Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Łódzkie

Wydarzenia List Navigation

Październik 2017
345zł +VAT

Prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej

Październik 19 | 10:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
6721198_c5b0e9a009_z

Cel szkolenia: 1. Podniesienie ogólnego i szczegółowego – związanego z tematyką szkolenia – poziomu wiedzy uczestników z zakresu prawa pracy 2. Poinformowanie o zmianach w przepisach kodeksu pracy i ustaw z zakresu prawa pracy Korzyści dla uczestników: 1. Zaktualizowanie wiedzy z zakresu przepisów kodeksu pracy  i ustaw z zakresu prawa pracy 2. Podniesienie ogólnego poziomu wiedzy z zakresu prawa pracy  i umiejętności rozwiązywania problemów z tego zakresu wymaganych od pracownika ds. kadrowych Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy działów osobowych, właściciele…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

Zasady redagowania statutów szkół – nowelizacja statutu

Październik 23 | 10:00 - 15:00
Łódź, Hotel Ambasador Chojny Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 8
Łódź,
+ Google Map
szkola

CEL: Zgodnie z przepisami wprowadzającymi przepisy Prawo oświatowe oraz ustawą – Prawo oświatowe szkoły mają obowiązek znowelizowania statutów swoich szkół, przystosowując je do aktualnych przepisów  prawa. Szkolenie ma pomóc w redagowaniu statutów szkół oraz wprowadzić zmiany zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem w sprawie zasad technik prawodawczych. ADRESACI: Szkoły i placówki oświatowe, osoby odpowiedzialne za przygotowanie statutów. Organy prowadzące. PROWADZĄCY: Praktyk, pracuje na stanowisku głównego specjalisty ds. oświaty w starostwie powiatowym. Zajmuję się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu…

Dowiedz się więcej »
Listopad 2017
950zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Listopad 6 | 08:00 - Listopad 8 | 17:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w 2017 r

Listopad 6 | 10:00 - 15:00
Łódź, Hotel Ambasador Chojny Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 8
Łódź,
+ Google Map
Laundry money

Adresaci: Pracownicy urzędów miast Urzędy Miast i Gmin, Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Inspektoraty Wojewódzkie, placówki oświatowe i zespoły obsługi finansowej oświaty  Cele i korzyści: Celem szkolenie będzie przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi. Na szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne problemy związane z regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  publicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, w której dokonano także zmian dotyczących dyscypliny finansów publicznych. Sylwetka trenera:…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane. Postanowienia umowne i przepisy prawa.

Listopad 17 | 09:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
excavators-581333_640

Cel szkolenia: Proces inwestycyjny rodzi ryzyko, które w zasadniczej części wiąże się z ryzykiem nieprawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane. Błędy wykonawcze czy błędy projektowe mogą doprowadzić w najgorszym scenariuszu do katastrofy budowlanej rodzącej znaczne konsekwencje - nie tylko prawne, ale i finansowe. Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom procesu budowlanego zasad odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy o roboty budowlane. Na szkoleniu przedstawimy aktualny stan prawny oraz orzecznictwo związane z odpowiedzialnością uczestników procesu budowlanego. Przybliżymy zakres tej odpowiedzialności, wyłączenia i…

Dowiedz się więcej »
350zł +VAT

MARKETING TERYTORIALNY JAKO FUNDAMENT DZIAŁANIA I ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- EFEKTYWNA PROMOCJA POZYTYWNEGO WIZERUNKU.

Listopad 17 | 10:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
mark-516277_640

Adresaci szkolenia: Personel jednostek samorządu terytorialnego- pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów zainteresowani zdobyciem wiedzy i poszerzeniem zakresu umiejętności promowania jednostek terytorialnych. Cel i korzyści szkolenia: *Wskazanie skutecznych narzędzi wsparcia rozwoju jednostek terytorialnych w oparciu o marketing terytorialny. *Przedstawienie rzeczywistych możliwości zastosowania pakietu promotion- mix w jednostkach samorządu terytorialnego. *Nabycie umiejętności efektywnego myślenia i działania w zgodzie z aktualizowaną strategią kompleksowej atrakcyjności terytorium.   Kto będzie prowadzącym szkolenie? Socjolog, kulturoznawca; konkursowy prelegent TWP. Wykładowca, szkoleniowiec,  trener, coach. autor wielu programów edukacyjnych,…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Podróż służbowa wg kodeksu pracy

Listopad 24 | 10:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
9510480571_60e6db12e6_z

Cele szkolenia:  - Podniesienie ogólnego i szczegółowego – związanego z tematyką szkolenia – poziomu wiedzy uczestników z zakresu prawa pracy - Poinformowanie o zmianach w przepisach kodeksu pracy i ustaw z zakresu prawa pracy Korzyści ze szkolenia: - Zaktualizowanie wiedzy z zakresu przepisów kodeksu pracy  i ustaw z zakresu prawa pracy - Podniesienie ogólnego poziomu wiedzy z zakresu prawa pracy  i umiejętności rozwiązywania problemów z tego zakresu wymaganych od pracownika ds. kadrowych Do kogo skierowane jest szkolenie: Szkolenie skierowane jest do…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach prawa handlowego i podmiotach publicznych w duchu nowego ISO 37001 (czyli jak tworzyć procedury kontrolne i je egzekwować).

Listopad 27 | 09:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
control-427510_640

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z kwestiami związanymi z efektywnym sprawowaniem nadzoru nad spółkami i podmiotami publicznymi. KTO BĘDZIE PROWADZIĆ SZKOLENIE? Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności). W latach 2006 – 2007 pełniła funkcję Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Od 10 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń. PROGRAM SZKOLENIA: Podstawy z zakresu obrotu gospodarczego: - formy prowadzenia działalności gospodarczej w naszym…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Umowy o roboty budowlane

Listopad 27 | 10:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
stocksnap_ku273l0wtw

Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy jednostek samorządów terytorialnych (gminy, powiaty, województwa), pracownicy instytucji państwowych, zarządcy dróg publicznych, agencje rolne,  spółki energetyczne, firmy budowlane i deweloperskie i inne podmioty mające styczność z umowami o roboty budowlane. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności). W latach 2006 – 2007 pełniła funkcję Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Od 10 lat zajmuje się prowadzeniem…

Dowiedz się więcej »
Grudzień 2017
390zł (+VAT)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Grudzień 4 | 08:00 - 16:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
trento-1335426_640

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2017 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologocznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta w…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events