Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Lubuskie

Wydarzenia List Navigation

Styczeń 2017
390zł + VAT

PRAWNE ASPEKTY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – GRANICE, ZASADY, NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

24 stycznia 2017 | 10:00 - 15:00
Zielona Góra, Centrum BIZNESU, ul. Bohaterów Westerplatte 23
Zielona Góra,
+ Google Map
sure-1435364_640

Ostatnie lata były przełomowe dla dostępu do informacji publicznej w Polsce. Zapadło wiele niezwykle istotnych orzeczeń sądowych m.in. w kwestii ujawniania danych osobowych podmiotów współpracujących z administracją publiczną na podstawie umów cywilnoprawnych. Urzędnicy zostali postawieni w dość trudnej sytuacji. Z jednej strony, zaniechanie rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej, może zostać uznane za przestępstwo. Z drugiej strony, ujawnienie danych osobowych interesantów bądź innych urzędników, może zostać uznane za naruszenie ich dóbr osobistych. Nasze szkolenie pomoże urzędnikom podjąć dobrą i…

Dowiedz się więcej »
Kwiecień 2017
950zł + VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

26 kwietnia 2017 | 09:00 - 28 kwietnia 2017 | 17:00
Zielona Góra, Centrum BIZNESU, ul. Bohaterów Westerplatte 23
Zielona Góra,
+ Google Map
archiwum

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do…

Dowiedz się więcej »
Maj 2017
345zł+VAT

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z CEIDG NA PODSTAWIE AKTUALNYCH PRZEPISÓW USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PROPOZYCJE ZMIAN PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I CEIDG

10 maja 2017 | 10:00 - 15:00
Zielona Góra, Centrum BIZNESU, ul. Bohaterów Westerplatte 23
Zielona Góra,
+ Google Map
stocksnap_y01vdyax63

Celem szkolenia jest: 1. omówienie przepisów będących podstawą funkcjonowania CEIDG: a) po zmianach wprowadzonych 05.2016 r. ustawą z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w tym w zakresie danych dla ZUS zgłaszanych od 20.05.2017 r. b) po zmianach wprowadzonych 01.2017 r. ustawą z dnia 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców 2. omówienie zmian innych przepisów prawnych dot. przedsiębiorców: a) wynikających z ww ustawy z dnia 25.09.2015 r.…

Dowiedz się więcej »
Lipiec 2017
420zł + VAT

NOWE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – jakie zmiany czekają nas po 25 maja 2018 r.? Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

27 lipca 2017 | 10:00 - 15:00
Zielona Góra, Centrum BIZNESU, ul. Bohaterów Westerplatte 23
Zielona Góra,
+ Google Map
security-1202344_640

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, informatycznym, ale i organizacyjno-technicznym. Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany nas czekają i jak się na nie przygotować. Dowiesz się również jakie są założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO. Z uwagi na to, że zmiany są przedstawiane i porównywane w kontekście obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, szkolenie jest dedykowane dla osób posiadających już wiedzę  na temat ochrony danych…

Dowiedz się więcej »
Sierpień 2017
345zł + VAT

Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – praktyczne warsztaty

10 sierpnia 2017 | 10:00 - 15:00
Zielona Góra, Centrum BIZNESU, ul. Bohaterów Westerplatte 23
Zielona Góra,
+ Google Map
6812411449_7429ec632e_z

Głównym celem szkolenia jest przekazanie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy praktycznej z zakresu pracy z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest w szczególności do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, osób decyzyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatyków, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszystkich pracowników realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka…

Dowiedz się więcej »
Listopad 2017
420zł + VAT

NOWE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – jakie zmiany czekają nas po 25 maja 2018 r.? Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

6 listopada 2017 | 09:00 - 15:00
Zielona Góra, Qubus Hotel Zielona Góra, ul. Ceglana 14a + Google Map
security-1202344_640

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, informatycznym, ale i organizacyjno-technicznym. Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany nas czekają i jak się na nie przygotować. Dowiesz się również jakie są założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO. Z uwagi na to, że zmiany są przedstawiane i porównywane w kontekście obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, szkolenie jest dedykowane dla osób posiadających już wiedzę  na temat ochrony danych osobowych.…

Dowiedz się więcej »
345zł (+VAT)

UŻYTKI GRUNTOWE W EWIDENCJI GRUNTÓW – ich ustalanie, zmiana rodzaju, przeklasyfikowanie, wyłączenie z produkcji i – po zakończeniu inwestycji – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zmienionych użytków gruntowych

28 listopada 2017 | 10:00 - 15:00
Zielona Góra, COSINUS, Zielona Góra, ul. Trasa Północna 15
Zielona Góra,
+ Google Map
trento-1335426_640

Celem szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji pracowników starostw powiatowych oraz urzędów gmin i przybliżenie zasad zaliczania gruntów do poszczególnych rodzajów użytków wykazywanych w ewidencji gruntów i budynków, mające   znaczenie na sposób opodatkowania  gruntów podatkiem rolnym, leśnym lub od nieruchomości, albo decydujące o  obowiązku wnoszenia należności  i  opłat z tytułu wyłączenia  gruntów z produkcji. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy  geodezji  i ochrony gruntów rolnych i leśnych, pracownicy Urzędów Gmin prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami ,…

Dowiedz się więcej »
Styczeń 2018
390zł (+VAT)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Styczeń 11 | 08:00 - 16:00
Zielona Góra, COSINUS, Zielona Góra, ul. Trasa Północna 15
Zielona Góra,
+ Google Map
trento-1335426_640

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2017 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta w…

Dowiedz się więcej »
950zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Styczeń 29 | 08:00 - Styczeń 31 | 17:00
Zielona Góra, COSINUS, Zielona Góra, ul. Trasa Północna 15
Zielona Góra,
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
Luty 2018
355zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Luty 16 | 10:00 - 15:00
Zielona Góra, Qubus Hotel Zielona Góra, ul. Ceglana 14a + Google Map
euro-870756_640

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events