Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Lubelskie

Wydarzenia List Navigation

Grudzień 2017
345zł +VAT

Prawo budowlane – Nowe zasady realizacji inwestycji

11 grudnia 2017 | 09:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
excavators-581333_640

Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytanie: • jakie są obligatoryjne a jakie fakultatywne elementy postępowań administracyjnych po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku postępowań inwestycyjnych? • jak prawidłowo przygotować dokumentację oraz wypełnić formularze urzędowe związane z procesem inwestycyjnym? • jakie są elementy procedury inwestycyjnej od projektu do zakończenia budowy? Uczestnicy otrzymają praktyczny i łatwy w wykorzystaniu schemat prowadzenia postępowań mających na celu przygotowanie, prowadzenie i oddanie do użytkowania inwestycji z uwzględnieniem zmian KPA, które weszły w…

Dowiedz się więcej »
950zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

18 grudnia 2017 | 08:00 - 20 grudnia 2017 | 17:00
Lublin, Hotel MERCURE Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12
Lublin,
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
Styczeń 2018
355zł + VAT

Rola i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Styczeń 15 | 10:00 - 15:00
Lublin, Hotel MERCURE Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12
Lublin,
+ Google Map
7252002214_51aeca6dfa_c

Adresaci: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnieni w jednostce Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie  na terenie powiatów. Cele szkolenia: 1.Podniesienie kompetencji w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2.Uzgodnienie wspólnej koncepcji rozumienia idei pieczy zastępczej. 3.Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Prowadzący: Specjalista organizacji pomocy społecznej i II stopnia w zakresie pracy socjalnej. Wieloletni praktyk w rządowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Od 2006 roku – metodyk pracy…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych

Styczeń 22 | 09:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
728640-pit-657-323

Cel szkolenia:  1. Podniesienie ogólnego i szczegółowego – związanego z tematyką szkolenia – poziomu wiedzy uczestników z zakresu rozliczania i księgowania inwestycji 2. Omówienie aktualnych przepisów rachunkowości budżetowej i sposobu księgowania inwestycji Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy zajmujący się rozliczaniem i księgowaniem inwestycji Kto będzie prowadzącym szkolenie? Ekonomista, absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku ( specjalność finanse, rachunkowość, system podatkowy ) oraz Uniwersytetu w Białymstoku (Podyplomowe Studia Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego); ekspert ds.…

Dowiedz się więcej »
Luty 2018
355zł +VAT

MARKETING TERYTORIALNY JAKO FUNDAMENT DZIAŁANIA I ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- EFEKTYWNA PROMOCJA POZYTYWNEGO WIZERUNKU.

Luty 1 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
mark-516277_640

Adresaci szkolenia: Personel jednostek samorządu terytorialnego- pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów zainteresowani zdobyciem wiedzy i poszerzeniem zakresu umiejętności promowania jednostek terytorialnych. Cel i korzyści szkolenia: *Wskazanie skutecznych narzędzi wsparcia rozwoju jednostek terytorialnych w oparciu o marketing terytorialny. *Przedstawienie rzeczywistych możliwości zastosowania pakietu promotion- mix w jednostkach samorządu terytorialnego. *Nabycie umiejętności efektywnego myślenia i działania w zgodzie z aktualizowaną strategią kompleksowej atrakcyjności terytorium. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Socjolog, kulturoznawca; konkursowy prelegent TWP. Wykładowca, szkoleniowiec,  trener, coach. autor wielu programów edukacyjnych, szkoleniowych…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

Reklama i promocja w mediach społecznościowych. Marketing 3.0.

Luty 6 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
human-1138001_640

Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy  z zakresu marketingu 3.0, promocji w mediach społecznościowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się rozwojem i promocją. Prowadzący: dziennikarz, trener rozwoju osobistego i zawodowego, reasercher; specjalista marketingu i public relations; teoretyk i praktyk nowych mediów. Program szkolenia: 1. Czym jest marketing 3.0? a) Podstawowe definicje, rozróżnienia, sposoby działania. b) Budowanie wartości w social media. 2. Media społecznościowe. Czym różnią się od mediów tradycyjnych? a) Porównanie tradycyjnych informacji prasowych, telewizyjnych i radiowych z informacjami zamieszczonymi na Facebooku i Twitterze.…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

System SL 2014 – zajęcia warsztatowe rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Luty 6 | 10:00 - 15:00
Lublin, Hotel MERCURE Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12
Lublin,
+ Google Map
stocksnap_w0rus6fwbj

Cele szkolenia: Celem głównym oferowanego szkolenia jest poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim: – Usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych; – Skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie; – Zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy; – Uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji; – Podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu; – Podniesienie potencjału w…

Dowiedz się więcej »
420zł (+VAT)

Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej – zmiany w ustawie o „jawności” życia publicznego

Luty 14 | 10:00 - 15:00
Lublin, Hotel MERCURE Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12
Lublin,
+ Google Map
dostep

Istota i zasady realizacji dostępu do informacji publicznej. Omówienie zmian jakie w obszarze dostępu do informacji publicznej wprowadzi ustawa o jawności życia publicznego. dostęp do informacji publicznej Kto będzie prowadzącym? Krzysztof Sługocki – Jest zawodowym trenerem i wykładowcą od 2004 roku. Ma certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W działalności zawodowej łączy wybrane zagadnienia prawne z zastosowaniami informatyki oraz z rozwojem i doskonaleniem umiejętności osobistych. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Obecne umiejętności związane z prowadzeniem…

Dowiedz się więcej »
730zł (+VAT)

Asystentura rodziny – problemy i wyzwania 2-DNIOWE WARSZTATY

Luty 15 | 10:00 - Luty 16 | 15:00
Lublin, Hotel MERCURE Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12
Lublin,
+ Google Map
1486833803_b717b40072_b

DWUDNIOWE WARSZTATY DLA ASYSTENTÓW RODZINY- PROBLEMY I WYZWANIA  Prowadzącym szkolenie jest kierownik Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od maja 2014 roku pełni również funkcję prezesa stowarzyszenia „Zaczarowana Pomoc”. Działa aktywnie w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Cele szkolenia: Dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu asystowania w życiu i funkcjonowaniu asystenta w rodzinie wieloproblemowej. Praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy. Podnoszenie kwalifikacji Rozwój zawodowy. Program szkolenia: – rola asystenta rodziny w funkcjonowaniu rodziny wieloproblemowej,…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

KARTA NAUCZYCIELA PO 1 STYCZNIA 2018 ROKU – zmiany w ustawie

Luty 21 | 10:00 - 15:00
Lublin, Hotel MERCURE Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12
Lublin,
+ Google Map
szkola

Cel szkolenia: Poinformowanie uczestników o zmianach w ustawie – Karta Nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku, wprowadzonymi ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Korzyści ze szkolenia: Nabycie i uporządkowanie wiedzy w zakresie zmian w ustawie Karta Nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku oraz zaplanowanie ich wdrażania w życie. Adresaci szkolenia: Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nauczyciele, pracownicy służb kadrowych. Prowadzący: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events