności od zdarzeń występujących w danym miesiącu; h)ustalenia czynności opodatkowanych i niepodlegających VAT; i)rozliczeń budżetowych zawartych w sprawozdaniu…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Drogi wewnętrzne. Zasady udostępnienia nieruchomości gminnych.

Grudzień 18 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
12385183073_9f7a734f39_z

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników gmin z problematyką dróg wewnętrznych, a w szczególności z zasadami, które dotyczą tych dróg oraz przepisami regulującymi ich status. Do kogo skierowane jest szkolenie: Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów gmin – referatów drogowych i gospodarki nieruchomościami. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Radca prawny, wiceprezes SKO, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych, autor publikacji na temat ustawy o drogach publicznych. Orzecznictwo. Wzory aktów prawnych”. Wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – praktyczne warsztaty

Grudzień 21 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
laptop-1149412_640

Głównym celem szkolenia jest przekazanie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy praktycznej z zakresu pracy z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest w szczególności do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, osób decyzyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatyków, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszystkich pracowników realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Były pracownik Muzeum Górnośląskiego. Doświadczenie…

Dowiedz się więcej »
Styczeń 2018
420zł (+VAT)

REWOLUCJA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. Istota i praktyka ochrony danych osobowych. Usystematyzowanie zagadnień prawnych (obecnych i przyszłych – RODO od maja 2018)

8 stycznia 2018 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
binary-2326144_640

Jak uczynić przetwarzanie danych osobowych zgodnym z obecnym stanem prawa ochrony danych osobowych i być przygotowanym do obowiązków wymogów wynikających z RODO? Cel? Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany i omówiony „algorytm” myślenia i postępowania właściwy dla specyfiki funkcjonowania danego podmiotu (także w zakresie tworzenia dokumentacji rozumianej i traktowanej…

Dowiedz się więcej »
365zł (+VAT)

Praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej

12 stycznia 2018 | 10:00 - 15:00
Warszawa Pankiewicza, Warszawa, Centrum Szkoleń, ul. Pankiewicza 3 mazowieckie + Google Map
6996991101_4fcacccb10_z

Cel szkolenia: 1. Przybliżenie zasad stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym na obszarach gmin wiejskich i miast. 2. Interpretacja ostatnich przepisów dotyczących warunków zabudowy gruntów rolnych klas I-III. 3. Przybliżenie potrzeby uwzględniania problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Prowadzenie postępowań w sprawach skarg, wniosków, petycji – ich prawidłowe kwalifikowanie i rozpatrywanie.

15 stycznia 2018 | 09:00 - 14:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
stocksnap_ku273l0wtw

Uczestnicy szkolenia otrzymują: – materiał opisowy – przepisy k.p.a. wraz z komentarzami (który wykorzystają po jego zakończeniu stosując rozwiązania prawne przy prowadzeniu postępowań); – przykładowe wzory pism i formularzy do stosowania w prowadzonych postępowaniach skargowych, wnioskowych oraz w sprawach załatwianych petycji. – prezentację multimedialną, po jej omówieniu i zakończeniu szkolenia. W zależności od potrzeb materiały tekstowe zostaną udostępnione uczestnikom w wersji elektronicznej, po zakończeniu szkolenia.   Cel szkolenia: Umiejętność prawidłowego załatwiania skarg, wniosków, petycji oraz znajomość zasad ich rozpatrywania jest niezwykle istotna w działalności…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events