Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Lubelskie

Wydarzenia List Navigation

Październik 2017
345zł (+VAT)

UŻYTKI GRUNTOWE W EWIDENCJI GRUNTÓW – ich ustalanie, zmiana rodzaju, przeklasyfikowanie, wyłączenie z produkcji i – po zakończeniu inwestycji – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zmienionych użytków gruntowych

Październik 31 | 10:00 - 15:00
Lublin, Hotel MERCURE Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12
Lublin,
+ Google Map
14772981306_dd46c512ce_z

Celem szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji pracowników starostw powiatowych oraz urzędów gmin i przybliżenie zasad zaliczania gruntów do poszczególnych rodzajów użytków wykazywanych w ewidencji gruntów i budynków, mające   znaczenie na sposób opodatkowania  gruntów podatkiem rolnym, leśnym lub od nieruchomości, albo decydujące o  obowiązku wnoszenia należności  i  opłat z tytułu wyłączenia  gruntów z produkcji. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy  geodezji  i ochrony gruntów rolnych i leśnych, pracownicy Urzędów Gmin prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami ,…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

Współpraca służb organizujących pieczę zastępczą z rodzinami biologicznymi dzieci kierowanych do pieczy zastępczej oraz naliczanie rodzicom odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy

Październik 31 | 10:00 - 15:00
Lublin, Hotel MERCURE Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12
Lublin,
+ Google Map
1486833803_b717b40072_b

Cel szkolenia: 1.Aktualizacja i poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa w obszarze pieczy zastępczej. 2.Uspójnienie stanowisk w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa. 3.Poprawa jakości realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej. Adresaci szkolenia: Przedstawiciele administracji samorządowej z terenu powiatów odpowiedzialni za organizację systemu pieczy zastępczej, w tym dyrektorzy i/lub pracownicy Wydziałów zajmujących się problematyką pieczy zastępczej w Starostwach Powiatowych, dyrektorzy i/lub pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizujący zadania z zakresu pieczy zastępczej, dyrektorzy i/lub pracownicy jednostek Organizatora Pieczy Zastępczej współpracujący…

Dowiedz się więcej »
Listopad 2017
345zł +VAT

Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych

Listopad 6 | 09:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
728640-pit-657-323

Cel szkolenia:  1. Podniesienie ogólnego i szczegółowego – związanego z tematyką szkolenia – poziomu wiedzy uczestników z zakresu rozliczania i księgowania inwestycji 2. Omówienie aktualnych przepisów rachunkowości budżetowej i sposobu księgowania inwestycji Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy zajmujący się rozliczaniem i księgowaniem inwestycji Kto będzie prowadzącym szkolenie? Ekonomista, absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku ( specjalność finanse, rachunkowość, system podatkowy ) oraz Uniwersytetu w Białymstoku (Podyplomowe Studia Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego); ekspert ds.…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

PRAWO BUDOWLANE praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji

Listopad 7 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
14740644199_8db4a51458_z

Korzyści: Szkolenie zostało przygotowane z myślą o osobach przygotowujących i nadzorujących prowadzenie inwestycji budowlanych, a także osobach weryfikujących prawidłowość przedstawionej dokumentacji w celu uzyskania dofinansowań. Krok po kroku zostaną omówione najważniejsze aspekty dotyczące całego procesu inwestycji budowlanych. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, a uczestnicy będą mieli sposobność: a) usystematyzować i ugruntować posiadaną wiedzę, b) nabyć umiejętność praktycznej weryfikacji dokumentacji związanej z procesem budowlanym, c) dowiedzieć się z jakiego rodzaju zagrożeniami w trakcie inwestycji może przyjść im się zmierzyć, a…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – praktyczne warsztaty

Listopad 24 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
laptop-1149412_640

Głównym celem szkolenia jest przekazanie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy praktycznej z zakresu pracy z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest w szczególności do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, osób decyzyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatyków, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszystkich pracowników realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Były pracownik Muzeum Górnośląskiego. Doświadczenie…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

PRAWO WODNE – POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH W NOWYM PRAWIE WODNYM

Listopad 24 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
river-2380984_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalista z zakresu prawa wodnego, autor licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager…

Dowiedz się więcej »
345zł (+VAT)

NOWE ZASADY REALIZACJI INWESTYCJI zwykłych i celu publicznego. PLANOWANE ZMIANY PRAWA BUDOWLANEGO I USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Listopad 24 | 10:00 - 15:00
Lublin, Hotel MERCURE Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12
Lublin,
+ Google Map
14740644199_8db4a51458_z

Adresatami szkolenia są: pracownicy urzędów gmin oraz starostw i urzędów wojewódzkich prowadzący postępowania i wydający decyzje administracyjne o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o wzizt) oraz o pozwoleniu na budowę; inwestorzy realizujący zamierzenia budowlane zwykłe oraz celu publicznego. Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytanie: jakie są obligatoryjne a jakie fakultatywne etapy prowadzenia inwestycji po 1 czerwca 2017r. w świetle znowelizowanego Kodeksu postępowania administracyjnego oraz z uwzględnieniem zmian ustaw mających na celu uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego? Uczestnicy otrzymają…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane. Postanowienia umowne i przepisy prawa.

Listopad 29 | 09:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
excavators-581333_640

Cel szkolenia: Proces inwestycyjny rodzi ryzyko, które w zasadniczej części wiąże się z ryzykiem nieprawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane. Błędy wykonawcze czy błędy projektowe mogą doprowadzić w najgorszym scenariuszu do katastrofy budowlanej rodzącej znaczne konsekwencje - nie tylko prawne, ale i finansowe. Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom procesu budowlanego zasad odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy o roboty budowlane. Na szkoleniu przedstawimy aktualny stan prawny oraz orzecznictwo związane z odpowiedzialnością uczestników procesu budowlanego. Przybliżymy zakres tej odpowiedzialności, wyłączenia i…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

ETYKIETA I PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W PRACY W URZĘDZIE

Listopad 29 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
handshake-2056023_1920

Adresaci szkolenia: Personel jednostek samorządu terytorialnego- pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów zainteresowani zdobyciem wiedzy i poszerzeniem zakresu umiejętności promowania jednostek terytorialnych. Cel i korzyści szkolenia: 1/Wzbogacenie umiejętności rozumienia i posługiwania się etykietą i protokołem dyplomatycznym. 2/Efektywne kreowanie wizerunku urzędu i zdolności autoprezentacji personelu w spotkaniach i wizytach krajowych i międzynarodowych. 3/Nabycie sprawności w organizowaniu i realizacji przyjęć delegacji zagranicznych. 4/Wzmocnienie skuteczności w kontaktach międzyludzkich w oparciu o dobre maniery- poprawa wizerunku kompetentnego urzędnika. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Socjolog, kulturoznawca; konkursowy…

Dowiedz się więcej »
Grudzień 2017
345zł +VAT

Prawo budowlane – Nowe zasady realizacji inwestycji

Grudzień 11 | 09:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
excavators-581333_640

Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytanie: • jakie są obligatoryjne a jakie fakultatywne elementy postępowań administracyjnych po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku postępowań inwestycyjnych? • jak prawidłowo przygotować dokumentację oraz wypełnić formularze urzędowe związane z procesem inwestycyjnym? • jakie są elementy procedury inwestycyjnej od projektu do zakończenia budowy? Uczestnicy otrzymają praktyczny i łatwy w wykorzystaniu schemat prowadzenia postępowań mających na celu przygotowanie, prowadzenie i oddanie do użytkowania inwestycji z uwzględnieniem zmian KPA, które weszły w…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events