Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia › Dolnośląskie

Wydarzenia List Navigation

Luty 2018
355zł (+VAT)

SPECUSTAWA DROGOWA – Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Luty 23 | 10:00 - 15:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Rynek 35 + Google Map
14740644199_8db4a51458_z

Szkolenie ma na celu omówienie poszczególnych faz przygotowania i realizacji inwestycji drogowych z zastosowaniem przepisów szczególnych: od projektu do pozwolenia na użytkowanie. Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu na tle prezentacji komputerowej, popartej wieloma przykładami zaczerpniętymi z konkretnych postępowań administracyjnych, również tych, które w wyniku odwołań i skarg były przedmiotem rozpoznania organów odwoławczych i sądów administracyjnych. Uczestnicy otrzymają: wzory obwieszczeń stosowanych w postępowaniach o zrid, zestawienia tabelaryczne czynności niezbędnych we wszystkich fazach postępowania o zrid. Szkolenie odpowie na następujące pytania:…

Dowiedz się więcej »
Marzec 2018
355zł (+VAT)

NOWELIZACJA USTAWY VAT od stycznia 2018 r.

Marzec 5 | 10:00 - 15:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Rynek 35 + Google Map
Render of a man with a magnifying glass looking to the text VAT

Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment. Jego istotą jest podzielenie płatności za towar lub usługę na kwotę netto, którą sprzedający będzie otrzymywał na swój rachunek bankowy, oraz część odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług (VAT), która będzie wpłacana na jego specjalne konto. ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych, członków zarządu wszystkich podatników  VAT oraz do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds. finansów, pracowników wydziałów finansowych) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za…

Dowiedz się więcej »
950zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Marzec 5 | 10:00 - Marzec 7 | 15:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Rynek 35 + Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

Archiwum zakładowe – nowe zasady obiegu, archiwizacji i przetwarzania danych w dokumentacji kadrowej w świetle rozporządzenia Rodo i nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

Marzec 5 | 10:00 - 15:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Rynek 35 + Google Map
6721198_c5b0e9a009_z

Cel: Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii/archiwum jednostki organizacyjnej. Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy Adresaci: Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia, Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów. Prowadzący: Dyplomowany…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

Opłaty za usługi wodne w świetle nowego Prawa wodnego – Kompendium wiedzy.

Marzec 8 | 10:00 - 15:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Rynek 35 + Google Map
drops-of-water-578897_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Marzec 21 | 10:00 - 15:00
Wrocław, Hotel SOFIA***, ul. Piłsudskiego 104
Wrocław, 50-014
+ Google Map
podreczniki

Na podstawie Prawa Oświatowego oraz Ustawy o finansowaniu zadań oświaty. OMAWIANIE Z UŻYCIEM PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA! Uczestnicy mogą zabrać ze sobą swoje arkusze. ADRESACI: Pracownicy d/s oświaty JST, dyrektorzy szkół i przedszkoli. Prowadzący: Elżbieta Rabenda– wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego.  Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 7000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Członek OSKKO. Na zlecenie…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events