Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Małopolskie

Wydarzenia List Navigation

Październik 2017
770zł + VAT

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH CZYLI ABI PO NOWEMU – W ASPEKCIE EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Październik 12 | 10:00 - Październik 13 | 15:00
Kraków, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4
Kraków, małopolskie 31-001 Polska
+ Google Map
sure-1435364_640

Cel szkolenia? Warsztaty mają za zadanie w sposób kompleksowy i praktyczny wprowadzić uczestników w tematykę ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych zadań jakie spoczywają na Administratorze Bezpieczeństwa Informacji ( po zmianach Inspektorze Danych). Warsztaty pozwolą uczestnikom samodzielnie przeprowadzić sprawdzenie (kontrolę wewnętrzną) zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa w aspekcie prawnym  oraz opracować w tym zakresie sprawozdanie dla administratora danych. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z nowym obowiązkiem ABI-ego dotyczącym zapewnienia zapoznania osób przetwarzających danych osobowych z przepisami w…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w 2017 r

Październik 17 | 10:00 - 15:00
Kraków, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4
Kraków, małopolskie 31-001 Polska
+ Google Map
11378746103_0f721aceed_c

Adresaci: Pracownicy urzędów miast Urzędy Miast i Gmin, Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Inspektoraty Wojewódzkie, placówki oświatowe i zespoły obsługi finansowej oświaty  Cele i korzyści: Celem szkolenie będzie przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi. Na szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne problemy związane z regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  publicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, w której dokonano także zmian dotyczących dyscypliny finansów publicznych. Sylwetka trenera:…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

FORMY ORGANIZACJI DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ PO 1 STYCZNIA 2018 R.

Październik 20 | 10:00 - 15:00
Kraków, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4
Kraków, małopolskie 31-001 Polska
+ Google Map
transport 2

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie związanym z organizacją dowozu dzieci do szkół i przedszkoli jak  również omówienie zmian o warunkach organizacji przewozu dzieci po 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy gmin lub gminnych jednostek obsługujących jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola) odpowiedzialni za organizację dowozu dzieci do szkół i przedszkoli. Kto będzie prowadzącym szkolenie? adwokat, doktor nauk prawnych, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej; specjalista w dziedzinie prawa transportowego, spedycyjnego oraz z zakresu dochodzenia roszczeń…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

Jak prawidłowo zastosować najnowsze przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydawanie, wygaszanie i cofanie wszelkich zezwoleń na sprzedaż alkoholu w pigułce – dla początkujących. Zawiłości przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dla zaawansowanych. Nowe zasady kontroli przedsiębiorców i ich zastosowanie w praktyce.

Październik 20 | 10:00 - 15:00
Kraków, Hotel Europejski, Lubicz 5
Kraków, Polska
+ Google Map
wineglass-553467_640

Uczestnicy: Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami  na sprzedaż alkoholu  w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna  jak i do tych  z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki,  ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących  samorządy. KTO BĘDZIE PROWADZĄCYM SZKOLENIE? Magister prawa, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji w sprawach odwoławczych, szczególnie z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, transportu drogowego, pomocy społecznej,…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Umowy o roboty budowlane

Październik 23 | 10:00 - 15:00
Kraków, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4
Kraków, małopolskie 31-001 Polska
+ Google Map
stocksnap_ku273l0wtw

Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy jednostek samorządów terytorialnych (gminy, powiaty, województwa), pracownicy instytucji państwowych, zarządcy dróg publicznych, agencje rolne,  spółki energetyczne, firmy budowlane i deweloperskie i inne podmioty mające styczność z umowami o roboty budowlane. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności). W latach 2006 – 2007 pełniła funkcję Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Od 10 lat zajmuje się prowadzeniem…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

PRAWO WODNE – POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH W NOWYM PRAWIE WODNYM

Październik 30 | 10:00 - 15:00
Kraków, Hotel Europejski, Lubicz 5
Kraków, Polska
+ Google Map
river-2380984_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalista z zakresu prawa wodnego, autor licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager…

Dowiedz się więcej »
Listopad 2017
345zł (+VAT)

CENY TRANSFEROWE-analiza zmian 2017

Listopad 6 | 10:00 - 15:00
Kraków, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4
Kraków, małopolskie 31-001 Polska
+ Google Map
euro-870756_640

Celem szkolenia jest omówienie obowiązków podatników w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, jak również zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. Nr 3697). Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zajmujące się rozliczaniem transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi  w grupach kapitałowych, księgowi, kontrolerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doradca podatkowy, biegły…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Listopad 10 | 10:00 - 15:00
Kraków, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4
Kraków, małopolskie 31-001 Polska
+ Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

Ustawa o petycjach a procedury rozpatrywania skarg i wniosków w trybie nowelizowanego KPA. Skarga i wniosek w trybie KPA a wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Potwierdzanie dokumentów „za zgodność z oryginałem”, potwierdzanie własnoręczności podpisów

Listopad 27 | 10:00 - 15:00
Kraków, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4
Kraków, małopolskie 31-001 Polska
+ Google Map
images

Cel szkolenia: Umiejętność prawidłowego załatwiania skarg, wniosków, petycji oraz znajomość zasad ich rozpatrywania jest niezwykle istotna w działalności organów administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej. Prowadzący: JACEK WAJS - specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów, m.in.: „Expert - Urzędnik", „Nowoczesny Urząd", „Urząd na miarę Europy", "Partnerski urząd gminy przyjazny mieszkańcom". Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji…

Dowiedz się więcej »
Grudzień 2017
350zł +VAT

MARKETING TERYTORIALNY JAKO FUNDAMENT DZIAŁANIA I ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- EFEKTYWNA PROMOCJA POZYTYWNEGO WIZERUNKU.

Grudzień 8 | 10:00 - 15:00
Kraków, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4
Kraków, małopolskie 31-001 Polska
+ Google Map
mark-516277_640

Adresaci szkolenia: Personel jednostek samorządu terytorialnego- pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów zainteresowani zdobyciem wiedzy i poszerzeniem zakresu umiejętności promowania jednostek terytorialnych. Cel i korzyści szkolenia: *Wskazanie skutecznych narzędzi wsparcia rozwoju jednostek terytorialnych w oparciu o marketing terytorialny. *Przedstawienie rzeczywistych możliwości zastosowania pakietu promotion- mix w jednostkach samorządu terytorialnego. *Nabycie umiejętności efektywnego myślenia i działania w zgodzie z aktualizowaną strategią kompleksowej atrakcyjności terytorium. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Socjolog, kulturoznawca; konkursowy prelegent TWP. Wykładowca, szkoleniowiec,  trener, coach. autor wielu programów edukacyjnych, szkoleniowych…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events