Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia › Lubelskie

Wydarzenia List Navigation

Luty 2018
355zł (+VAT)

KARTA NAUCZYCIELA PO 1 STYCZNIA 2018 ROKU – zmiany w ustawie

Luty 21 | 10:00 - 15:00
Lublin, Hotel MERCURE Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12
Lublin,
+ Google Map
szkola

Cel szkolenia: Poinformowanie uczestników o zmianach w ustawie – Karta Nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku, wprowadzonymi ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Korzyści ze szkolenia: Nabycie i uporządkowanie wiedzy w zakresie zmian w ustawie Karta Nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku oraz zaplanowanie ich wdrażania w życie. Adresaci szkolenia: Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nauczyciele, pracownicy służb kadrowych. Prowadzący: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Administracyjna zmiana imion i nazwisk obywatela polskiego w kraju i za granicą

Luty 23 | 10:00 - 15:00
Lublin, Hotel MERCURE Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12
Lublin,
+ Google Map

Adresaci: kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego, którzy zajmują się administracyjną zmianą imienia i nazwiska oraz pracownicy urzędów wojewódzkich w ramach sprawowanego nadzoru nad urzędami stanu cywilnego. Cel: Celem tego szkolenia jest podniesienie wiedzy pracowników w tym trudnym temacie, szczególnie gdy zmiana ta dotyczy zmiany nazwiska i imienia obywatela polskiego, który dokonał tej zmiany przed organem państwa obcego. Podniesienie poziomu wiedzy pracowników, którzy tą problematyką się zajmują przyczyni się do szybszej i bardziej sprawnej obsługi interesanta w usc i urzędzie…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Luty 23 | 10:00 - 15:00
Lublin, Hotel MERCURE Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12
Lublin,
+ Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – praktyczne warsztaty

Luty 26 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
laptop-1149412_640

Głównym celem szkolenia jest przekazanie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy praktycznej z zakresu pracy z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest w szczególności do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, osób decyzyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatyków, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszystkich pracowników realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Były pracownik Muzeum Górnośląskiego. Doświadczenie…

Dowiedz się więcej »
395zł (+VAT)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – zmiany od 1.01.2018 r.

Luty 27 | 08:00 - 16:00
Lublin, Hotel MERCURE Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12
Lublin,
+ Google Map
trento-1335426_640

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta w…

Dowiedz się więcej »
720zł + VAT

PRAWO BUDOWLANE praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji

Luty 28 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
14740644199_8db4a51458_z

Korzyści: Szkolenie zostało przygotowane z myślą o osobach przygotowujących i nadzorujących prowadzenie inwestycji budowlanych, a także osobach weryfikujących prawidłowość przedstawionej dokumentacji w celu uzyskania dofinansowań. Krok po kroku zostaną omówione najważniejsze aspekty dotyczące całego procesu inwestycji budowlanych. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, a uczestnicy będą mieli sposobność: a) usystematyzować i ugruntować posiadaną wiedzę, b) nabyć umiejętność praktycznej weryfikacji dokumentacji związanej z procesem budowlanym, c) dowiedzieć się z jakiego rodzaju zagrożeniami w trakcie inwestycji może przyjść im się zmierzyć, a…

Dowiedz się więcej »
Marzec 2018
420zł (+VAT)

Nowe zasady ochrony danych osobowych według RODO.

Marzec 13 | 10:00 - 15:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Rynek 35 + Google Map
binary-2326144_640

RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest kompleksową regulacją, która kształtuje zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w sposób jednolity dla całej UE. RODO zacznie w Polsce obowiązywać od 25 maja 2018r. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zgłębienie wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w Ogólnym…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

Opłaty za usługi wodne w świetle nowego Prawa wodnego – Kompendium wiedzy.

Marzec 14 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
drops-of-water-578897_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

Nowe Prawo wodne – uregulowania prawne w ustawie z 2017 r. – wybrane zagadnienia

Marzec 16 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
river-2380984_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
365zł (+VAT)

Podręczniki szkolne w nowej formule – procedura, finansowanie, rozliczanie – zmiany na rok szkolny 2018/2019 (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych)

Marzec 23 | 10:00 - 15:00
Lublin, Hotel MERCURE Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12
Lublin,
+ Google Map
podreczniki

Adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów gmin zajmujący się sprawami oświaty oraz finansami przeznaczanymi na realizację zadań oświatowych. Dyrektorzy szkół. Korzyści z udziału w szkoleniu: Prawidłowe przygotowanie organizacyjne i finansowe gmin oraz podległych im szkół  do nowych zasad dotyczących podręczników szkolnych, które zaczną obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2018 r. Prowadzący szkolenie: Od szesnastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracuje w zakresie organizacji…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events